دانشنامه

2general.blog.ir
2general.blog.ir

دانشنامه

2general.blog.ir

2general.blog.ir

What is lightning and how it is produced6 رعد و برق چیست و چگونه تولید می شود؟

رعد و برق، صاعقه یا اذرخش و الماسک چیست؟

این پدیده یک تخلیه ی الکتریکی شدید و بسیار سریع در هواست و همین تخلیه الکتریکی است که نور و صدا تولید میکند ؛ در هنگام رعد و برق ، برق در جریانات هوایی ِبالا و پایین ِقوی داخل ابرهایی موسوم به کومولونیمبوس تاریک شکل می گیرد ؛ در این شرایط قطرات آب ، تگرگ و کریستال های یخ با یکدیگر برخورد می کنند ، دانشمندان عقیده دارند که این برخوردها بارهای الکتریکی را در ابر به وجود می آورد.

پیش از ایجاد رعدوبرق ابرها طی فرایندهایی بشدت باردار میشوند که این بار معمولا مثبت است, روی سطح زمین بار منفی القا میکند و به این ترتیب مجموعه ی ابر هوا و زمین به یک خازن بسیار بزرگ تبدیل میشود که لحظه به لحظه بارشان بیشتر میشود و بنابراین اختلاف پتانسیل دو قطب ان در حال افزایش است. بالاخره مقدار این بار الکتریکی انقدر زیاد میشود که اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین به 10 تا 100 میلیون ولت میرسد.

میدان الکتریکی حاصل از چنین اختلاف پتانسیلی میتواند هوا را با اینکه در حالت عادی نارساناست در یک سیر خاص یونیزه و انرا به رسانا تبدیل میکند.به محض اینکه چنین سیری از مولکولهای یونیزه رسانا از ابر تا زمین ایجاد شود بارهای الکتریکی به طرف هم حرکت میکنند و در عرض یک ده هزارم ثانیه جریان وحشتناکی در حدود 30 هزار امپر از هوای یونیزه میگذرد.اما هر جریانی ضمن عبور از ماده با مقاومت اتمهای ان روبرو میشود و این مقاومت بخشی از انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل میکند. با استفاده از اصول اولیه الکترومغناطیس میتوانید تخمین بزنید این جریان در ولتاژ 10 میلیون ولت توان گرمایی در حدود 100 میلیارد وات دارد.چنین توانی حتی در مدت زمان ناچیز – یک ده هزارم ثانیه – میتواند گرمایی در حدود 10 میلیون ژول ایجاد کند این گرما باعث میشود دمای هوا در مسیر اذرخش به 30 هزار درجه سانتی گراد برسد اگر کمی با قوانین حاکم بر گازها اشنایی داشته باشید می بینید که این تغییر ناگهانی دما (از حدود 300 کلوین به 300 هزار کلوین) حجم هوا را 100 برابر میکند و این یعنی یک انفجار واقعی انبساط سریع و شدید هوا یک موج ضربتی shock waveدر هوای اطراف ایجاد میکند که با سرعت صوت و به شکل تندر یا رعد به گوش شما میرسد.

این از بخش صوتی ماجرا,اما گرمای ایجاد شده غیر از انبساط بلاهای دیگری هم سر مولکولهای هوا میاورد.لامپ معمولی را به یاد بیاورید (لامپ نئون مثال بهتریست) یک جریان نه چندان زیاد از رشته تنگستن میگذرد و دمای ان را به بیش از 2000 درجه میرساند .این دما انرژی لازم برای بر انگیختگی اتمهای فلز را فراهم میکند.اتمها بر انگیخته میشوند و در بازگشت انرژی اضافی را به صورت فوتونهای نوری ازاد میکند و به این ترتیب رشته تنگستن روشن میشود.در اذرخش هم چیزی شبیه این ماجرا اتفاق می افتد:جریان شدیدی از هوا میگذرد ان را گرم میکند و به تابش وا میدارد و تابشی که یک مسیر نورانی بین ابر و زمین ایجاد میکند.حالا میتوانید تصور کنید اگر هوا نبود رعدوبرق به چه روزی می افتاد؟

What is lightning and how it is produced1 رعد و برق چیست و چگونه تولید می شود؟

چگونگی تشکیل رعد و برق

بر اثر برخورد ابرهای دارای بارهای غیر همنام ، واکنش‎های الکتریکی شدیدی به صورت نور و صدای شدید بنام صاعقه یا رعد و برق تولید می‎گردد و براساس مطالعات به عمل آمده توسط متخصصین تعداد رعد و برق در هر لحظه در سراسر دنیا بین 1500 تا 2000 بار می باشد.

این پدیده یک تخلیه ی الکتریکی شدید و بسیار سریع در هواست و همین تخلیه الکتریکی است که نور و صدا تولید میکند ؛ در هنگام رعد و برق ، برق در جریانات هوایی ِبالا و پایین ِقوی داخل ابرهایی موسوم به کومولونیمبوس تاریک شکل می گیرد ؛ در این شرایط قطرات آب ، تگرگ و کریستال های یخ با یکدیگر برخورد می کنند ، دانشمندان عقیده دارند که این برخوردها بارهای الکتریکی را در ابر به وجود می آورد ؛ بارهای الکتریکی منفی و مثبت در ابر از یکدیگر جدا می شوند ، بارهای منفی به بخش پایین تر ابر سقوط می کنند و بارهای مثبت در بخش های میانی و بالاتر می مانند ، موقعی که اختلاف بارها به قدر کافی بزرگ می شود ، یک جریان الکتریسیته از ابر به پایین و به زمین جریان پیدا می کند یا از یک بخش ابر به بخش دیگر یا از یک ابر به ابر دیگر جریان می یابد ، که این بار معمولا مثبت و روی سطح زمین بار منفی القا میکند و به این ترتیب مجموعه ابر، هوا و زمین به یک خازن بسیار بزرگ تبدیل میشود که لحظه به لحظه بار آن بیشتر میشود و بنابراین اختلاف پتانسیل دو قطب آن افزایش پیدا میکند ، بالاخره مقدار این بار الکتریکی آنقدر زیاد میشود که اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین به 10 تا 100 میلیون ولت میرسد و میدان الکتریکی حاصل از چنین اختلاف پتانسیلی میتواند هوا را با اینکه در حالت عادی نا رسانا ست در یک سیر خاص یونیزه و آنرا به رسانا تبدیل میکند و به محض اینکه چنین سیری از مولکولهای یونیزه رسانا از ابر تا زمین ایجاد شود بارهای الکتریکی به طرف هم حرکت میکنند و در عرض 0.0001 ثانیه جریان وحشتناکی در حدود 30 هزار آمپر از هوای یونیزه میگذرد .

اما هر جریانی ضمن عبور از ماده با مقاومت اتمهای آن روبرو میشود و این مقاومت بخشی از انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل میکند . با استفاده از اصول اولیه الکترومغناطیس میتوانید تخمین بزنید این جریان در ولتاژ 10 میلیون ولت ، توان گرمایی در حدود 100 میلیارد وات دارد و میتواند گرمایی در حدود 10 میلیون ژول ایجاد کند ؛ این گرما باعث میشود دمای هوا در مسیر آذرخش به 30 هزار درجه سانتی گراد برسد ، که این تغییر ناگهانی دما (از حدود 300 کلوین به 300 هزار کلوین) حجم هوا را 100 برابر میکند و این یعنی یک انفجارِ واقعیِ انبساطِ سریع و شدید هوا ، که یک موج ضربتی(shock wave) در هوای اطراف ایجاد میکند و امواجی را با فشار بین 10 تا 30 اتمسفر بوجود می‎آورد ، که با سرعت صوت و به شکل تندر یا رعد به گوش ما میرسد ، اما گرمای ایجاد شده غیر از انبساط بلاهای دیگری هم سر مولکولهای هوا میاورد ، جریان شدیدی که از هوا میگذرد ، آن را گرم میکند و به تابش وا میدارد و تابشی است که یک مسیر نورانی بین ابر و زمین ایجاد میکند .

What is lightning and how it is produced2 رعد و برق چیست و چگونه تولید می شود؟

آذرخش چیست؟

آذرخش الکتریسیته است. برق در جریانات هوایی بالا و پایین قوی داخل ابرهای کومولونیمبوس* تاریک شکل می گیرد. در این شرایط قطرات آب، تگرگ و کریستال های یخ با یکدیگر برخورد می کنند. دانشمندان عقیده دارند که این برخوردها بارهای الکتریکی را در ابر به وجود می آورد. بارهای الکتریکی منفی و مثبت در ابر از یکدیگر جدا می شوند. بارهای منفی به بخش پایین تر ابر سقوط می کنند و بارهای مثبت در بخش های میانی و بالاتر می مانند. موقعی که اختلاف بارها به قدر کافی بزرگ می شود، یک جریان الکتریسیته از ابر به پایین و به زمین جریان پیدا می کند یا از یک بخش ابر به بخش دیگر یا از یک ابر به ابر دیگر جریان می یابد.

در یک نمونه آذرخش، بارهای منفی جریان رو به پایین دارند و موقعی که بارهای مثبت هم از روی زمین رو به بالا خیز برمی دارند تا به آنها برخورد کنند، مسیر رو به پایین برای بارهای منفی ناهموار می شود و بنابراین ناگهان آسمان با یک برق آذرخش درخشان روشن می شود. به خاطر همین، چشمان ما به اشتباه می بیند که برق از ابر پایین می آید، درحالی که واقعیت این است که نور از زمین به بالا سفر می کند. در بعضی از موارد، بارهای مثبت از توفان های رعد و برقی شدید یا از سندان* که درست در نوک یک ابر توفانی رعد و برق دار است به زمین می آید. فرایند کامل کمتر از یک میلیونیوم یک ثانیه طول می کشد.

What is lightning and how it is produced3 رعد و برق چیست و چگونه تولید می شود؟

انواع آذرخش:

بعضی از انواع آذرخش ها عبارتند از:

آذرخش داخل ابر:

 عمومی ترین نوع آذرخش است. این برق بین مراکز بارهای منفی و بارهای مثبت و در داخل توفان های همراه با رعد و برق سفر می کند.

آذرخش ابر به زمین:

این برق از یک ابر توفانی همراه با رعد و برق به زمین می رسد.

آذرخش ابر به ابر:

یک حادثه نادر است و برقی است که از یک ابر به ابر دیگر سفر می کند.

آذرخش ورقه ای:

این برق در داخل یک ابر به وجود می آید و مثل یک ورقه نور می دهد.

آذرخش نواری:

این برق موقعی به وجود می آید که از پهلو به یک آذرخش ابر به زمین باد می وزد و آنها به صورت دو آذرخش همانند کنار هم ظاهر می شوند.

آذرخش دانه تسبیحی:

همچنین “آذرخش زنجیره ای” نامیده می شود، این موقعی است که آذرخش به صورت قطعه قطعه ظاهر می شود و این به خاطر روشنایی متفاوت یا به خاطر بخش هایی از آذرخش است که به وسیله ابرها پوشانده می شوند.

آذرخش توپی:

به ندرت دیده می شود. این نوری به شکل و اندازه میوه گریپفروت است و تنها چند ثانیه به طول می انجامد.

آذرخشی از آسمان آبی:

یک برق آذرخش از یک توفان رعد و برقی دوردست است که به نظر می رسد از آسمان آبی شفاف آمده، اما درواقع از سر یا گوشه یک توفان رعد و برقی که چند کیلومتر دورتر است آمده است.

What is lightning and how it is produced4 رعد و برق چیست و چگونه تولید می شود؟

چه چیزی رعد را به وجود می آورد؟

برق های آذرخش بی نهایت داغ و با دمای 30000 تا 50000 درجه فارنهایت هستند. این دما داغ تر از دمای سطح خورشید است! موقعی که آذرخش به وجود می آید، ناگهان هوای اطراف آن هم بی نهایت گرم می شود و در همان آن منبسط می شود و یک موج لرزشی و تکان می فرستد که ما آن را به صورت انفجار صدا می شنویم. این رعد است. اگر شما نزدیک محل اصابت یک آذرخش باشید، صدای رعد را مثل صدای یک زمین لرزه تیز می شنوید. اگر آذرخش دور باشد، صداهای رعد بیشتر شبیه به یک غرش پایین است. مثل انعکاس امواج صدا و طنین صدا در دامنه کوه، ساختمان ها و درختان. بسته به مسیر باد و دما، شما ممکن است صدای رعد را از 15 تا 20 مایلی هم بشنوید.

تخمین زده می شود که در جهان در هر لحظه دوهزار توفان همراه با رعد و برق به وجود می آید.

قطر یک آذرخش رها شده در حدود نیم اینچ (هر اینچ 54/2 سانتی متر است) تا یک اینچ است، اما می تواند به پنج اینچ هم برسد. متوسط طول یک آذرخش رها شده از یک ابر تا زمین سه (هر مایل 64/1 کیلومتر است) تا چهار مایل است.

موقعی که آذرخش به یک ساحل شنی اصابت می کند، گرمای متراکم یک بخش کوچک از شن را به شیشه تبدیل می کند. این قطعات یخی شکل سنگ آذرخش نامیده می شوند.

یک آذرخش به این خاطر ممکن است به نظر سوسو بزند که در تقریباً همان لحظه چند برق رخ داده.

نور نه تنها می تواند در توفان های همراه با رعد و برق رخ دهد، بلکه همچنین در توفان های برف، توفان های شن، آتشفشان هایی که رو به بالا منفجر می شوند و در نتیجه انفجارهای هسته ای هم می تواند رخ دهد.

کومولونیمبوس:

نامی برای یک ابر بلند تاریک و توفانی همراه با رعد و برق که از ترکیب کلمات لاتین کومولوس به معنی توده و نیمبوس به معنی توفان همراه باران به وجود آمده است.

سندان:

اصطلاحاً نوک یک ابر کومولونیمبوس “سندان” نامیده می شود. زیرا که نوک این ابر شبیه به یک سندان است که آهنگر و کارگران آهنگری به آن چکش یا پتک می زنند تا فلز را خم کنند.

رعد و برق نوعی تخلیه الکتریکی است که در اثر انتقال الکتریسته ساکن بین دو ابر یا بین ابر و زمین ایجاد می‌شود که حالت دوم را عمدتا صاعقه می‌نامند و این تخلیه الکتریکی است که نور و صدای شدیدی تولید می‌کند.

مصدومان به واسطه برخورد صاعقه ممکن است، دچار اختلالات عصبی (کاهش سطح هوشیاری، فراموشی، تشنج، سوزن یا گزگز شدن انتهای دست و پا، لکنت زبان، خونریزی‌های مغزی و اغما)، اختلالات قلبی ـ عروقی (نامنظم شدن ضربان قلب و افزایش شدید فشار خون) و سوختگی شدید شوند.

افراد باید قبل از وقوع رعد و برق اقداماتی را انجام دهند که به شرح ذیل است:

درختان و شاخه‌های پوسیده و خشکی که در طول یک طوفان احتمال سقوط دارند و ممکن است باعث ایجاد خسارات مالی و جانی شوند را قطع کنید.

بعد از دیدن رعد و برق تا شنیدن غرش آسمان حداکثر تا عدد 30 می‌توانید بشمرید و لذا فورا به داخل ساختمان بروید و تا 30 دقیقه بعد از شنیدن صدای آخرین غرش نیز داخل خانه بمانید.

از در و پنجره و بخاری دیواری، شوفاژ و دیگر وسایلی که می‌توانند الکتریسته را از خود عبور دهند،‌ دور شوید.

به منظور جلوگیری از خطر آتش‌سوزی ناشی از صاعقه نسبت به نصب برق‌گیر در ساختمان‌های بلند اقدام کنید.

اشیای بیرون خانه که ممکن است به اطراف پرتاب شده و باعث ایجاد صدمه شوند را در محل مناسب قرار دهید.

پشت درها و درهای بیرونی را چفت کنید، سایبان‌ها و پرده‌ها را بکشید.

برای کسب خبر از مقامات محلی از دیوار باتری‌خور ترانزیستوری استفاده کنید.

از قرار گرفتن در مجاورت برق گیرهای طبیعی مثل درختان بلند و تنها در فضای باز خودداری کنید.

از قرار گرفتن در ارتفاعات، بالای تپه‌ها و سطح مراتع، ساحل و ماندن روی یک قایق شناور پرهیز کنید.

اگر در حال شنا کردن هستید، فورا از آب بیرون بیایید یا اگر روی قایق هستید سریعا به سمت ساحل برگردید.

What is lightning and how it is produced5 رعد و برق چیست و چگونه تولید می شود؟

اقدامات حین وقوع رعد و برق:

فعالیت‌های بیرون خانه را متوقف کنید.

در زمان وقوع رعد و برق از منزل خارج نشوید.

در صورتی که در اتومبیل هستید، در محل مطمئن توقف کنید، موتور را خاموش کنید و آنتن ماشین را پایین بکشید.

داخل ساختمان یا خودروی سقف‌دار بمانید.

بدنه فولادی یک خودروی سقف‌دار به شرطی که فلز آن را لمس نکنید از شما به خوبی محافظت می‌کند.

از درختان تپه‌ها، دیرک‌ها، سیم برق هوایی، لوله‌های فلزی و آب دور شوید.

هنگام صاعقه می‌توانید ، به داخل ساختمان یا ایستگاه ترن زیرزمینی و مترو بروید.

از رفتن به حمام و دوش گرفتن بپرهیزید چون ممکن است لوازم حمام باعث انتقال جریان الکتریسته شوند.

تنها در مواقع اورژانسی آن هم در صورت امکان از تلفن بی‌سیم استفاده کنید.

دو شاخه تمام وسایل برقی مثل رایانه را از برق خارج کنید، هواکش را خاموش کنید، به خاطر داشته باشید برق ناشی از رعد و برق می‌تواند باعث بروز صدمات جدی شود.

از قرار گرفتن در آلونک یا ساختمان‌های تک و منفرد در فضای باز خودداری کنید.

از نزدیک شدن به هر وسیله فلزی مثل تراکتور، تجهیزات کشاورزی، موتورسیکلت و دوچرخه پرهیز کنید.

اگر در محوطه جنگل هستید، سرپناهی در کنار درختان کوتاه و تنومند بیابید و هرگز زیر درختان بلند نروید.

اگر در فضای باز هستید، در صورت امکان به حالت خمیده و در دره‌های تنگ و عمیق پناه بگیرید، مراقب سیل‌های ناگهانی باشید.

به یاد داشته باشید که چنانچه در هنگام رعد و برق موهایتان سیخ شد، نشانه نزدیکی برخورد جریان رعد و برق است.

به صورت چمباتمه روی زمین بنشینید، دست‌ها را روی گوش‌ها و سر را بین زانوها قرار دهید، تماس خود را با زمین به حداقل برسانید ، به هیچ وجه روی زمین دراز نکشید.

اقدامات بعد از وقوع رعد و برق:

در صورت نیاز به کمک با اورژانس «115»، آتش‌نشانی «125»، جمعیت هلال احمر یا سایر سازمان‌های امدادی تماس بگیرید.

در صورت مواجهه با فرد مصدوم، فورا وضعیت تنفس و نبض وی را کنترل کنید در صورت قطع تنفس، سریعا تنفس مصنوعی به او دهید و در صورت عدم لمس نبض کاروتید در مصدوم، احیای قلبی ـ ریوی را انجام دهید.

محل ورود و خروج جریان الکتریسته را برای یافتن علائم سوختگی بررسی و پانسمان کنید، همچنین آسیب‌های وارده به سیستم‌ عصبی، شکستگی استخوان‌ها و از دست دادن بینایی و شنوایی در مصدوم را بررسی کنید.

(http://www.asemooni.com/science/earth/lightning)

فایده رعد و برق


1-فایده از نظر قرآنی
   سرو صدای رعد وبرق علاوه بر اینکه قدرت و عظمت علم خداوند را به رخ ما می کشاند، نشان میدهد که او از هیچ ،‌همه چیز می سازد.سرو صداهای عظیم و ترس ناشی از آن باعث آزاد شدن موادی در خون می شود که در ایجاد طراوت و شادابی و احساس تداوم در زندگی انسانها نقش مهمی ایفا می کنند،به مثل مواردی که با وارد نمودن شوکهایی به انسانها در جهت بهبود آنها سعی و تلاش می شود.خداوند در (آیه ۲۴ سوره روم) فایده روانی مهمی را برای رعد وبرق بر می شمارد ،‌و آن امید به بارش باران است
2- تولید باران است
  حرارتی که در اثر برق آسمان بوجود می آید به حدود ۱۵ هزار درجه سانتیگراد می رسد، حرارتی بسیار بالا که سبب سوختن مقدار زیادی از هوای اطراف خود می شود،‌در اثر این سوختن فشار هوا کم می شود و محیط مناسبی برای بارش باران بوجود می آید، شاید این هم دلیلی بر بارانهای درشت بعد از رعد و برق باشد.(فرانکلین در سال ۱۷۵۲ میلادی ، برای نخستین بار وجود جریان الکتریسیته در ابرها را ثابت کرد ).
2-تغذیه و کودرسانی
 برق، بخشی از اکسیژن و نیتروژن جو را با هم ترکیب می‌دهد و به اکسید نیتروژن تبدیل می‌کند. اکسید نیتروژن بعداً با آب باران ترکیب می‌شـود و اسـیـد ضـعـیفی را تشکیل می‌دهد و بر زمین سقوط می‌کنند و به نیترات تبدیل می‌شود و نیترات نیز تغذیه‌ای بـرای گیاهان می‌شود و گیاهان از این طریق تغذیه می‌شوند. بعضی از دانشمندان گفته‌اند مقدار کودی که در یک سال از مجموع برقهای آسمان در کره زمین بوجود می‌آید دهها میلیون تن است، که رقم فوق العاده بالایی می‌باشد.
http://www.bargozideha.com/static/portal/26/266449-919555.jpg
3-سمپاشی
که برق با آن حرارتش آشکار می‌شود، قطرات باران با مقداری اکسیژن اضافی ترکیب می‌شوند و آب سنگین یعنی آب اکسیژنهH202   ایجاد می‌کنند و هنگام بارش تخم آفات و بیماری های گیاهی را از میان می‌برد و در واقع عمل سمپاشی انجام می‌دهد. هر سال که رعد و برق کم باشد آفات گیاهی بیشتر است! 


4-تولید ازن O3

فایده بعدی رعد و برق تولید ازن است .تخلیه برقی که مابین توده های ابر صورت می گیرد سبب یونیزه شدن هوا وتشکیل ازن می شود .ازن مثل یک سپر حفاظتی موجودات زمینی را از گزند اشعه فرابنفش خورشید محافظت می کند.
5-ازبین بردن درختان پیر و نو آوری در جنگل
-فایده دیگر ایجاد آتش سوزیها در جنگل هاست . معمولا درختانی در جنگلها مورد اصابت رعد و برق قرار می گیرند که از همه بلند تر وبه اصطلاح پیرترند.بدین ترتیب درختان پیر از بین می روند.و درختان جوان جایگزین آنها می شوند.البته در آتش سوزی جنگل ها خسارات جبران ناپذیری به طبیعت وارد می شود.

 

رابطه رعدو برق و رویش قارچ ها

 

تحقیقات دانشمندان نشان می دهدرابطه نزدیکی بین رویش قارچ ها هنگام رعدوبرق وجود دارد.بارندگی شدید و رعد و برق باعث رویش هاگ های قارچ هایی می شود که منتظر چنین فرصتی بودند. پتانسیل الکتریکی فوق العاده زیادی که بر اثر رعد و برق برای مدت کوتاهی در خاک ایجاد می شود (چیزی حدود 100-50 هزار ولت طی مدت ده میلیونیم ثانیه) می تواند تا 80 درصد باعث افزایش تعداد قارچهای رشد کرده شود. دلیل این واکنش قارچها به رعد و برق مشخص نیست؛ اما یک فرضیه دراین باره مطرح شده که می گوید این افزایش رشد، یک واکنش به خطر است تا در برابر قارچهایی که ممکن است بر اثر رعد و برق سوخته باشند، قارچهای جدید بیشتری رشد کنند. به علاوه رعد و برق باعث تبدیل نیتروژن جو (که برای ساخت پروتئین ضروری است ولی امکان جذب آن برای اغلب جانداران وجود ندارد) به مولکولهای قابل جذب توسط قارچها می شود.


رعایت نکات ایمنی هنگام رعد و برق


۱-    فعالیت های بیرون خانه را متوقف کنید.
۲-    در زمان وقوع رعد و برق از منزل خارج نشوید
۳-    در صورتی که در اتومبیل هستید در محل مطمئن توقف کنید، موتور را خاموش کنید و آنتن ماشین را پائین بکشید.
۴-    داخل ساختمان و یا خودروی سقف دار بمانید. بدنه فولادی یک خودروی سقف دار به شرطی که فلز آن را لمس نکنید از شما بخوبی محافظت می کند.
۵-    ا ز درختان تپه ها، دیرک ها، سیم برق ها، لوله های فلزی و آب دور شوید.
۶-    اگر در حال شنا کردن هستید فورا از آب بیرون بیایید و یا اگر روی قایق هستید سریعا به سمت ساحل برگردید.
۷-    هنگام صاعقه می توانید، به داخل ساختمان یا ایستگاه ترن زیر زمینی و مترو بروید.
۸-    از رفتن به حمام و دوش گرفتن بپرهیزد چون ممکن است لوازم حمام باعث انتقال جریان الکتریسته شوند.
۹-    تنها در مواقع اورژانسی و در صورت امکان سعی کنید از تلفن بی سیم استفاده کنید.
۱۰-    دو شاخه تمام وسایل برقی مثل رایانه را از برق خارج کنید. هواکش را خاموش کنید. به خاطر داشته باشید جریان برق ناشی از رعد و برق می تواند باعث بروز صدمات جدی شود.
۱۱-    از قرارگرفتن در آلونک یا ساختمان های تک و منفرد در فضای باز خودداری کنید.
۱۲-    در محوطه جنگلی، در صورت امکان از آن ناحیه دور شوید و در غیر این صورت سرپناهی در کنار درختان کوتاه و تنومند بیایید و هرگز زیر درختان بلند نروید .
۱۳-    در فضای باز، در صورت امکان به حالت خمیده در دره های تنگ و عمیق پناه بگیرید و مراقب سیل های ناگهانی باشید.
۱۴-    از نزدیک شدن به هر وسیله فلزی مثل تراکتور، تجهیزات کشاورزی و دوچرخه پرهیز کنید.
۱۵-    آخرین اخبار را از طریق رادیو پیگیری نمایید.
به یاد داشته باشید که چنانچه در هنگام رعد وبرق موهایتان سیخ شد، نشانه نزدیکی برخورد جریان رعد و برق است. بصورت چمباتمه روی زمین بنشینید. دست ها را روی گوش ها و سر را بین زانوها قرار دهید. تماس خود را با زمین به حداقل برسانید. به هیچ وجه روی زمین دراز نکشید.
محمد.....

لاکهید مارتین آر کیو ۱۷۰ سنتینل
نوع هواپیما شناسایی-رادارگریز
کشور سازنده آمریکا
شرکت سازنده لاکهید مارتین
تاریخ رونمایی ۲۰۰۷
وضعیت کنونی تحت توسعه و تولید


لاکهید مارتین آر کیو ۱۷۰ سنتینل (به انگلیسی: Lockheed Martin
RQ-170 Sentinel) یک هواپیمای شناسایی است که توسط لاکهید مارتین ساخته شده و توسط نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در عملیات آزادی پایدار مورد استفاده قرار گرفته‌است. از مشخصات این هواپیما اطلاعات اندکی به بیرون درز پیدا کرده‌است، اما کارشناسان نظامی معتقدند که قابلیت رادارگریزی و دارای ابزارهای شناسایی و احتمالا قادر حمل سلاح نیز هست.

نخستین بار از این هواپیمای جاسوسی در افغانستان و طی «عملیات آزادی پایدار» استفاده شد، به همین خاطر به این هواپیما لقب جانور قندهار داده شده است. تکنولوژی بکار گرفته شده در این هواپیما با تکنولوژی به کار گرفته شده در هواپیماهای یو اس بی ۲ و جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ ۲ همسان است.

سابقه‌ عملیاتی
اسکادران ۳۰ شناسایی ارتش آمریکا، از این پهپاد استفاده می‌نماید. این اسکادران که پایگاهش در فرودگاه آزمایش برد تونوپا در نوادا است، از اول سپتامبر ۲۰۰۵ فعالیت خود را آعاز نمود.
آرکیو 170 در افعانستان نیز از اواخر سال ۲۰۰۷ به کار گرفته شد.


در دسامبر ۲۰۰۹ روزنامه‌ جوونگ آنگ دیلی از کره جنوبی در خبری از پرواز آزمایشی این پهپاد در کره جنوبی اطلاع داد. این پروازها از چند ماه پیش آغاز شده و با هدف جایگزینی هواپیماهای قدیمی شناسایی لاکهید یو‌۲، از سوی پایگاه هوایی اوسان صورت می‌گرفت.


شش ویژگی
RQ 1701


- نخستین ویژگی این هواپیمای بدون سرنشین که باعث شده در نوع خود منحصر به‌فرد باشد، توانایی تقریبا مهارناپذیر رادارگریزی آن است. اطلاعات موجود نشان می دهد این هواپیما توسط رادارهای معمولی برد بلند (حتی انواع بسیار پیشرفته آن) به هیچ وجه قابل رهگیری نیست و رادارهای برد کوتاه VHF نیز تنها در صورتی قادر به مشاهده آن –آن هم به سختی- هستند که هواپیما کمتر از 40 کیلومتر با آنها فاصله داشته باشد؛ اتفاقی که وقوع آن تقریبا محال است.


ویژگی رادار گریزی این هواپیما ناشی از پوشش بسیار مخصوصی است که تمام سطح آن را پوشانده و بسیاری از کشورهای جهان از جمله روسیه و چین سال های طولانی است که به دنبال دست یابی به فرمول و مشخصات ساختمانی آن هستند. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیل به قلم ویلیام براد و دیوید سانجر که روز دوشنبه 14 آذر 1390 منتشر شده،

درباره توانایی رادار گریزی هواپیمای RQ-170 نوشته است: «به گفته مقامات امریکایی، یک نمونه رادار گریز این هواپیمای بدون سرنشین اوایل امسال ساعت ها در ‏موارد مکرر بر فراز مخفیگاه اسامه بن لادن در ابت آباد پاکستان پرواز کرد بدون آنکه بوسیله ‏سامانه های دفاع هوایی پاکستان مورد شناسایی قرار گیرد».

این روزنامه ادامه داده است: «ماه ها گزارش هایی، همگی تایید نشده، ‏منتشر شده است که از همان هواپیما مرتبا بر فراز ایران و احتمالا با هدف شناسایی مراکز هسته ای یا ‏موشکی مخفی استفاده می شده است». همچنین لولیتا سی بالدور، در گزارشی برای آسوشیتدپرس از واشینگتن در روز سه شنبه 15 آذر 1390 نیز او قول لورن تامپسون، تحلیلگر دفاعی موسسه لکسینگتون در ویرجینیا در این باره می نویسد: «این هواپیماها طوری طراحی شده اند که بتوانند به مکان هایی بروند که دیگر ‏هواپیماهای باسرنشین یا بدون سرنشین نمی توانند به آنجا بروند.

این هواپیما به ویژه طوری طراحی شده ‏است که ردیابی و هدف قرار دادن آن توسط دشمنان بسیار دشوار باشد». به نظر عامل اصلی رادارگریزی این هواپیما رنگ مخصوص بدنه آن است.

2- دومین ویژگی این هواپیما که انتقال آن به ایران نگرانی بسیار جدی امریکایی ها را برانگیخته آن است که این فناوری RQ 170 شباهتی جدی به فناوری بمب افکن های B-2 و همچنین جنگنده بمب افکن F-35 دارد که جزو پیشرفته ترین و در عین حال محرمانه ترین فناوری های نظامی امریکا محسوب می شود.

Click this bar to view the original image of 700x370px and 31KB.

3- سومین ویژگی هواپیمای بدون سرنشین امریکایی که در اختیار ایران است، مربوط به موتورهای بسیار پیشرفته آن است که عملا به آن امکان می دهد به جای چند ساعت، چند روز در در هوا باقی بماند.

جان پایک از اندیشکده گلوبال سکیوریتی در این باره به لولیتا سی بالدور گزارشگر آسوشیتدپرس از واشینگتن در روز 15 آذر 1390 گفته است: «کلید موفقیت آمریکا در مورد هواپیماهای رادارگریز، موتورهای کم مصرف آنها است که به آنها ‏امکان می دهد به جای چندین ساعت، روزها در هوا بمانند».‏

Click this bar to view the original image of 550x350px and 35KB.
4- ویژگی چهارم هواپیمای RQ-170 مربوط به توانایی های جنگ الکترونیک آن به‌ویژه در دو حوزه خاص است. نخست اینکه این هواپیما می تواند مجموعه ارتباط رادیویی با سیم و بی سیم در اطراف منطقه پروازی خود را تا شعاعی بزرگ شنود کند و دوم اینکه قادر است در منطقه پروازی خود در صورت لزوم اختلالات الکترونیکی وسیع ایجاد کن

5- ویژگی پنجم هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 استقرار رادارهای فوق پیشرفته "سار" بر روی آن است که هیچ نمونه مشابهی در جهان ندارد. منابع غربی نام این رادار را AESA ذکر کرده اند.Click this bar to view the original image of 800x470px and 96KB.


6- ششمین ویژگی این هواپیما مربوط به دوربین ها، لنزها و سنسورهای نصب شده بر روی آن است که به آن یک توانایی منحصر به‌فرد تصویربرداری جاسوسی می دهد. این دوربین ها دارای توان تصویر برداری با وضوح بسیار بالا در هر شرایط جوی و همچنین دارای قدرت تفکیک منحصر به‌فرد هستند.


یک هواپیمای بال پرنده بدون دماست . همانطور که اشاره شد توسط شعبه توسعه برنامه های پیشرفته (اسکانک ورکس) شرکت لاکهید مارتین طراحی شده.این هواپیما دارای یک موتور و بالی با لبه حمله مستقیم است. با توجه به ضخامت زیاد بال – بدنه ، می توان حدس زد که وزن و نیروی موتور این هواپیما بیش از هواپیمای پیشین اکتشافی بدون سرنشین ساخت لاکهید مارتین با نام RQ-3 دارک استار (RQ-3 dark star) است.دارک استار دارای یک موتور توربوفن «اف جی -44» ، (FJ-44) ساخت شرکت ویلیامز با نیروی رانش 1900 پوند (861 کیلوگرم معادل 8.44 کیلونیوتن) و حداکثر وزن 8500 پوند (3855 کیلوگرم) بود.

با توجه به برخی ویژگیهای RQ-170 Sentinel می توان حدس زد که این هواپیما یک طرح نسبتاً استیلث است ؛ بدون تأکید فوق العاده هواپیمای دارک استار و ایکس- 47بی به سطح مقطع راداری (RCS) بسیار کم به نظر می رسد که لبه های حمله این هواپیما تیز نیستند-که معمولاً برای اجتناب از بازتاب های راداری ضروری تلقی می شود و نیز دریچه های ارابه های فرود بجای اینکه با خطوط لبه حمله منطبق باشند، چهارگوش هستند و دارای لبه های زیگزاگ نیز نمی باشند.

به علاوه،اگزوز موتور بجای اینکه همانند طرح های کلاسیک استیلث در بالای بال قرار داشته باشد، در انتهای بدنه است و توسط بال، از امواج راداری محافظت نمی شود. نوک بالها نیز ظاهراً بجای استفاده از خطوط مستقیم، دارای انحنا هستند در نتیجه می توان حدس زد که سنتینل با هدف اجتناب از استفاده های بسیار سری ، طراحی و ساخته شده است. سقوط RQ-170 به عنوان یک هواپیمای بدون سرنشین یک موتوره از لحاظ آماری بسیار محتمل است.

هواپیمای بدون سرنشین فوق العاده استیلث – نظیر هواپیمای کوارتز(Quartz) ، طرح مشترک لاکهید و بوئینگ که هرگز ساخته نشد و هواپیمای دارک استار که در ابتدا اثباتگر تکنولوژی آن بود – همواره به این دلیل که نمی توان به دلیل خطر افشای تکنولوژی بسیار سری ، آنها را در عملیات مورد استفاده قرارداد ،همیشه مورد انتقاد بوده اند.

رنگ خاکستری متوسط این هواپیما نیز اشاراتی به مقدورات پروازی آن دارد. در ارتفاع بسیار زیاد(بیش از 60 هزار فوت معادل 18 کیلومتر) ، رنگ بسیار تیره بهترین پوشش بصری را حتی در روشنایی روز فراهم می کند. زیرا نور بسیار کمی در پس زمینه وجود دارد که آنهم به دلیل رطوبت و ذرات غبار در ارتفاعات پایین تر پراکنده می شود. در نتیجه RQ-170 ، یک هواپیمای ارتفاع متوسط است که احتمال نمی رود در ارتفاع بیش از 50 هزار فوت(15 کیلومتر) پرواز کند.

این ارتفاع پروازی ، در ضمن امکان استفاده از موتور های جت تجاری تولیدی را ساده تر می کند. پیش از این گزارش شده بود که شرکت جنرال الکتریک سرگرم فعالیت بر روی نمونه طبقه بندی شده ای از موتور TF-34 است که ظاهراً با نیازهای RQ-170
محفظه های بسیار بزرگ با شکل غیرعادی بر روی بال ، در دوطرف این هواپیما به چشم می خورد.درحالی برخی از منابع ادعا می کنند که آنها جایگاه آنتن ارتباط ماهواره ای و یا محفظه حسگرهای ویژه هستند ؛ ولی با بررسی دقیق تر آنها ، این احتمال وجود دارد که آنها فقط محفظه چرخ های هواپیما باشند که به سادگی مستقیماً به سمت بالا و درون بال جمع می شوند.
به موجب یادداشتی که توسط نیروی هوایی ایالات متحده تهیه شده، به خدمت گیری RQ-170 در راستای خواسته وزیر دفاع این کشور برای افزایش پشتیبانی اکتشافی،نظارتی ،جاسوسی یگانهای رزمی در افغانستان و نیز به گفته رئیس ستاد نیروی هوایی این کشور برای افزایش اتکای نیروی هوایی ایالات متحده به هواپیماهای بدون سرنشین است.
شماره گذاری RQ-170 از لحاظ حروف صحیح ولی از لحاظ عددی ، خارج از ترتیب است که نشان دهنده تلاش برای جلوگیری از حدس زدن در مورد وجود برنامه است. از لحاظ فنی ، حروف (RQ) اشاره به هواپیمای بدون سرنشین غیرمسلح دارد؛ در حالی که حروف (MQ) به معنای هواپیمای بدون سرنشین مسلح است. اشاره یادداشت فوق الذکر نیروی هوایی مبنی بر پشتیبانی از نیروهای رزمی خط مقدم زمانی با ویژگی های قابل مشاهده طراحی این هواپیما ترکیب می شود که شامل استیلث محدود (شامل لبه حمله ضخیم و طرح ساده اگزوز موتور) نشان می دهد که سنتینل یک هواپیمای تاکتیکی در جنبه های عملیاتی و نه یک طرح برای جاسوسی استراتژیک است.جنگنده میگ-29، یکی از پرفروش ترین جنگنده های جهان بوده که تاکنون سود زیادی را نصیب سازندگان آن کرده است، شرکت میکویان پس از عدم موفقیت در جلب نظر مسئولان روسیه در زمینه طرح های خود برای جنگنده نسل پنجم، به توسعه و بهسازی جنگنده میگ-29 روی آورد که امروزه حاصل آن جنگنده فوق پیشرفته میگ-35 شده است، جنگنده میگ-35 در دو گونه اولیه (گونه A تک سرنشین) و گونه دو سرنشین D تولید شده است، لازم به ذکر است که گونه دو سرنشین این جنگنده تنها یک گونه آموزشی نمی باشد، بلکه اساس توسعه گونه دو سرنشین آن ایجاد جنگنده ای مانند Su-30 بوده تا با تقسیم کار میان خلبان و افسر تسلیحات فشار کار بر روی دو نفر تقسیم شود و عملیات ها نیز با ضریب اطمینان و دقت بالاتری انجام شوند.

جنگنده میگ-35 جنگنده ای است از نسل 4++ که در ادامه طرح هایی مانند MiG-29K/KUB/M/M2 طراحی شده و اساس طراحی آن بر افزایش کارایی، توانایی عملیاتی و جامعیت توانایی های جنگنده بوده است، بطوری که از آن یک جنگنده چند منظوره ساخته است.
در مجموع می توان ویژگی های میگ-35 را به شرح زیر بیان کرد:
-سیستم های اطلاعاتی و هدفگیری نسل پنجم در سیستم های اویونیکی جنگنده بکار رفته است
-توانایی بکارگیری تسلیحات پیشرفته روسی و خارجی
-بقاپذیری بالا در میدان نبرد بواسطه سیستم های دفاعی یکپارچه بکار رفته در جنگنده

پیشرفته ترین سیستم های اویونیکی در کنار تسلیحات پیشرفته به جنگنده میگ-35 اجازه می دهند تا ماموریت های مختلفی را به انجام برساند:
-برتری هوایی برعلیه جنگنده های نسل چهار و پنج
-انجام عملیات های هوا به سطح بدون وارد شدن به محدوده دفاعی دشمن در روز و شب و در تمام شرایط آب و هوایی
-انجام عملیات های شناسایی به کمک تجهیزات الکترو-اپتیک و رادیو-تکنیکال
-انجام عملیات های گروهی و انجام کنترل هوایی علیه گروه جنگنده ها

تغییر های ایجاد شده در ساختار جنگنده بر اساس موفقیت های بدست آمده در طرح های MiG-29K/KUB/M/M2 می باشد که شامل موارد زیر می باشد:
-افزایش توانایی حمل تسلیحات در نه جایگاه حمل سلاح
-افزایش حمل سوخت، توانایی سوختگیری هوایی و امکان سوخترسانی به جنگنده هم گروه (عملکرد بعنوان یک تانکر کوچک)
-بدنه و سیستم های اصلی ساخته شده از مواد ضد خوردگی که امکان استفاده از جنگنده برروی ناو و استفاده در مناطق گرم و مرطوب را فراهم می آورد.
-کاهش چشمگیر بازتابش راداری
-سیستم پرواز با سیم با کنترل چهارگانه 


در حین طراحی میگ-35 بیشترین توجه به افزایش توانایی های عملیاتی آن اختصاص داده شده است:
-اعتماد پذیری هواپیما، موتورها و اویونیک بطور چشمگیری افزایش یافته است
-زمان دوره های بین اورهال جنگنده افزایش یافته است
-هزینه پرواز جنگنده دو و نیم برابر کمتر از میگ-29 است
-در زمان طراحی توانایی نگهداری حین فعالیت عملیاتی برای جنگنده پیش بینی شده است

مجموعه ای از رهیافت های تکنیکی و تکنولوژیکی نظیر سیستم تولید اکسیژن حین پرواز نیز به جهت افزایش آزادی عملیاتی در طراحی جنگنده منظور شده اند، پیشران جنگنده شامل دو موتور RD-33MK با نیروی تولیدی بیشتر نسبت به نمونه های قبلی است که نسبت به نوع اصلی موتور های RD-33 دود به مراتب کمتری نیز تولید می کند، همچنین سیستم کنترل الکترونیکی موتور ها نیز به افزایش اعتماد پذیری و عمر خدمتی موتور ها کمک می کند، علاوه بر این در صورت تقاضای مشتری امکان استفاده از موتورهای RD-33MK مجهز به سیستم تغییر بردار رانش نیز وجود دارد که برتری مطلق جنگنده در نبردهای هوایی نزدیک را تضمین می نماید و پیشتر برروی جنگنده آزمایشی MiG-29M OVT نیز با موفقیت آزمایش شده اند. 


میگ-35 مجهز به مجموعه اویونیکی نوینی است که تماما بر اساس تکنولوژی های جدید بوجود آمده است، رادار چند کاره آرایه ای بکار رفته در جنگنده میگ-35 بواسطه فاکتورهای زیر بر نمونه های مشابه خود برتری می یابد:
-افزایش برد در فرکانس های عملیاتی
-افزایش تعداد اهداف قابل کشف، ردیابی و حمله
-افزایش برد کشف
-افزایش وضوح در حین نقشه برداری سطحی
-بقا پذیری بالا و مقاومت در برابر اقدامات الکترونیک دشمن

سیستم IRST جدید میگ-35 مرکب از تجهیزات هدفگیری مادون قرمز، تلوزیونی و لیزری است که به کمک تکنولوژی های فضایی توسعه یافته است بگونه ای که این سیستم ها پیش از این در صنعت هوانوردی بکار نرفته اند. ویژگی جدید این سیستم توانایی کشف، ردیابی و قفل روی اهداف از فواصل بسیار دور است، توانایی که در تمامی ساعات شبانه روز دارد و می توان از آنها برای مسافت یابی، نشانه گذاری و... نیز بر علیه اهداف سطحی و هوایی استفاده کرد، هر چند سیستم IRST جدید بهمراه سایت نشانه روی جدید کلاه خلبان برروی جنگنده نصب شده است، اما امکان نصب غلاف هدفگیری ویژه ای با توانایی های بمراتب بیشتر بر روی جنگنده نیز وجود دارد.

میگ-35 به یک مجموعه دفاعی نیز مجهز می باشد که شامل موارد زیر است:
-سیستم شناسایی رادیو الکتریک و سیستم اقدام متقابل الکترونیک
-سیستم جدید کشف حمله موشکی و تابش لیزری
-پخش کننده چف/فلیر بمنظور فریب موشک های هوا به هوا

علاوه بر تسلیحات ارائه شده برروی جنگنده های MiG-29K/KUB/M/M2 بهمراه میگ-35 مجموعه تسلیحات جدیدی ارائه شده که پیش از این برای صدور به هیچ کشوری ارائه نشده است، این تجهیزات جدید و دوربرد به میگ-35 اجازه انجام حملات بر علیه دشمن بدون ورود به محدوده دفاعی آنها را می دهند.
معماری باز اویونیک جنگنده امکان نصب تجهیزات و تسلیحات جدید روسی و خارجی را بنا به خواست مشتری به MiG-35 می دهد، هر دو نمونه A و D دارای ساختار یکسان بوده و از لحاظ تجهیزات موجود یکسان اند. بهمراه میگ-35 مجموعه کامل آموزشی نظیر شبیه سازهای رایانه ای پرواز و شبیه ساز های انجام عملیات ارائه شده اند. در نهایت باید گفت شرکت میگ آماده است تا با شرکت های مختلف به اجرای برنامه های مشترک توسعه و بهسازی گونه اولیه میگ-35 نیز بپردازد.

در اواسط دهه 70 میلادی با ارائه جنگنده های F-15 و F-16 توسط ایالات متحده درست در اوج جنگ سرد خلبانان بلوک شرق عملا برتری هوایی خود را نسبت به غرب از دست دادند تا اینکه در دهه 80 میلادی با معرفی دو جنگنده جدید و بسیار توانای شوروی یعنی Su-27 و Mig-29 دوباره موازنه قدرت در آسمان ها ایجاد شد. جنگنده های Su-27 و Mig-29 حتی در مواردی توانستند بسیار بهتر از رقبای غربی خود عمل کنند.

با طراحی و ساخت این دو جنگنده و مهمات و تسلیحات آنها یک جهش تکنولوژی بسیار بزرگ در صنعت هوانوردی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد و فصل جدیدی در ساخت جنگنده های کارا و مدرن در این کشور آغاز شد.

تا قبل از ساخت Su-27 و Mig-29 واقعا روس ها حرف جدی برای گفتن در ساخت جنگنده ها و بخصوص تسلیحات آن ها نداشتند. برای نشان دادن این ضعف می توان به تجهیز جنگنده های روسی کشور عراق به موشک های فرانسوی برای افزایش کارایی در جنگ با ایران اشاره کرد.

Su-27 که در غرب با نام Flanker از آن یاد می شود توانست در میان رقبای خود چه روسی و چه آمریکایی حرف اول را بزند و برای مدت ها با ابهت در آسمان ها فرمانروایی کند.

Su-27 از آیرودینامیک و طراحی بدنه ی فوق العاده ای بهره می برد. این آیرودینامیک و طراحی خاص توانایی فوق مانورپذیری را به Su-27 می دهد در واقع Flanker در زمان خود و در حال حاضر یکی از مانورپذیرترین جنگنده هاست.

دفتر طراحی سوخوی با توجه به طراحی فوق العاده Flanker سعی کرده است در مدل های بعدی جنگنده های خود از این طراحی حتی الامکان استفاده کند. به این ترتیب جنگنده هایی مانند Su-30 ، Su-33 ، Su-35 و ... که از طراحی بدنه Su-27 به میزان بسیار زیاد در طراحی آنها استفاده شده به اعضای خانواده Flanker معروف شده اند.

Su-35BM آخرین مدل ارائه شده از خانواده Flanker است که به تولید انبوه رسیده و در حال واگذاری به نیروی هوایی فدراسیون روسیه برای مقابله با توان هوایی ناتو و آمریکاست.

Flanker به معنی حمله کننده از جناحین است یعنی چیزی که به طور ناگهانی و از طرفین حمله ور می شود و اساس کار آن بر شکار و حمله است این نام (Flanker) با توجه به مشخصات و ویژگی ها Su-27 از سوی ناتو بر روی آن گذاشته شده است.

هواپیمای Su-35BM یک شکارچی به تمام معناست و به صورت فوق العاده ای توان تهاجم ، حمله و غافلگیری را دارد با توجه با مشخصات این جنگنده شکارچی ، ناتو به آن لقب Super Flanker را داده است.

سوخو35

Su-35BM یک جنگنده نسل چهارم و بسیار پیشرفته روسی است که برای اهداف زیر طراحی و ساخته شده است :

- کسب برتری هوایی

- شکار انواع هواپیماهای بدون سرنشین و سرنشین دار همچون جنگنده های پنهانکار F-22 و F-35

- حمله به اهداف زمینی و از بین بردن زیر ساخت های دشمن به کمک سیستم AAD

- حمله به انواع شناور

از ویژگی های بارز Su-35BM می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- استفاده از بدنه Su-27

استفاده از این بدنه و آیرودینامیک به همراه سیستم تغییر راستای رانش به این شکارچی توانایی مانورپذیری خارق العاده می دهد و در نبرد های هوایی و همچنین فرار از پدافند دشمن کار آنرا بسیار آسان می کند.

- سطح مقطع راداری کم

- سیستم اطلاع دهنده برای هدف گیری بسیار دوربرد

- کاکپیت تمام دیجیتال مجهز به نمایشگرهای LCD بزرگ و چند کاره

- میله کاوشگر برای سوخت گیری هوایی

- سیستم ارسال اطلاعات به صورت کد و رمز برای واحدهای هوایی ، زمینی و دریایی

- 14 محل برای حمل بار خارجی مانند تسلیحات

- استفاده از طیف گسترده ی بمب ها و موشک های هوایی ، زمینی و دریایی

- استفاده از سنسورها و پردازندهای الکترونیکی بسیار قدرتمند با توان محاسبه ی بسیار بالا

- استفاده هم زمان از سیستم موقعیت یاب آمریکایی (GPS) و سیستم موقعیت یاب روسی (GLONAS)

- وابستگی کم به پایگاه زمینی

- رادار بسیار قدرتمند

- توانایی درگیری همزمان با اهداف زمینی ، هوایی و دریایی

- برد عملیاتی بسیار بالا (چیزی بیش 4000 کیلومتر)

و ...

(این جنگنده به دلیل استفاده گسترده از تجهیزات الکترونیکی و هوشمند مانند یک ابر رایانه ی پرنده به نظر می آید.)

با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف از قبیل قیمت ، کارایی و ... می توان گفت SU-35BM کارآمدترین جنگنده حال حاضر جهان است.

در طی یک تحقیق و مقایسه انجام شده توسط یکی از مراکز هوانوردی بزرگ اروپا بین Su-35BM وF-22 که امید آمریکا در نبردهای هوایی به شمار می آید مشخص شد که SuperFlanker نسبت به Raptor از حق شلیک اول برخوردار است و در نبرد هوایی توان شکست دادن رپتور را دارد.

Su-35BM محبوب ترین عضو خانواده فلانکر در روسیه است. محبوبیت Su-35BM به دلیل 100 درصد بومی بودن آن است. برخلاف بیشتر جنگنده های ساخت کمپانی سوخوی که از رادار و نمایشگرهای ساخت غرب و بیشتر فرانسه استفاده می کنند ، رادار و نمایشگرهای Su-35BM همگی ساخت کشور روسیه هستند.

مشخصات

طول : 21.9 متر

ارتفاع : 5.9 متر

طول بالها : 15.3 متر

موتورها : دو دستگاه Saturn AL-41F1A با سیستم تغییر راستای رانش

بیشینه وزن در هنگام Take-off با حداکثر ظرفیت بارگذاری : 34.5 تن

بیشترین سوخت قابل ذخیره و حمل : 29 تن

بیشترین وزن تسلیحات قابل حمل : 8 تن

سقف ارتفاع پروازی جنگنده : 18 کیلومتر

حداکثر برد بدون استفاده از مخازن سوخت خارجی : 3600 کیلومتر

حداکثر برد با مخازن سوخت خارجی : 5000 کیلومتر

ماکزیمم سرعت : 2.5 ماخ

حداکثر نیروی گرانشی قابل تحمل برای جنگنده : g9

حداکثر زاویه انحراف قابل تحمل : 180 درجه ( در منابعی از 360 درجه هم یاد شده !)

میزان مسافت طی شونده برای برخاستن جنگنده از سطح زمین در شرایط نرمال : 400 متر

سوخو35

برخی دیگر از ویژگی ها

جنگنده Su-35BM از سیستم راداری( Tikhomirov NIIP Irbis-E (N035E با قابلیت هدایت پرتوهای الکترونیکی کنش پذیر به عنوان رادار اصلی استفاده می کند علاوه بر این رادار ، این جنگنده توانایی استفاده از رادار Phazotron NIIR radar و یا (Sokol III (N031 Zhuk-MSFEرا نیز به عنوان رادار اصلی دارد.

Tikhomirov NIIP Irbis-E از یک آنتن اسکن الکترونیکی فعال(ESA) ، جلونگر فروسرخ و یک سیستم کامپیوتریEKVS-E BTsVM Solo35 استفاده می کند. این رادار توانایی تشخیص یک هدف با سطح مقطع راداری 3 متر مربع را از 400 کیلومتری داراست و می تواند 30 هدف را بطور همزمان تشخیص دهد همینطور با تشخیص 30 هدف همچنان می تواند به جستجوی خود ادامه دهد.

رادار Irbis-E می تواند به راحتی برای هدف قرار دادن مواضع دشمن در هوا ، زمین و یا دریا مورد استفاده قرار گیرد.جنگنده Su-35BM با رادارIrbis-E می تواند همزمان 4 هدف زمینی برای حمله در نظر بگیرد و به 2 هدف به طور همزمان حمله ور شود.

یکی دیگر از ویژگی های بارز و منحصر به فرد این جنگنده و رادار آن توانایی درگیری با چند نوع هدف با ماهیت های متفاوت است. مثلا این جنگنده همزمان می تواند با اهداف زمینی و هوایی درگیر شود و به آنها حمله کند.

سوخوی-35 بی ام همچنین از یک رادار برای کنترل وضعیت عقب جنگنده استفاده می کند. این رادار در بین دو موتور جنگنده قرار گرفته است. این رادار نیزTikhomirov NIIP است. رادارTikhomirov NIIP مجهز به سیستم پشت نگر فروسرخ است. این جنگنده از سیستم مسافت یاب و نشانه گیری لیزری نیز استفاده می کند.

این جنگنده مجهز به یک سیستم فوق العاده پیشرفته KNIRTI L175M Khibiny-M برای انجام جنگ های الکترونیک می باشد. اختلال و ایجاد پارازیت در امواج مورد استفاده دشمن ، ایجاد اختلال و مشکل در هدف گیری Su-35BM توسط دشمن ، اختلال در سیستم های هشدار دهنده دشمن زمانی که Su-35BM آنها را هدف گرفته است و ... بخشی از و ظایف سیستم Khibiny-M است.

کامپیوتر قدرتمند این جنگنده تمام قسمت ها و همچنین وضعیت جلو و عقب جنگنده را تحت نظر دارد و این اطلاعات را از طریق دو صفحه نمایش LCD بزرگ و همچنین نمایشگرهای پلاسمای موجود در کلاه خلبان در اختیار او (خلبان) قرار می دهد تا خلبان بتواند تصمیمات مناسب را اتخاذ کند. در واقع این سیستم کامپیوتری به عنوان یک کمک خلبان عمل می کند و بار کاری خلبان را بسیار کاهش می دهد.

برای ناوبری و تعیین مسیر این جنگنده از دو سیستم ناوبری ماهوارهای(GPS و GLONAS) ، یک سیستم ناوبری رادیویی ، نقشه های دیجیتالی و ... استفاده می کند.

 


لاکهید C-5 Galaxy(کهکشان) هواپیمای حمل و نقل نظامی است که توسط شرکت لاکهید ساخته شده است.هدف از طراحی و ساخت این هواپیمای حمل محموله های استراتژیک در مسافت های بین قاره ای و حمل محموله های  بزرگ تر از اندازه معمول بوده است.

این جنگنده بمب افکن می شود گفت که نسخه ای ازSu-27 Flanker است.طراحی آن در اوایل 1980 آغاز شد و در 13 آوریل 1990 اولین پرواز آزمایشی را تجربه کرد.نخست این جنگنده بمب افکن Su-27IB نام گذاری شد.

مسائل مالی شرکت سازنده باعث توقف مکرر پروژه شد و باعث شد مدل آزمایشی آن تحت قوانین مختلف تخصیص به نمایش درآید.زمانی که خبر آن در مطبوعات پخش شد از آن با نام Su-34 یاد شد.سومین مدل آزمایشی این پرنده در نمایش هوایی پاریس در سال 1995 شرکت کرد و نام Su-34MF به خود گرفت. همچنین در نمایش هوایی MAKS در سال 1999 نام Su-34MF, multi-functionبر روی این جنگنده-بمب افکن گذاشته شد. اخیرا نیروی هوایی روسیه این جنگنده-بمب افکن را فقطSu34 معرفی کرده است.

در طراحی شکل بال ها سکان عمودی و خروجی موتور ها تقریبا شبیه به Su-27/Su-30 'Flanker' Su-30/Su-33 'Flanker-D'/Su-35 'Flanker-F' برای افزایش ناپایداری(مانور بیشتر) و کاهش نیروی پسا عمل شده است. دماغه هواپیما به کلی تغییر کرده و کاکپیت هواپیما به شکل دونفره side-by-side طراحی شده.Su-34 موتور های Su-27 را در خود حفظ کرده اما با تابت ماندن شکل ورودی ها بیشترین سرعت این جنگنده به 1.8 ماخ رسیده است.

برخلاف Su-27 ،Su-34 دارای شیشه کاکپیت مدرن رنگی CRT و صفحه نمایش چند منظوره است.الکترونیک هوایی همچنان بر پایه V004 و UOMZ لیزری/تلوزیونی است و سیستمی برای تشخیص و هدایت دقیق مهمات تعبیه شده است.

این جنگنده همچنین از رادار v005 نیز بهره می برد. Su-34 به تجهیزات جنگ الکترونیک ECM نیز که شامل سیستم شناسایی مادون قرمز پرتاب موشک(infrared missile launch detection system) است،استفاده می کند.کابین آن کاملا زره پوش است(با هفده میلیمتر تیتانیوم تقویت شده).

تفاوت اساسی کاکپیت این جنگنده-بمب افکن این است که فضای وسیعی را برای خدمه فراهم میکند.از قبیل یک آشپزخانه کوچک توالت،و تخت خواب برای خدمه.(جلل خالق.هواپیماهای مسافربری ما چنین امکاناتی ندارن،نزاح کردم)در طراحی کاکپیت راحتی خدمه مهم ترین شرط را به خود اختصاص داده.از جالبترین امکانات آن این است که می تواند به سمت عقب (یعنی هواپیمای تعقیب کننده) موشک شلیک کند این هواپیما می تواند موشک های R.73 را از دریچه ی مخصوص شلیک کند.

سوخو34

در ضمن این جنگنده یا بهتر بگم این بمب افکن همه کاره رویای هولناکی برای هر ناوی محسوب می شود چون رادار آن یک سیستم ناوبری دریایی کامل برای درگیری با ناوها و زیر دریایی ها دارد تازه این سیستم با موشک هایتوربوجت آلفا با بیش از سه ماخ سرعت(سرعت موشک) کاملتر هم می شود

بمب افکن SU.34 بدون سوختگیری می تواند تا 4000 کیلومتر را با جنگ افزار کامل بپیماید

در هر حال جنگنده ی SU.34 یکی از بهترین بمب افکن های ضربتی محسوب می گردد پلاتیپوسی که به طور کامل خود را با همه چیز وفق می دهد.

Su-34 راحتی کاملی را برای خلبانان در نبرد های هوایی فراهم می کند.خلبانان می توانند از نسل جدید کامپیوتر ها وتجهیزات الکتونیکی استفاده کنند.این تجهیزات می توانند بمب های جنگنده بمب افکن را به سمت هدفی که به خوبی استتار شده بدون محدودیت آب و هوایی و با خطای فقط چند متر تا ارتفاع 250 کیلومتری از سطح زمین روانه کنند.سوخوی 34 به زودی وارد اسکادران بمب افکن ها می شود که دارای هوش مصنوعی بسیار بالا و سیستم امنیتی فوق العاده است.

 

مشخصات

سرنشین:2

طول: 23.34 متر

فاصله از بال دوسر بال: 14.7 متر

وزن با بار: 39,000 kg

بیشترین وزن برخاست: 45,100 kg

پیشران: 2× Lyulka AL-35F turbofans, 137.2 kN (30,845 lbf) with afterburner each

Performance

بیشترین سرعت

           ارتفاع زیاد: Mach 1.8

           ارتفاع کم: Mach 1.14 ph در سطع دریا

شعاع عملیاتی: 1,100 km 

پرواز بدون سوخت گیری: 4,000 km

سقف پرواز: 15,000 m49,200 )ft)

وزن نسبت به مساحت بال: 629 kg/m² 

نیروی تراست نسبت به وزن: 0.68جنگنده های ایران

توان رزمی

تعداد پرسنل نیروی هوایی ارتش حدود ۵۲ هزار نفر و نیروی هوایی سپاه پاسداران حدود ۵ هزار نفر است. هواپیماهای فعال در نیروی هوایی ارتش و سپاه پاسداران هم بر اساس آمار غیر رسمی شامل این موارد است:

هواگرد تصویر اصلیت نقش ویرایش‌ها در حال خدمت[۵][۶] توضیحات
هواگردهای بال ثابت
صاعقه A HESA Saeqeh of IRIAF.jpg  ایران چند منظوره
۸ فروند
اف-۱۴ تام‌کت Iran Air Force Grumman F-14A Tomcat Sharifi.jpg  ایالات متحده آمریکا جنگنده رهگیر و برتری هوایی
۴۰ فروند
داسو میراژ اف۱ Ejercito del Aire Mirage F.1M.jpg  فرانسه جنگنده رهگیر و چندمنظوره
۱۲ فروند[۷] F1EQ5/6 و F1BQ3
میگ-۲۹آ Iran Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29UB Sharifi.jpg Flag of the Soviet Union.svg شوروی جنگنده برتری هوایی
۲۰ فروند
اف-۴ فانتوم ۲ F-4E South Korea 1979.jpg  ایالات متحده آمریکا چند منظوره
۶۰ فروند
نورثروپ اف-۵ئی/اف IRIAF Northrop F-5E Tiger II Talebzadeh.jpg  ایالات متحده آمریکا چند منظوره
50 فروند
چنگدو جی-۷ (اف-۷ام) IRIAF MiG-21 landing.jpg  چین رهگیر
۲۰ فروند
سوخو-۲۵ کا Sukhoi Su-25K at RIAT-92.jpg Flag of the Soviet Union.svg شوروی پشتیبانی نزدیک هوایی
۷ فروند (۱۳[۸])
آذرخش HESA Azarakhsh displayed in Vahdati Airbase.jpg  ایران پشتیبانی نزدیک هوایی
۴ فروند
سوخو سو-۲۴ Sukhoi Su-24 inflight Mishin-2.jpg Flag of the Soviet Union.svg شوروی جنگنده بمب‌افکن
۳۰ فروند
بوئینگ ۷۴۷ Pan Am Boeing 747 at Zurich Airport in May 1985.jpg  ایالات متحده آمریکا هواپیمای سوخت‌رسان ۷۴۷-۱۰۰F 3 فروند
بوئینگ ۷۰۷ Saha Air Boeing 707 Haghgoo-1.jpg  ایالات متحده آمریکا تشریفات (VIP)
3 فروندداسو فالکن-۵۰ Armee de l'Air - Dassault Falcon 50.jpg  فرانسه تشریفات (VIP)
۳ فروند
لاکهید جت استار A IRIAF Lockheed JetStar.jpg  ایالات متحده آمریکا تشریفات (VIP) JetStar II ۱ فروند
هسا درنا
 ایران آموزشی درنا
تذرو
۱۵ فروند
پرستو
 ایران آموزشی
۱۲ فروند
اف-۵بی (سیمرغ) AE.9-00123-23 F-5M Freedom Fighter Ala 23 Spanish Air Force Dijon AB 2008.jpg  ایالات متحده آمریکا آموزشی
۱۰ فروند
بیچکرافت بونانزا F33A Bonanza of IIAF.jpg  ایالات متحده آمریکا آموزشی F33C ۲۵ فروند
لاکهید تی-۳۳ شوتینگ استار T 33 Shooting Star-IIAF.jpg  ایالات متحده آمریکا آموزشی T-۳۳A ۰ فروند
میگ-۲۹یوبی Iran Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29UB Sharifi.jpg Flag of the Soviet Union.svg شوروی آموزشی
۷ فروند
سوخو-۲۵یوبی‌کا Bulgarian Air Force Sukhoi Su-25UBK Lofting.jpg Flag of the Soviet Union.svg شوروی آموزشی
۳ فروند
پیلاتوس پی سی-۷ Pilatus.pc-7.fairford2006.arp.jpg  سوئیس آموزشی
۳۵ فروند
چنگدواف تی-۷ J-7I fighter at the Beijing Military museum.jpg  چین آموزشی
۱۰ فروند
امبراور-۳۱۲ توکانو Peru Air Force - Embraer T-27 Tucano - Lofting.jpg  برزیل آموزشی
۱۵ فروند
ساب سافاری T-405 RIAT Bthebest.JPG  سوئد  پاکستان آموزشی Mushshak ۲۵ فروند
سی-۱۳۰ Iranian Air Force Hercules Habibi.jpg  ایالات متحده آمریکا حمل و نقل تاکتیکی C-۱۳۰E
C-۱۳۰H
۳۰ فروند
شرایک کمندر ۶۸۰ 680W.jpg  ایالات متحده آمریکا حمل و نقل سبک
۳ فروند
ایلیوشین آی‌ال-۷۶ IlyushinIl76a.jpg Flag of the Soviet Union.svg شوروی حمل و نقل سنگین (استراتژیک)
۱۲ فروند
هاربین وای-۱۲ Y12e.jpg  چین حمل و نقل سبک
۹ فروند
چیان وای-۷ Zest Airways MA60.jpg  چین حمل و نقل سبک
۱۴ فروند
سوکاتا تی بی Socata TB-200 Tobago XL.jpg  فرانسه حمل و نقل سبک تیبی-۲۱ ترینیداد
تیبی-۲۰۰ توباگو
۴ فروند
۸ فروند

فوکر اف۲۷ فرندشیپ Busy Bee F-27 LN-AKB.jpg  هلند حمل و نقل تاکتیکی F۲۷-۴۰۰M
F۲۷-۶۰۰
۱۰ فروند
پلاتیپوس پی سی-۶ پورتر Pilatus PC-6 SkydiveLillo JD18032008.jpg  سوئیس حمل و نقل سبک
۱۰ فروند
پی-۳ اوریون P-3 Orion underside view 20080614.jpg  ایالات متحده آمریکا گشت دریایی P-3F ۳ فروند
ایران ۱۴۰ Antonov An-140 3.jpg  ایران گشت دریایی IRAN-140-MP ۰ فروند
بالگردها
آگوستا-بل ۲۰۶ Bell 206L3 (D-HASA).jpg  ایتالیا هلی کوپتر سبک
۵ فروند قرار است به استاندارد پنها شباویز ۲۰۶۱ ارتقا پیدا کنند
بل ۲۱۴ Bell 214B.JPG  ایالات متحده آمریکا چندمنظوره - حمل و نقل متوسط بل-۲۱۴ سی ۳۰ فروند قرار است به استاندارد شباویز ۷۵-۲ ارتقا پیدا کنند
سی‌اچ-۴۷ شنوک CH-47F at NTC 2008.jpg  ایالات متحده آمریکا حمل و نقل سنگین CH-۴۷C ۱۰ فروند

محمد.....

::

سلام بچه هاتست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

یه تست هوشی ساده اما پیچیده!؟تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

آماده اید؟تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

خوب هواستون و جمع کنید ها !تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

.

.

.

.

.

.

.

.

5 = 1
25 = 2
125 = 3
625 = 4 

 5 = ؟

.

.
برای مشاهده جواب پائین بروید…تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )
ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنیدتست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد!
اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید:5=1
تست هوش ( با نتیجه گیری بسیار عالی )

 


نتیجه‌گیری اخلاقی:


مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید

اول اینو بخون
فرض کن این عکس تو توی آفریقاست
و تو با یه طناب به درخت وصل شدی و مثل لنگر کشتی تو هوا معلق هستی
یه شمع هم به آرومی داره طناب رو می سوزونه
و یه شیر هم اون زیر واستاده تا تو بیفتی و شیره ناهارشو بخوره
و تا زمانی که طناب سالم باشه تو هم زنده هستی ، کسی هم نیست که بهت کمک کنه
تنها راه اینه که شیر رو متقاعد کنی که شمع رو خاموش کنه

چه جوری تو این کار رو انجام می دی…؟!

سنجش هوش با یک معمای جالب

. . . . 

....

.

.

..

..

..

..

 

آهنگ تولد … تولد … تولدت مبارک

را بخوان، شیر بی اختیار میرود

.

.

.

شمع را خاموش میکند

 

تست هوش باید پس از خواندن سئوال در عرض فقط ۵ ثانیه به آن جواب درست را بدهید در پایان تعداد پاسخهای درست شما ضرب در ۱۰ میشود و میزان آی کیو شما را نشان میدهد (آسانی سوالات شما را گول نزند !!!)

 

۱- بعضی از ماهها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟

 

۲- اگر دکتر به شما ۳ قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت ۱ قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟

 

۳- من ساعت ۸ شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که ۹ صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟

 

۴- عدد ۳۰ را به نیم تقسیم کنید وعدد ۱۰ را به حاصل آن اضافه کنید چه عددی به دست می آید؟

 

۵- مزرعه داری ۱۷ گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز ۹ تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

 

۶- اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن میکنید؟

 

۷- فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی است؟

 

۸- اگر ۲ سیب از ۳ سیب بردارین چند سیب دارید؟

 

۹- حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟

 

۱۰- اگر اتوبوسی را با ۴۳ مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور ۵ مسافر را پیاده کنید و ۷ مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان ۸ مسافر پیاده و ۴ نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از ۱۴ ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

 

 

 

ارزیابی تست براساس تعداد جوابهای نادرست سطح هوش

 

 

۷تا و بیشتر دانش اموز دبستان

۶ تا دانش اموز دبیرستان

۵ تا دانشجو

۲-۳ استاد دانشگاه

۱ مدیران ارشد . . . . .

 

 


 

پاسخ تست ها

 

 

۱- تمام ماهها حداقل ۲۹ روز را دارند

 

۲- یک ساعت (شما یک قرص را در ساعت ۱ و دیگری را درساعت ۱/۵ و بعدی را در ساعت ۲ می خورید)

 

۳- ساعت کوکی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پس به اولین ساعت ۹ که برسد زنگ میزند که ساعت ۹ شب است

 

۴- حاصل ۷۰ است ( تقسیم بر نیم معادل ضرب در ۲ است)

 

۵- او ۹ گوسفند خواهد داشت

 

۶- کبریت

 

۷- سفید چون خانه ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد

 

۸- همان۲ سیب

 

۹- هیچ( حضرت نوح بود نه حضرت موسی)

 

۱۰- خوب خودتونید دیگه( نام خودتان)

هوش منطقی خودتان را بیازمایید:
با توجه به منطقی که در سری شکل های فوق وجود دارد، گزینه پنجم را بیابید.
 

تست هوش ریاضی،تست هوش جدید

 معمای تصویری، معمای ریاضی

 ↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

جواب معما:

گزینه E
 همانطور که مشاهده می کنید، با حذف حاشیه مربع ها، به اعداد انگلیسی دست پیدا می کنیم.

 

تست هوش ریاضی،تست هوش جدید


,[categoriy]


حدس بزنید عدد بعدی چند است.

 

1

11

21

1211

111221

312211

13112221

؟

راهنمایی: هر عدد فقط به عدد قبلی خود ربط دارد.

↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓ پاسخ:

عدد اول ۱ است و عدد دوم ۱۱ یعنی یه دونه ۱

عدد دوم ۱۱ است و عدد سوم ۲۱ یعنی دو تا ۱

عدد سوم ۲۱ است و عدد چهارم ۱۲۱۱ یعنی یه دونه ۲ و یه دونه ۱

.

.

.

به همین ترتیب عدد هفتم ۱۳۱۱۲۲۲۱ است و عدد بعد آن طبق این قاعده برابر ۱۱۱۳۲۱۳۲۱۱ است.

,[categoriy]

 معمای جدید ساعت شنی

  دوتا ساعت شنی داریم یکی 3 دقیقه را محاسبه میکند و یکی 7 دقیقه را ما میخواهیم 8 دقیقه را حساب کنیم.

به گزارش آکاایران توجه کنید ما مستقیم زمان 8 دقیقه را میخواهیم نه اینکه بشینین 1 ساعت جمع و کم کنید تا 8 دقیقه بشه .یعنی از وقتی که هر کدام از این ساعت شنی ها را فعال کردین زمان 8 دقیقه شما شروع میشود و باید 8 دقیقه را محاسبه کنید.

 

جواب رو همینجا اعلام کنید.
هر دوساعت را به کار میندازیم بعد از سه دقیقه ساعت اولی را برمیگردونیم بعد از سه دقیقه دیگر دوباره ساعت اول را برمیگردانیم( در مجموع شش دقیقه شده است ) حالابعد از یک دقیقه زمان ساعت دوم تمام میشود و زمان ساعت اول نیز یک دقیقه گذاشته است آن را برگرداننده حالا یک دقیقه گذاشته ساعت اول که به پایان یرسد با هفت دقیقه ساعت دوم میشود هشت دقیقه … ( 8=1+7)

,[categoriy]

 معمای جدید شیب پشت بام و خروس

شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، 60 شصت درجه است و طرف دیگر 30 سی درجه است.

  شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، 60 شصت درجه است و طرف دیگر 30 سی درجه است.

خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است …
تخم به کدام سمت پرت می شود؟
اول سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.

 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

خروس که تخم نمی گذاره !!

,[categoriy]

  توجه داشته باشید که باید بدون مکث جواب بدید !معمای هوش که بسیار جالب و سخت هست

  1) یک فروند هواپیما در مرز آمریکا و کانادا سقوط می کند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن می کنند؟

 

کانادا – آمریکا – هیچ کدام

 

۲) یک خروس در بام خانه ای که شیب دوطرفه دارد، تخم می گذارد. این تخم از کدام طرف می افتد؟

شمال – جنوب – هیچ کدام


 3)خانمی عاشق رنگ قرمز است و تمام وسایل او به رنگ قرمز است. او در آپارتمانی یک طبقه که قرمزرنگ است، زندگی می کند. صندلی و میز او قرمزرنگ است.تمام دیوارها و سقف آپارتمان قرمزرنگ هستند. کفپوش آپارتمان و فرش ها نیز قرمزرنگ هستند.تلویزیون هم قرمز رنگ است. سریع پاسخ دهید که پله های آپارتمان چه رنگی هستند؟

قرمز – آبی – هیچ کدام

4) پدر و پسری را که در حادثه رانندگی مجروح شده بودند، به بیمارستان می برند.پدر در راه بیمارستان فوت می کند ولی پسر را به اتاق عمل می برند. پس از مدتی دکتر می گوید من نمی توانم این شخص را عمل کنم، به علت اینکه او پسر من است.آیا به نظر شما این داستان می تواند صحت داشته باشد؟

آری – خیر – هیچ کدام

5) اگر چهار تخم مرغ، آرد، وانیل، شکر، نمک و بیکینگ پودر را با همدیگر مخلوط کنید، آیا کیک خواهید داشت؟

آری – خیر – هیچ کدام

6) آیا می توانید از منزلتان بالاتر پرش کنید؟

آری – خیر – هیچ کدام

7) یک کیلوگرم آهن چند گرم سنگین تر از یک کیلو گرم پنبه است؟

1گرم – ۱۰۰گرم – هیچ کدام

8) مردی به طرف یک پلیس که در حال جریمه کردن اتومبیل بود، می رود و التماس می کند که پلیس جریمه نکند ولی آقای پلیس

قبول نمی کند. به پلیس نه یک بار بلکه هشت بار بد دهنی می کند.جواب دهید که این مرد چند بار جریمه خواهد شد؟

8بار – ۹بار – هیچ کدام

9) اگر تمام رنگ ها را با هم کنید، آیا رنگین کمان خواهیم داشت؟

آری – خیر – هیچ کدام

10) گرگی به بالای کوه می رود تا غرش شبانه اش را آغاز کند.چه مدت طول می کشد تا به بالای کوه برسد؟

دو شب – پنج شب – هیچ کدام

11) اگر به طور اتفاقی وارد کودکستان دوران کودکی تان شوید، آیا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهید بود؟

آری – خیر – هیچ کدام

12) آیا امکان دارد یک نفر سریع تر از رودخانه می سی سی پی شنا کند؟

آری – خیر – هیچ کدام

(13 )آقای بیل اسمیت و خانم ژانت اسمیت از هم طلاق می گیرند. پس از مدتی خانم ژانت اسم اولیه خود را پس می گیرد.با این حال،

پس از پنج سال با اینکه هنوز از آقای بیل اسمیت طلاق گرفته است، دوباره خانم ژانت اسمیت می شود. آیا این قضیه امکان پذیر

است؟

آری – خیر – هیچ کدام

14) آقای جیم کوک مشکوک به قتل است ولی وقتی که پلیس از او سوال می کند که در موقع قتل کجا بوده است، آقای جیم می گوید

در خانه مشغول تماشای سریال مورد علاقه ام بوده ام. حتی جزئیات سریال را برای پلیس شرح می دهد.آیا این موضوع ثابت می

کندکه آقای جیم بی گناه است؟

آری – خیر – هیچ کدام

15) یک شترمرغ تصمیم می گیرد که به وطنش بازگردد.چه موقع برای پرواز او به جنوب مناسب است؟

بهار – پاییز – هیچ کدام

16) جمله بعدی صحت دارد.جمله قبلی غلط است.آیا این قضیه منطقی است؟

آری – خیر – هیچ کدام

17) آیا امکان دارد که یک اختراع قدیمی قادر باشد که پشت دیوار را به ما نشان دهد؟

آری – خیر – هیچ کدام

18) اگر بخواهید یک نامه به دوست تان بنویسید، ترجیح می دهید با شکم پر یا با شکم خالی بنویسید؟

پر – خالی – هیچ کدام

 

1) هیچ کدام. بازماندگان که زنده هستند نیازی به دفن کردن ندارند.

 

۲) هیچ کدام.خروس که تخم نمی گذارد!

 

۳)هیچ کدام.آپارتمان یک طبقه که راه پله ندارد!

 

۴) آری. اگر این سوال را نتوانستید جواب دهید، وای بر شما.دکتر یک خانم جراح است یعنی این شخص مادر پسر است!

 

۵) خیر، شما پیش از اینکه کیک داشته باشید باید آن را بپزید !

 

۶) آری،.بپرید و ببینید که خانه شما چقدر می پرد!

 

۷) هیچ کدام. یک کیلوگرم آهن با یک کیلوگرم پنبه به طور دقیق برابر هستند.

 

۸) هیچ کدام. خودرو به آن مرد تعلق ندارد.

 

۹) خیر.رنگ خاکستری خواهید داشت.

 

۱۰) هیچ کدام. گرگ پیشتر بالای کوه است.

 

۱۱) آری، شما فقط از کودکستان دیدن می کنید و با همین شرایطی که الان دارید فقط وارد کودکستان شده اید.

 

۱۲) آری، چون که رودخانه ها که قادر به شنا کردن نیستند!

 

۱۳) آری ژانت با یک آقای دیگر که فامیل اش اسمیت بوده، ازدواج کرده است.

 

۱۴) خیر.چون که ممکن است این سریال تکراری باشد و او پیشتر این سریال را دیده باشد.

 

۱۵) هیچ کدام.شتر مرغ که قادر به پرواز نیست.

 

۱۶) هیچ کدام. چون که جملات متضاد هم هستند.

 

۱۷) آری.پنجره یک اختراع قدیمی است که به وسیله آن می توان پشت دیوار را مشاهده کرد!

 

۱۸) هیچ کدام.بهتر است که یک نامه عاشقانه را با قلم و کاغذ بنویسید و با شکم نمی توان نامه نوشت!

محمد.....
«رابرت کریز» عضو گروه فلسفه دانشگاه نیویورک در استونی بروک که مورخ آزمایشگاه ملی بروک هیون هم هست، از فیزیکدانان خواست ده آزمایش برتر جهان فیزیک را نام ببرند. برخلاف انتظار عصر ما که آزمایشهای پیچیده توسط تیمهای برجسته دانشگاهها و مراکز تحقیقات صورت می پذیرد ده آزمایش برتری که به عنوان زیباترین آزمایشهای فیزیک در طول تاریخ انتخاب شد توسط ده فیزیکدان بسیار سرشناس انجام شده بود که دستیاران چندان زیادی هم نداشتند. ازهمه جالب تر این که این آزمایشهایی که در فهرست زیباترین آزمایشهای فیزیک جای گرفتند نیازی به کامپیوترهای فوق پیشرفته بسیار مدرن نداشتند. این لیست در مجله این ماه Physics World به چاپ رسیده است . دراینجا به جای آن که به این آزمایشها به ترتیب رتبه بپردازیم به ترتیب تقدم وتأخر زمانی انجام این آزمایشها، به این ده آزمایش محبوب در فیزیک خواهیم پرداخت.

۱ـ اندازه گیری محیط زمین توسط اراتوستن رتبه هفتم را به دست آورد.

 هنگام انقلابین [اصطلاح اخترشناسیSolstice] در ظهر روزی که آفتاب در شهر آسوان مصر هیچ سایه ای ندارد به گونه ای که نور خورشید قادر است به طور مستقیم به ته یک چاه برسد، موردتوجه اراتوستن ـ کتابدار شهر اسکندریه در سه قرن پیش از میلاد مسیح ـ قرار گرفت. اراتوستن در چنین روزی درست هنگام ظهر که در آسوان سایه وجود ندارد در شهر اسکندریه سایه را اندازه گیری کرد، چاره ای نبود جز این که زمین را کروی درنظر بگیرد. چون سایه در اسکندریه نسبت به خط عمود هفت درجه بود. محیط هردایره ۳۶۰درجه است براساس اندازه گیری اراتوستن میان اسکندریه وآسوان ۷درجه فاصله بود. [واحد اندازه گیری درآن زمان به جای متر «Stadium» بود] با سفر میان دوشهر اسکندریه وآسوان معلوم شد که فاصله آنها براساس واحد اندازه گیری Stadium، ۵۰۰۰ است. به این ترتیب هفت درجه از ۳۶۰درجه ۵۰۰۰ استادیوم اندازه گیری شده بود پس محیط زمین براساس محاسبات اراتوستن ۲۵۰۰۰۰استادیوم بود.

۲ـ آزمایش گالیله درمورد سقوط اجسام رتبه دوم را به دست آورد.


در اواخر دهه ۱۵۰۰میلادی گالیلیو گالیله Galileo Galilei که کرسی استادی دانشگاه پیزا را داشت دانش متعارف زمان خود را زیر سؤال برد . با انداختن دو شیء از بالای برج پیزا که وزنشان برابر نبود نشان داد که شیءسنگین تر زودتر از جسم سبک تر فرود نمی آید. اگر این کشف را در دوران ارسطو انجام داده بود به قیمت شغلش تمام می شد.

 3-آزمایش گالیله با گوی های غلتان برروی سطح شیب دار رتبه هشتم را به دست آورد.

 دراین آزمایش گالیله ثابت کرد که مسافت با زمان به توان دو نسبت مستقیم دارد وسرعت [Velocity که با علامت اختصاری Vنمایش می دهند] در جریان آزمایش ثابت باقی می ماند.


4ـ انکسار نور با منشور توسط نیوتن رتبه چهارم را به دست آورد.

 ایساک نیوتن درسالی به دنیا آمد که گالیله مرد. نیوتن فارغ التحصیل کالج تثلیث کمبریج (سال ۱۶۶۵) بود. این بار هم نیوتن دانش متعارف به جامانده از دوران ارسطو را زیر سؤال برد. تلقی مردم از نور خورشید مانند برداشت ارسطو بود ونور را خالص می دانستند. با وجودی که مردم رنگین کمان را دیده بودند. تا پیش از عبور نور از منشور وتجزیه آن به هفت رنگ حتی فکرش را نمی کردند نور متشکل از این رنگها باشد.

۵ـ آزمایش کاوندیش در مورد میله و پیچش رتبه ششم را به دست آورد.

 از تئوریهایی که نیوتن در مورد گرانش داده بود یکی این بود که نیروی جاذبه میان دوجسم رابطه مستقیم با جرم به توان دو و رابطه معکوس با فاصله به توان دو دارد. در قرن هجدهم، هنری کاوندیش برای اندازه گیری قدرت گرانش آزمایشی انجام داد او یک میله چوبی دومتری که به دوسر آن دوکره فلزی نصب شده بود انتخاب و با سیم این میله چوبی را آویزان کرد. با همین وسایل ساده کاوندیش موفق به اندازه گیری ثابت گرانشی gravitational Constant شد. این آزمایش زمینه اندازه گیری جرم زمین هم بود.

۶ـ آزمایش تداخل ـ نور یانگ مقام پنجم را به دست آورد.


همه تئوریهای نیوتن درست از آب درنیامد. او می گفت نور از ذرات تشکیل شده است و به صورت موج منتشر نمی شود. در سال۱۸۰۳ توماس یانگ، درصدد برآمد به اثبات برساند نحوه حرکت پرتوهای نور به صورت موج است. او در پنجره سوراخی ایجاد کرد، همه پنجره ها را به دقت با پوششی ضخیم پوشاند بعد از یک آیینه برای تغییر جهت پرتویی از نور که از طریق این سوراخ وارد می شد، استفاده کرد با استفاده از یک کارت که عرض آن یک میلیمتر بود جلوی نیمی از سوراخ را گرفت در نتیجه به توالی نوارهای سایه و روشن مشاهده کرد، این پدیده در صورتی قابل توضیح است که پرتوهای نور مانند امواج در یکدیگر تداخل ایجاد کنند. بعدها این آزمایش را با دوسوراخ انجام دادند و نتیجه واضح تری به دست آمد.

۷ـ آزمایش پاندول فوکو رتبه دهم را به دست آورد.

دانشمندان سال پیش پاندولی را به قطب جنوب بردند و مهر صحت بر آزمایش زدند که در سال۱۸۵۱ توسط ژان برنارد لئون فوکو با یک پاندول آهنی ۳۰کیلوگرمی آویزان از گنبد پانتئون انجام شد. فوکو به گوی یک پاندول سوزن گرامافون وصل کرده بود و روی زمین زیر گوی حلقه ای از شن های مرطوب قرار داد. در مقابل حیرت همه نشان داد که با وجودی که حرکت پاندول به جلو و عقب هدایت شده بود اما پاندول حرکتی دوار انجام داد. یعنی در واقع کف پانتئون در حال گردش بود و یا به عبارت بهتر زمین در حال چرخیدن حول محور خود بود. در پاریس هر ۳۰ساعت پاندول در جهت عقربه های ساعت یک دور را کامل می کند. در نیمکره جنوبی این گردش در خلاف جهت عقربه های ساعت است. همانطور که دانشمندان معاصر نشان داده اند در قطب جنوب دوره گردش کامل پاندول ۲۴ساعت است.

۸ـ آزمایش قطره روغن میلیکان رتبه سوم را به دست آورد.

 قرنها بود که دانشمندان الکتریسیته را چه در مورد رعد و برق چه الکتریسته ساکن ناشی از تماس برس با موی سر مشاهده کرده بودند. در سال۱۸۹۷ تامسون فیزیکدان بریتانیایی پایه گذار این دانش شد که الکتریسیته از ذراتی به نام الکترون که بار منفی دارند تشکیل شده است. رابرت میلیکان آمریکایی در سال۱۹۰۹ موفق به اندازه گیری بار منفی در الکترونها شد. برای این کار از چندوسیله ساده استفاده کرد. با استفاده از افشانه هایی که ادکلن را به صورت افشانه درمی آورند روغن را در یک محفظه شفافی افشاند که دوطرف آن به دوسر یک باطری متصل بودند. به این ترتیب یک سر محفظه مثبت و سردیگر آن منفی بود.
زمانی که نیروی گرانش با نیروی جاذبه الکتریکی که قطرات روغن باردار را به سمت خود می کشید برابر می شد قطره در میان آسمان و زمین معلق می ماند. در واقع در حالت عادی این قطره به خاطر نیروی گرانش بایدپایین می افتاد اما در اثر نیروی جاذبه الکتریکی در حال حرکت به سمت قطب مخالف بود چون دونیرو برابر شدند این قطره روغن از حرکت بازایستاد. با همین وسایل ساده میلیکان موفق به اندازه گیری بار الکتریکی یک الکترون شد.

۹ـ آزمایش کشف هسته توسط رادرفورد مقام نهم را کسب کرد.


در سال۱۹۱۱ را در فورد و همکارانش با بمباران یک لایه بسیار نازک طلا با ذراتی به نام آلفا متوجه این حقیقت شدند که درصدی از این ذرات منحرف و درصدی درست در جهت مقابل بازمی گردند به این ترتیب رادرفورد موفق شد مدل قدیمی آرایش هسته و الکترون را که به «مدل کیک آلو» معروف بود به چالش بکشاند.

10ـ آزمایش ماکس پلانک و تئوری کوانتوم رتبه اول را کسب کرد.

 در مورد نور نه حق به جانب نیوتن بود ونه یانگ نه می توان نور را فقط ذرات فوتون دانست و نه امواج. در اوایل قرن بیستم ماکس پلانک و بعد آلبرت انیشتین نشان دادند که نور به صورت بسته های بسیار کوچکی منتشر و جذب می شود که به آن فوتون می گویند. در عین حال آزمایشهای دیگر هم موجی بودن حرکت نور را به اثبات می رسانند.
برای اثبات در اینجا به جای آزمایش از سوراخ یانگ و پرتوهای نور از پرتوهای الکترون استفاده میشود. ذرات، براساس قوانین کوانتومی، پدیده ای شبیه به نور در آزمایش تداخل یانگ از خود برجای می گذارند اگرچه این آزمایش در سال۱۹۶۱ توسط کلاوس جانسون از توبینگن انجام شد اما در این سالها دیگر یافته های دانش به قدری زیاد و گسترده شده بود که دیگر نمی توانست نامهایی ابدی مثل نیوتن و انیشتین در اذهان مردم دنیا بیافریند.

محمد.....

بیماریهای اکواریوم

ماهی مبتلا به سفیدک

نام بیماری : سفیدک

نام علمی : Ich Thyopthirius Multifilis

عامل : انگل ایک و ویروس Lymphocystist

نمایی از انگل ایک

تاریخچه کشف : ویروس  Lymphocystist برای اولین بار در سال 1965 کشف شد .

علائم :  1- رشد دانه های سفید 1 تا 5 میلیمتری روی قسمتی از بدن و دم ماهی

دانه های سفید روی بدن ماهی دانه های سفید روی باله های ماهی

دانه های سفید در دم ماهی دانه های سفید در روی بدن ( با فلش مشخص شده

 2- کاهش میل ماهی به تغذیه

 3- اضطراب و پریشانی ماهی که سبب کشیدن بدن خود به سنگ ها و شن ها می شود .

 4- ورم کردن دستگاه تنفس ماهی

این بیماری که به نام سفیدک شناخته می شود ، از رایجترین بیماری های ماهیان آب شیرین می باشد که اغلب از طریق دعوا با سایر ماهی ها یا لمس کردن توسط انسان به وجود می آید . انگل ایک که عامل بیماری سفیدک بوده ، زندگی دوره های داشته و به راحتی به سایر ماهی ها منتقل می شود .

چرخه زندگی انگل ایک در بدن ماهی

پیش گیری : هرگز ماهی ها را توسط دست لمس نکنید و از نگه داشتن ماهی های مهاجم و آرام در کنار هم خودداری کنید .

قبل از استفاده از روش های درمانی ، ذغال اکتیو یا دیگر عامل های کربن زای موجود در آب را خارج کنید .

نحوه درمان :

1- استفاده از محلول ضد انگل :

نحوه ی استفاده : پس از انتقال ماهی به تانک دیگر به ازای هر لیتر دو قطره ضد انگل در آب ریخته و این کار را 3 تا 7 روز ادامه دهید تا بیماری کاملاً از بین برود .

نکته : قبل از هر بار استفاده از محلول ، 30 درصد آب تانک را تعویض کنید .

محلول

2- استفاده از نمک که به عنوان یک داروی غیر شیمیایی و موثر به کار می رود .

نمک استفاده شده نباید نمک دریایی یا سنگ نمک باشد و تنها از نمک طعام استفاده کنید .

نحوه استفاده : 1- استفاده از نمک در آب تانک ( به ازای هر 8 لیتر یک قاشق چایخوری )

2- حمام ماهی ها در محلول آب و نمک : به ازای هر لیتر 4 قاشق چایخوری نمک را در آب حل کرده و ماهی را بمدت 30 ثانیه تا چند دقیقه در آب شناور کنید ؛ پس از انجام این کار بلافاصله ماهی را به تانک اصلی انتقال دهید . این کار را تا 3 روز ادامه داده و پس از هر بار 30 تا 70 درصد آب تانک اصلی را تعویض کنید .

محلول آب و نمک

تذکر : برای هر بار حمام ماهی محلول آب و نمک جداگانه ای ساخته و از محلول های قبلی استفاده نکنید .

3- افزایش دمای آب : 1 تا 3 ساعت در هر روز دمای آب را به 30 تا 31 درجه سانتیگراد برسانید تا گرما مانع از رشد انگل در بدن ماهی شود .

نکته : این کار را حداقل تا 5 روز متوالی ادامه دهید .

4- استفاده از فرمالدهید محلول : معمولاً در کلینیک های دامپزشکی برای درمان سفیدک ، ماهی ها را در محلول آب و فرمالدهید ( به ازای هر 35 لیتر یک میلی لیتر ) به مدت 12 ساعت حمام کرده و این کار را تا 2 روز ادامه می دهند و پس از این کار 30 تا 70 درصد آب تانک را تعویض می کنند .

محلول فرمالدهید

 اما استفاده از فرمالدهید برای افراد غیر پزشک توصیه نمی شود ، چون علاوه بر کاهش مقادیر زیادی از اکسیژن آب ، ممکن است سبب سرطان در انسان شود .

دیگر مضرات فرمالدهید

5- استفاده از مالاکیت یا مرمر سبز ( Malachite  ) : ماهی بیمار را 3 روز متوالی برای 12 ساعت در محلول مالاکیت و آب حمام کنید .

محلول های مالاکیت

6- در برخی موارد فلز مس ( محلول در آب ) به عنوان دارویی برای درمان سفیدک به شمار می رود ، ولی استفاده از مس در آب ، سبب قلیایی شدن آب شده و ممکن است به ستون فقرات ماهی ها آسیب رسانده و موجب از بین رفتن گیاهان طبیعی شود .

  نوشته شده در  ساعت   توسط یونس آقایی  |  آرشیو نظرات

 

دم خوره یا پوسیدگی باله ها

نام : دم خوره یا پوسیدگی باله ها

نوع بیماری : باکتریایی

علائم : دم و باله های ماهی ترک برداشته و زبر و ناصاف می شود . اغلب در لبه های دم ، رده ها و لکه های ریز سفید و رگ های قرمزی مشاهده می شود . به تدریج دم ها خراب شده و کاملاً از بین می روند که در اینصورت بیماری بر ماهی غلبه می کند .ماهی فایتر مبتلا به دم خوره پوسیده شدن باله ها

دلایل :

 1- استرس یا شرایط نا مناسب باعث بیماری شده است .

2- پایین بودن کیفیت آب

3- پایین بودن دمای آب – کمتر از 50 درجه فارنهایت ( 10 درجه سانتیگراد )

4- شلوغ بودن تانک

5- صدمه دیدن ماهی بر اثر دعوا یا برخورد با وسایل تانک که منجر به عفونت زخم می شود .

دم ها در حال پوسیدگی

پیش گیری :

1- بالا بردن کیفیت آب

2- عدم نگهداری ماهی های آرام و مهاجم در یک تانک

3- کاهش استرس در تانک با ایجاد محل هایی برای پنهان شدن ماهی ها و قرار دادن گیاهان .

4- حفظ چرخه ی طبیعی شب و روز با خاموش کردن وسایل روشنایی اطراف تانک ماهی ها در شب

5- تغذیه ی مناسب

دم خوره یکی از شایع ترین بیماری های ماهیان آب شیرین به شمار می رود ، ولی با مراقبت صحیح از ماهی ها به خوبی می توان از آن پیشگیری به عمل آورد . برای این منظور نباید برای چند تانک از یک تور استفاده کرد ، قبل از فروبردن دست در آب آنرا کاملاً شست ، وسایل تانک را تمیز نگه داشت و رعایت سایر مسائل بهداشتی .

رفتار : اولین کار پس از مشاهده ی بیماری در ماهی ها ، تعویض آب تانک و شستشوی وسایل با آب گرم می باشد .

درمان : در صورت امکان ماهی ها را به تانک قرنطینه منتقل کرده و از داروهای ضد باکتری مثل ماراسین ( Maracyn ) ، ماراسین 2 ( Maracyn Two  ) کاناسین ( Kanasyn ) و یا میکزازین ( Myxazin ) در تانک استفاده کنید .

داروی ماراسینداروی ماراسین 2

داروی کاناسینداروی میکزازین

وجود 3 درصد نمک در آب ممکن است دم خوره های ابتدایی را درمان کند . کیفیت خوب آب هم به درمان کمک می کند . در ضمن باله های آسیب دیده را می توان با داروی ملافیکس ( Melafix ) درمان کرد .

داروی ملافیکس

یکی دیگر از درمان ها که رایج و موثر است ، استفاده از تتراسایکلین ( Tetracycline ) می باشد . و گاهی اوقات از ضد انگل جنگلی (Jungle Fungus Elimator ) استفاده می شود که در یک گالن ( حدود 4 لیتر ) یک چهارم قاشق چایخوری در تانک ریخته می شود . درمان با این دارو را تا 4 روز ادامه دهید و سپس یکبار به طور کامل آب تانک را تعویض کنید . در صورتی که بیماری هنوز متوقف نشده بود ، دوره ی 4 روزه ی درمان را تکرار کنید .

داروی تتراسایکلینداروی ضد قارچ جنگلی

استفاده از نمک در آکواریوم : اضافه کردن نمک در آکواریوم ، ممکن است باعث درمان بشود .

برای پیشگیری از دم خوره می توان از یک چهارم تا یک دوم قاشق چایخوری نمک و برای درمان تا یک قاشق چایخوری نمک در هر گالن استفاده کرد .

نمک

نکات :

1- افزایش دمای تانک تا 30 درجه سانتیگراد در جلوگیری از پیشرفت بیماری موثر است .

2- تعویض مداوم مقداری از آب در دوران درمان و هوادهی مناسب در دوره ی درمان الزامیست .

تذکر : هرگز از دو یا چند دارو در تانک به طور همزمان استفاده نکنید و تنها پس از تشخیص بیماری از یکی از درمان هایی که مقدور می باشند استفاده کنید .

 

  نوشته شده در  ساعت   توسط یونس آقایی  |  آرشیو نظرات

فایتر فیش مبتلا به بیماری برآمدگی چشم

نام بیماری : برآمدگی و ترکیدن چشم ، سفید و ابری شدن قرنیه و کوری چشم ماهی

علائم : ورم کردن چشم و تشکیل حلقه ی سفیدی به دور چشم ماهی

 گوپی مبتلا به بیماری Pop Eye

دلایل : سفید و ابری شدن چشم ممکن است بر اثر فعالیت باکتری های بیماریزا ، کور شدن چشم ممکن است بر اثر کمبود مواد مغذی در غذای ماهی ها ( غذاهای با ارزش غذایی کم ) و ترکیدن چشم بر اثر برخورد با وسایل نوک تیز یا دعوای شدید با سایر ماهی ها ایجاد شود . هم چنین ممکن است فعالیت باکتری های بیماریزا یا کمبود ویتامین A هم در این مورد موثر باشد .

کدر شدن چشم بر اثز تغذیه نامناسب یا تابش نور شدید به تانک حاصل می شود .

در بیش تر موارد بیماری برآمدگی چشم بر اثر کمبود کیفیت آب تانک ،  غذای نامناسب یا صدمه دیدن ماهی به وجود می آید .

Pop Eye Fish DiseasePop Eye Fish Disease

معمولاً این بیماری کشنده نیست ، ولی در صورتی که بدون درمان رها شود ، چشم ها از بین رفته و سرایت باکتری ها به قسمت های مختلف بدن ماهی سبب مرگ آن می شود .

پیشرفت بیماری در بدن ماهی

پیش گیری :

1- عدم نگهداری ماهی های آرام و مهاجم در یک تانک

2- اضافه کردن یک قاشق چایخوری نمک طعام ( بدون ید ) یا سنگ نمک به ازای هر گالن ( حدود 4 لیتر ) آب

3- تمیز نگهداشتن آب تانک

درمان :

ابری شدن چشم را می توان با آنتی بیوتیک های مربوطه ، کدر شدن قرنیه را با اضافه کردن ویتامین به غذای ماهی و تعویض رژیم غذایی آن و ترکیدن چشم را با داروهایی چون پنی سیلین ( Penicillin  ) و آموکسی سیلین ( Amoxicilin ) درمان کرد . هم چنین برای درمان کوری چشم علاوه بر تغییر رژیم غذایی ماهی باید نور ورودی به تانک را کاهش داد .

داروی پنی سیلین

سایر داروهای توصیه شده :

ماراسین 2 ( Maracyn 2 ) ، آمپیسیلین Ampicillin )  ) و استفاده از یک قاشق چایخوری نمک در هر گالن ( حدود 4 لیتر ) آب به مدت 3 روز .

داروی آمپیسیلین

هم چنین تعویض 50 درصدی آب تانک ، 3 تا 5 بار در هفته به تسریع در درمان کمک می کند .

نکات :

1- ماهی بیمار را برای درمان حتماً به تانک قرنطینه منتقل کنید .

2- به دلیل واگیردار بودن این بیماری ، پس از انتقال ماهی های بیمار به تانک قرنطینه ، آب تانک اصلی را تعویض کرده و وسایل آنرا ضدعفونی کنید .

3- این بیماری معمولاً همزمان با بیماری دم خوره در بدن رشد می یابد و برای درمان می توان از درمان های مشترک دو بیماری بهره برد .

ماهی فایتر مبتلا به بیماری برآمدگی یا ترکیدگی چشم ماهی فایتر مبتلا به بیماری برآمدگی یا ترکیدگی چشم

  نوشته شده در  ساعت   توسط یونس آقایی  |  آرشیو نظرات

 

بیماری هگزامیتا شدید در اسکار فیش

نام بیماری : هگزامیتا یا چاله ای در سر

علائم :

1- لاغر شدن ماهی و کم شدن فعالیت آن

2- ورم غیر عادی شکم ماهی

3- به وجود آمدن چاله هایی در سر ماهی

4- ضعیف و مضطرب شدن ماهی

5 – عدم تمایل به خوردن غذا

 دیسکاس مبتلا به هگزامیتا پرت فیش مبتلا به هگزامیتا

نکته : وجود انگل هگزامیتا در ماهی سبب کاهش رشد آن می شود .

دلایل :

1- استرس ناشی از سوء تغذیه و شلوغ بودن تانک

2- پایین بودن کیفیت آب

3- وجود کربن در آب ( می تواند به خاطر وجود ذغال اکتیو در آب باشد . )

چاله های موجود در سر

پیش گیری :

1- فیلتراسیون مناسب و سیفون کردن آب به صورت مداوم

2- تغذیه ماهی ها با غذاهای حاوی ویتامین A و C

3- استفاده ی کمتر از دل گاو در وعده های غذایی

4- قرار ندادن ذغال اکتیو یا مواد حاوی کربن در فیلتر

5- نور کافی

درمان :

1- ابتدا عامل های ایجاد کربن ( همانند ذغال اکتیو ) را از فیلتر و تانک خارج کنید .

2- اضافه کردن ویتامین های A و C و D به آب .

3- درمان رایج این بیماری استفاده از داروی مترونیدازول ( Metronidazole ) می باشد که معمولاً به همراه غذا به ماهی ها داده می شود . البته در مواردی که ماهی علاقه ای به خوردن غذا و دارو نشان نمی دهد ، از حمام دارویی برای معالجه ی ماهی استفاده می شود .

داروی مترونیدازول

توضیحات :

هگزامیتا یک انگل تاژکدار می باشد که حدود 3 تا 6 میکرون طول دارد . این انگل درون روده ماهی ها به خصوص گلدفیش ، کوی فیش و سیکلیده هایی چون دیسکاس و آنجل رشد می کند و سبب سوء هاضمه ماهی می شود که معمولاً با علائمی چون ایجاد  چاله هایی در سر و اطراف چشم ماهی همراه است .

هگزامیتا در بدن ماهیمیکروب هگزامیتا در زیر ذره بین

نکات :

1- ممکن است انگل هگزامیتا ماه ها در بدن ماهی باشد ولی به دلیل پایین بودن عفونت علائم خاصی بروز ندهد ، پس رعایت نکات بهداشتی ضروری است .

2- در صورتی که ماهی آنجل به این بیماری مبتلا شود ، ممکن است گاهی اوقات به صورت عمودی روی آب دراز بکشد و معلق باشد .

تذکر : در صورتی که ماهی مبتلا به هگزامیتا تخم ریزی کند ، مقدار اندکی از تخم ها هچ شده و بچه های آن به سرعت می میرند .

ماهی مبتلا به هگزامیتااسکار مبتلا به هگزامیتا

  نوشته شده در  ساعت   توسط یونس آقایی  |  آرشیو نظرات

1- تومور یا غده - GoldFish Tumor

بعضی از گلدفیش ها مبتلا به بیماری تومور یا غذه می شوند ولی گلدفیش دارها بدون راهنمایی دامپزشک نمی توانند سرطانی یا عدم سرطانی بودن تومور را تشخیص دهند .

با اینکه در موارد محدودی تومور می تواند به انسان سرایت کند ولی در صورتی که روی دست شما زخم است نباید دستتان را در تانک گلدفیش ها فروببرید .

بعضی گلدفیش ها پس از ابتلا به تومور هیچ استرسی از خود نشان نمی دهند و یا کاهش وزن پیدا نمی کنند ولی بیش تر بیماری با بی تحرک شدن ماهی و غذا نخوردن آنها نمایان می شود .

برای مشاهده جزئیات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید


ادامه مطلب
  نوشته شده در  ساعت   توسط یونس آقایی  |  آرشیو نظرات

 

نام بیماری : قارچ دهان ( Mouth Fungus )

 اگرچه این بیماری قارچی نیست و توسط باکتری Chondrococcus columnaris که باکتری عامل بیماری کلومناریس است ، ایجاد می شود اما به این دلیل به این نام خوانده می شود که همانند قارچ در بدن ماهی ظاهر می شود .

بیماری کرک پشمی یک واژه ی عمومی است که بیش تر برای بیماری های قارچی که در پوست بدن ، باله ها و دهان اثر می کنند به کار می رود که رایج ترین نوع قارچ در این عفونت Saprolegnia و Achyla می باشد .

  نوشته شده در  ساعت   توسط یونس آقایی  |  آرشیو نظرات

 

فایتر فیش مبتلا به کلومناریس

نام بیماری : کلومناریس یا کولومناریس – Columnaris

کلومناریس یک واژه ی کلی است که بسیاری از بیماری ها همچون پوسیدن دهان ( Mouth Rot ) ، قارچ دهان ( Mouth Fungus )  ، قارچ آبشش ( Gill Fungus ) ، قارچ بدن ( Body Fungus )  ، کرک پشمی ( Cotton Wool ) و Flexibacter را شامل می شود و همه ی این بیماری ها توسط باکتری سرسخت Flavobacterium Columnare ایجاد می شود که قبلاً به عنوان Flexibacter columnaris شناخته می شد .

  نوشته شده در  ساعت   توسط یونس آقایی  |  آرشیو نظرات

تروفئوس های موری مبتلا به بیماری استسقاء

نام عمومی : استسقاء ( Dropsy )

نام علمی : بسته به علت بیماری تغییر می کند .

پیشگیری : تعویض 10 تا 25 درصد از آب تانک به صورت هفتگی و تغذیه با مواد غذایی مناسب و با کیفیت .

نشانه ها : تورم بدن ، ایجاد فاصله بین پولک ها ، بی حالی ، از دست دادن رنگ ، از دست دادن اشتها ، جایگیری در بالا یا پایین آکواریوم .

علت : باکتریایی ، ویروسی یا انگلی

داروها : ماراسین (Maracyn  ) و ماراسین دو ترکیب ( Maracyn-Two combined )

مورد نیاز : اریترومایسین ( Erythromycin ) ، مینو سایکلین (Minocycline  )

نکته : بیماری ورم ( استسقاء ) معمولاً کشنده است و حتی برخی آکواریست ها ترجیح می دهند ، به درمان این بیماری نپردازند .

  نوشته شده در  ساعت   توسط یونس آقایی  |  آرشیو نظرات

ایک ( ICH )

پیشگفتار


ایکتیوفتیریوزیکی ( ICH ) از بیماریهای رایج ماهیان پرورشی، اکواریومی و وحشی بوده و عامل آن تک یاختة مژه دار نسبتاً درشتی به نام ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس میباشد. اندازه انگل بالغ حدود 1-5/0 میلیمتر بوده و به راحتی با بزرگنمایی کم میکروسکوپ قابل مشاهده است بنابراین تشخیص بیماری ساده بوده و با تهیه یک گسترش مربوط از پوست و آبشش عملی می باشد. این انگل گسترش جهانی داشته و در ماهیان مختلف گزارش شده است، به اکثر درمانهای رایجی که بر علیه دیگر تک یاخته ها استفاده می‌شود مقاوم بوده و به سختی از استخر یا آکواریوم آلوده ریشه کن می گردد. این بیماری بیشتر در فصل پائیز و زمستان اتفاق می افتد که دلیل آن احتمالاً کم شدن فعالیت فتوسنتزی در آب (در نتیجه ایجاد کمبود اکسیژن) و کم شدن ایمنی ماهی در اثر کاهش دما و عوامل دیگر می باشد.دکتر مخیر (1976) وجود این انگل را در ماهیان ایران گزارش کرده اند.

تشخیص


در مرحله پیشرفته، نقطه های سفید بسیاری همانند خاکه برنج سراسر بدن ماهی را می پوشانند. در این حالت، ماهی خود را به اشیاء داخل محیط آبی می مالد و سعی دارد تا انگل را از پوستش جدا کند. مدتی بعد، شدیداً تنبل و بی حال شده و رفته رفته انگل ها با چشم غیرمسلح به صورت لکه های سفید تا یک میلی متر قطر بر روی پوست ماهی قابل رؤیتند. Ichthyphthirius روش زندگی دوره ای دارد. آن برای تولید مثل، ماهی ها را ترک می کند. پس از تولید مثل، سوراخ بزرگی در پوست ایجاد میکند که برای عفونت ثانویة باکتریایی یا قارچی باز است. انگل به کف مخزن رفته و یک پوشش ژله ای مانند به نام کیست در اطراف خودش ترشح می کند. آن درون این کیست به نوزادان بسیاری تقسیم می شود. سپس کیست می ترکد و نوزادان بیرون می ریزند که در حال شنای آزاد میزبان جدیدی را جستجو می کنند. همانند Cryptocaryon، مرحله بین پوست و مرحله کیست هر دو نسبت به درمان مقاومند.

زمان لازم جهت رشد یاخته در زیر پوست به دو عامل اصلی درجه حرارت و قدرت دفاعی بدن ماهی بستگی دارد. هر چه ماهی قوی و سالمتر باشد رشد یاخته به مراتب کندتر خواهد بود. در هر صورت، یک یاخته در درون جداره ای که به دور خود می‌سازد می تواند طی 8 تا 24 ساعت بیش از 1000 یاخته به وجود آورد.

چرخه زندگی انگل ایک

معمولاً بدن ماهی های مبتلا بهاین بیماری پس از بهبود تا حدود زیادی در مقابل آن مقاوم می شود. در این حالت،گلبولهای سفید خون دور یاخته ها کیست‌هایی ساخته و آنها را محسوب می کنند. تنهازمانی که قدرت دفاعی بدن ماهی ها بنا به عللی از جمله شرایط غیربهداشتی محیط زیست،تغذیه نادرست، کمبود اکسیژن و ضعف ناشی از سایر بیماری ها تحلیل رود، یاخته هایمحبوس در کیست ها مجدداً فعال شده و خود ماهی یا حتی ماهی های تازه به آکواریوموارده شده را مبتلا می سازند.

درمان

می توان در مراحل ابتدایی با استفاده از روشافزایش درجه حرارت آب تا بیش از 30درجه سانتیگراد و افزایش نمک به میزان هر 30 لیتر یک قاشق غذا خوری به مقابله با این بیماری پرداختولی در مراحل پیشرفته، وقتی که انگل در پوست ماهی و یا در مرحله کیست است قابلدرمان نمی باشد. جهت از بین بردنICH ، پیش از شکل گیری کیست و یا پساز ترکیدن آن باید داروی اختصاصی به مخزن اضافه شود. به هنگام کاربرد دارو، گیاهانو ذغال اکتیو فیلتر را از مخزن خارج کنید.


معالجه از طریق گرمادما را به تدریج افزایش دهید،به طوری که این افزایش از یک درجه سانتیگراد در ساعت فراتر نرود. هدف ایجاد شرایطیاست که ناقل بیماری یا قادر به حیات نباشد و یا حداقل قدرت تولید مثل خویش را ازدست بدهد.
برای ماهیان حساس به افزایش دما، از شیوه های درمان دارویی استفادهکنید. جهت سایر ماهی ها، افزایش 2 تا 3 درجه سانتیگراد طی 2 تا 3 روز بسیار مفیدخواهد بود. این عمل جدا از نابودی بسیاری از ناقلین بیماری ها، سبب افزایش پادزهرلازم در خون شده و قدرت دفاعی بدن ماهی را افزایش می دهد.
یکی از پیش شرط هایلازم جهت درمان از طریق افزایش دما، تمیزی آب و اکسیژن کافی محلول در آب می باشد.

معالجه از طریق دارو


الف) درمان با اکریفلاوین (تریپافلاوین Acriflavin = Trypaflavin)
این دارو در درمان تیرگی پوست و باله ها، گندیدگی پوزه و باله ها، ضدعفونی در جراحات کوچک و به ویژه به هنگام ابتلاء به ایک کاربرد دارد. جهت درمان، ابتداء باید از دارو محلول مادر تهیه کرد. برای این کار یک گرم اکریفلاوین را در یک لیتر آب حل کنید. پس از تهیه محلول، در ظرفی جداگانه به ازاء هر لیتر آب 50 میلی لیتر از محلول مادر ریخته و ماهی را به مدت 2 تا 4 روز در آن حمام دهید.
توجه : این دارو آب را شدیداً رنگی می کند.

ب) درمان با مالاشیت گرین (Malachit green)
مالاشیت گرین در معالجه بیماری های قارچی پوست، کدر شدن و یا جوش زدن پوست کابرد دارد. جهت مداوا ابتلا یک گرم از دارو را که به صورت بلورهای ریزی می‌باشد در یک لیتر آب حل کنید. سپس 6 میلی لیتر از این محلول مادر را در 100 لیتر آب حل کرده و ماهی ها را به مدت 12 روز در آن حمام دهید. در روزهای سوم، ششم و نهم نصف مقدار داروی تجویز شده را به آب بیافزایید. پس از 12 روز، نصف آب موجود باید تعویض شده و آب تازه وارد مخزن آبی گردد.
در صورت انجام درمان در ظرفی جداگانه، به دلیل تجزیه دیرتر دارو در آب تازه، مقدار 4 میلی لیتر از محلول مادر در 100لیتر آب کفایت می کند.
روش دیگر درمان با مالاشیت گرین، حل کردن 13 تا 15 میلی گرم مالاشیت در 100 لیتر آب است که ماهی ها به مدت 3 تا 4 روز در آن حمام داده می شوند.

توجه : مالاشیت گرین بسیار سمی است که به هنگام تماس با پوست یا وارد دهان شدن باید به سرعت به پزشک مراجعه کرد.

توجه : از نگهداری مالاشیت یا محلول مادر آن در یخچال حاوی موادغذایی اجتناب ورزید، زیرا علاوه بر سمی بودن سرطان زا می باشد. کاربرد مالاشیت در درمان و یا ضدعفونی در مورد ماهیان پرورشی خوراکی در برخی کشورها به طور کلی ممنوع اعلام شده است و در سایر کشورها پس از کاربرد در معالجه باید ماهی دوره ای در حدود 2 تا 6 ماه را پیش از عرضه به بازار مصرف بگذراند.

توجه : ماهیان فاقد پولک مانندلوچ و گربه ماهیبه شدت نسبت بهمصرف مالاشیت گرین حساسند . ممکن است مصرف دوزهای پایین دارو سبب صدمه آشکار به آنهانشود ولی استمرار کاربرد دارو در نوبت دوم ممکن است سبب تشدید صدمات ناشی از کاربرددارو در مرتبه اول شده و سبب تخریب بافت آبششها شود و منجر به تلفاتگردد .
بهترین درمان علیه این بیماری در لوچ تغییر دادن درجه حرارتاست.

ج) درمان با سولفات کینین یا هیدروکلریدکینین (Quinine Sulfat or Quinine Hydrochloride)
یک گرم کینین را در 100 لیتر آب حل کرده و ماهی ها را 3 روز در آن قرار دهید. سعی کنید معالجه در ظرفی مجزا انجام شود. اگر آب به هنگام معالجه کدر شد باید محلول تازه ای تهیه کرده و ماهی ها را به داخل آن انتقال دهید.
توجه : این درمان را برای ماهی های بسیار کوچک و یا بسیار حساس نباید به کار برد.
باتوجه به این که یکی از خصوصیات انگل نفوذ به لایه های زیرین بافت پوششی می باشد لذا تکرار درمان برای حاصل شدن نتیجه مطلوب ضروری است لذا به همین دلیل تجویز دارو سه بار به فاصله 48 ساعت تکرار گردید و پس از نوبت سوم جهت برطرف کردن عوامل مساعد کننده بیماری، ماهیان به استخری با شرایط نگهداری مناسب تر انتقال داده شدند که نهایتاً نتیجه مطلوب بدست آمده و ماهیان درمان شده از آلودگی پاک گردیدند.

د ) درمان با داروی مخصوص بیماری ICH محصول شرکت تترا :این دارو عملکرد وسیعی جهت کنترل این انگل داشته و در صورت استفاده درست ( طبقدستورالعمل ) برای باکتریهای مفید موجود در فیلتر و گیاهان آکواریومی مضر نخواهدبود .
ظرف محتوی داروی فوق دارای 10 بخش مشخص شده میباشد که جهت تنظیم مقدارمصرف دارو کاربرد دارد . طبق دستور العمل مصرف موجود به روی بر چسب ظرف مقدار 5میلی لیتر از داروی فوق جهت استفاده در 20 لیتر آب در نظر گرفته شده است و هر خطنشانه موجود در سمت چپ ظرف نیز نشانه 10 میلی لیتر از ماده مورد نظر میباشد بنابراین محتوای یک خط جهت 40 لیتر آب و کل ظرف دارو برای 400 لیتر آب در نظر گرفته شدهاست لازم به یاد آوری میباشد که ماده اصلی تشکیل دهنده دارو فوق الذکر نیز مالاشیتگرین میباشد .


در خاتمه باتوجه به سیکل زندگی انگل برای پیشگیری از وقوع این بیماری رعایت نکات یاد شده ذیل توصیه می شوند:
1 : در زمان انتقال ماهی به آکواریوم سعی کنید درجه حرارت آبی که ماهی در آن است پایین نیاید .
2 : همیشه از آب مناسب در آکواریوم استفاده کنید .
3 : هرگز دمای آب آکواریوم رو به یکباره پایین نیارید .
4 : ماهی آلوده وارد آکواریوم نکنید زیرا این بیماری به شدت فراگیر است .
 
بیماری دم خوره و پوسیدگی باله ها


 


پیشگفتار


بیماریهای پوسیدگی باله و دم در واقع دو بیماری احتمالا مشابهند که به زخمهای پیشرونده و تحلیل رفتن باله های ماهی اطلاق میشود.در اغلب منابع از پوسیدگی دم به معنی زخم یا تحلیل رفتگی باله دمی و از پوسیدگی باله به معنی زخم و ضایعات سایر باله ها نام برده میشود.از بیماریهای شایع ماهیان پرورشی سرد آبی و گرمابی و ماهیان زینتی است.
از آنجائیکه مکن است عامل مسببه این بیماری مختلف یباشد به سه احتمال زیر توجه میشود:
1 – عامل مستقیم بیماری باکتری بوده و معمولا از گروه آئروموناس و پزودوموناس هستند.
2 – این باکتریها و همچنین میکسوباکتریهای آب به عنوان عامل ثانویه ،باله های ماهیانی را که در اثر ازدحام ، خراشیدگی حاصل از برخورد با اشیا و دیواره تانک یا سایر علل نظیر کمبود اسید فولیک یا افزایش ویتامین A ، صدمه میبینند مورد حمله قرار میدهند.
3 – بیماری به همراه سایر بیماریهای میکروبی از قبیل فرونکلوز ،بیماری قرحه و عفونت میکسو باکتریایی مشاهده میشود.
باکتری آئروموناس هیدروفیلا به عنوان عامل بیماری پوسیدگی باله و دم از بسیاری از ماهیان آکواریومی ایران جدا شده است.
این بیماری احتمالا از طریق تماس و یا در بعضی موارد مستقیما از آب به ماهی منتقل مشود.اصلاح مسیرهای خشن در محیط زندگی میتواند مفید واقع شود.عفونتهای تحریک کننده و بیماری کرمی ژیرو داکتیلوس اغلب با بیماری پوسدگی باله همراه است.صدمات مکانیکی حاصل از این موارد ممکن است باعث عفونت ثانویه شود
اولین نشانی در بروز زخمها در پوسیدگی باله و دم عبارت از خط سفیدی است که روی لبه خارجی باله ها دیده میشود که به طرف پایه باله ها در حال پیشرفت است.با ظهور زخم ، لبه خارجی بر اثر تحلیل رفتن نسوج نرم بین شعاع باله ها حالت رشته رشته ای پیدا میکند.تخریب تا از بین رفتن تمام باله ادامه یافته و در مورد زخم باله دمی ، تنها اثری از آن باقی میماند.چنانچه غضروف پایه باله مخرجی یا سینه ای مورد هجوم قرار گیرد ممکن است باله به جای پوسیدگی قطع گردد.
پوسیدگی دم ظاهرا بیشتر در ماهیان دریایی که در آکواریوم نگهداری میشوند شایع است. و معمولا نواحی خونریزی داده نزدیک باله دمی را مبتلا کرده و لبه باله ها نیز ضخیم میشود وبه سرعت پیشرفت کرده و عموما در عرض چند روز پس از ظهور نشانه های عمده به مرگ منتهی میشود.

نظر به اینکه بیماریهای پوسیدگی باله و دم دارای عامل اولیه باکتریایی است و بوسیله اوضاع محیطی نامناسب و سوء تغذیه بر شدت بیماری افزوده میشود. لذا بهترین وسیله پیشگیری ایجاد محیط مناسب و بهداشت خوب برای ماهی است.

علت ها


پوسدگی باله و دم یکی از بیماری های رایج ماهیان آکواریوم است که بیشترین علت بروز این بیماری نبود آب سالم در آکواریوم است و آب کثیف باعث بروز این بیماری در ماهی های زینتی می شود .
محیط آکواریوم یک محیط بسته می باشد که در این محیط موارد زیر باعث به وجود آمدن باکتری های مضر برای ماهیان می شود :
1 : غذا های مانده که در صورت زیاد دادن غذا به ماهیان به بستر آکواریوم رفته و در لابه لای شن ها و وسائل تزینی نشست میکند و به مرور زمان باعث فساد غذا و تولید باکتری های مضر می گردد .
2 : مدفوع ماهیان هم در کف شن ها مینشیند و در آب تجزیه شده و باعث تجمع باکتری ها میشود که در صورت داشتن گیاهان طبیعی یک مقدار از این موارد صرف کود گیاه می شود .
3 : ورود ماهی آلوده به این باکتری به آکواریوم اصلی

سه مورد فوق از مسائل اصلی در مورد کثیف شدن آب و تولید باکتری های مضر برای آکواریوم و ماهیان زینتی می باشد ، که همین باکتری ها باعث بروز بیماری دم خوره و پسیدگی باله ها می شود .


تشخیص


اگه این بیماری در مرحله اول شناسایی بشه ، برگشت قسمت های دم و باله ماهی که در اثر این بیماری ریخته شده ، ممکن است .
گاهی اوقات زد و خورد بین ماهیان باعث کنده شدن دم و باله ماهی می شود که این مسئله را نباید با بیماری دم خوره اشتباه گرفت !!
در مرحله اول یک خط سفید در انتهای باله ها و دم ماهی ظاهر می شود و انتهای دم ماهی حالت ریش ریش شدن به خود میگیرد ، در این مرحله ماهی اشتهای غذا خوردن دارد و هیچ گونه حرکت خاصی که نشان دهنده وجود این بیماری است از خود نشان نمیدهد .
( اگه در این مرحله بتوانیم ماهی را در آکواریومی قرار بدیم که آب 100% سالمی دارد و به جای هر 30 لیتر آب یک قاشق غذا خوری نمک بدون ید در آب بریزیم ، ماهی خوب میشود و نیازی به مصرف دارو نیست )
2 تا 3 روز بعد از آثار اول بیماری ، دم و باله های ماهی شروع به خورده شدن ( ریش ریش شدن ) میشود و هر چه بیشتر می گذرد ، سفیدی انتهایی بیشتر و باله های ماهی به صورت جدا جدا و بعد از مدتی کاملاً از دست میدهد .

نوع پوسیدگی


نوع پوسیدگی به 2 مدل می باشد :
1 : مدلی که قارچ های مضر باعث بروز بیماری می شود .
2 : مدلی که باکتری های مضر باعث بروز بیماری می شود .
در هر دو صورت ( بر اثر قارچ - بر اثر باکتری ) نوع درمان و پیشگیری یکسان می باشد .

درمان


باید یک مخزن قرنطینه آماده کنیم و تمام وسایل آن را با آب گرم خوب بشوریم و به هیچ عنوان از مواد شوینده معمولی استفاده نکنیم .

درمان به وسیله دارو ها

1 : شما میتوانید از دارو Jungle Fungus Eliminator استفاده کنید و به ازای هر 2 گالن آب ، 2/1 قاشق چای خوری به آب اضافه کنی ؛ 4 روز صبر کنید و بعد کل آب رو تغییر بدید و اگه هنوز پوسیدگی ادامه داشت ، مجدد این کار رو تکرار کنید .
2 : میتوانید از محصول Tetra General Tonic طبق دستور عمل روی خود دارو استفاده کنید و بعد از 4 روز 50% آب آکواریوم رو تعویض کنید .
3 : میتوانید از کپسول آموکسی سیلین 500 استفاده کنید به این صورت که به ازای هر 150 لیتر آب آکواریوم در هر 8 ساعت یکبار به آکواریوم اضافه کنید و 3 روز متوالی این کار رو تکرار کنید و بعد از 3 روز 50% آب رو تعویض کرده و برای پیشگیری بهتر هست به ازای هر 40 لیتر آب ، یک قاشق غذا خوری نمک به آب اضافه کنید .
4 : میتوانید از کپسول تترا ساکلین استفاده کنید به این صورت که هر روز یک کپسول تترا ساکلین را باز کرده و در کمی آب حل کرده و به آکواریوم خود اضافه کنید ( 150 لیتر آب = یک کپسول ) ، 2 روز این کار رو انجام دهید و بعد از 2 روز 50% آب آکواریوم رو تعویض کرده و از نمک استفاده کنید .

توضیح در مورد نمک :
اضافه کردن نمک در آکواریوم قرنطینه برای بهبود این بیماری یک مسئله اختیاری است و 100% لازم نیست ولی داشتن نمک در آکوارییوم اصلی 100% لازم است . شما باید همیشه مقداری نمک به آکواریوم اصلی خود اضافه کنید تا باکتری هایی که باعث بروز این بیماری هستند ، کمتر رشد و نمو کنند ، پس همیشه در یک آکوریومی که ماهی های سالمی دارد بهتر است به ازای 50 لیتر آب ، یک قاشق غذا خوری نمک بدون ید اضافه کنید .
( اگه نمک بدون ید ندارید و نمک ید دار در منزل دارید ، میتوانید : نمک ید دار را در یک ماهی تابه ریخته و آن رو روی گاز قرار دهید و به آن حرارت دهید ، وجود حرارت باعث جدا شدن ید از نمک می شود )


نکات مهم در مورد این بیماری


- بیماری دم خوره و پوسیدگی بال ها یک بیماری واگیردار در بین ماهی ها می باشد ، پس در صورت مشاهده اولین علایم بروز این بیماری ، باید سریع ماهی را به تانک قرنطینه منتقل کرد .
- همیشه زمانی که میخواهید دست خود را در آب آکوریوم قرار دهید ، حتماً خوب دست خود را بشورید و کاملاً خشک کنید .
- همیشه آب تمیز و پاکیزه برای آکواریوم قرنطینه داشته باشید تا هنگام ظهور بیماری در ماهی بتوانید سریع ماهی رو منتقل کنید نه اینکه 24 ساعت صبر کنید که آب تازه بدون کلر شود و سپس آکواریوم قرنطینه آماده پذیرش ماهی شود .
- هیچ گاه در آکواریوم قرنطینه از داروهای ضد عفونی عمومی و ضد کلر استفاده نکنید .
- دمای آب آکواریوم قرنطینه خود را همیشه بین 29 تا 31 درجه نگه دارید .
- در هنگام درمان ماهی در تانک قرنطینه ، از غذا هایی استفاده کنید که انرژی زیادی به ماهی دهد و ماهی اون غذا رو دوست داشته باشد ( مثل کرم خونی منجمد )
 
 
تیرگی چشم ( Cloudy Eye )

علت ها


موارد زیادی باعث بروز این بیماری در ماهیان آب شیرین می شود ، این موارد عبارتند از :
- :PH پایین
- : مصرف زیاد دارو
- : کیفیت پایین آب
- : استفاده بیش از حد تعداد ماهی در آکواریوم
- : ابتلاهای باکتری
- : ابتلاهای داخلی
- : کمبود های غذایی
- : پیری
توجه : یکی از عوامل موثر بروز این بیماری نگهداری بیش از حد ماهی از لحاظ تعداد در آکواریوم است ، شلوغ بودن آکواریوم باعث میشه غذا دهی زیاد انجام بشه و طبیعتاً فاکتور های حیاتی آب از حالت استاندارد خارج میشه و این امر باعث بروز این بیماری در ماهیان میشه .

تشخیص


در زمان بروز این بیماری ، ماهی بیمار هیچ گونه علایم منفی که دال بر وجود این بیماری باشه از خودش نشان نمیده و از لحاظ رفتار کاملاً سالم است ، خوب غذا میخورد و خوب شنا میکند ، ولی اگر به ناحیه چشم ماهی بیمار به دقت نگاه کنیم ، یک لایه شیری رنگ روی چشم ماهی بیمار دیده میشود که مانند ابری بر روی عدسی چشم ماهی است . در مراحل اولیه آسیبی به ماهی وارد نمیشود ولی اگر درمان نشود باعث کور شدن ماهی بیمار می شود .

درمان


بهترین روش درمان برگرداندن آب به شرایط ایده آل است ، زمانی که ماهی شما دچار این بیماری شد باید موارد زیر را انجام دهید :
- : تعداد ماهیان داخل آکواریوم را کم کنید و به حالت استاندارد در بیارید
- : 50% آب آکواریوم را طی 2 نوبت با فاصله 3 روز تعویض کنید . یکروز 25% تعویض شود و 2 روز بعد مجدداً 25% .
- : فاکتور های اصلی آب را اندازه گیری کنید ( پ.هاش - آمونیاک )
- : از غذا های مقوی و به مقدار کم استفاده کنید .
- : در چندین سایت در مورد دارویی به اسم Maracyn صحبت شده که این دارو در واقع یک نوع آنتی بیوتیک برای ماهیان آکواریوم است که ضد قارچ ها و باکتری ها عمل میکند .
 
 
تیرگی پوست تشخیصدراین بیماری پوست و آبششها توسط انگل آلوده میشوند و سبب کدرگشتگی شدید پوست میگردد ماهی مبتلا پوست خود را شدیدا به دیوار و وسایل داخل آکواریوم میمالند از علائم مهم آغاز بیماری پیدایش لکه های تیره دایره یا بیضی شکل بر روی پوست است محل این لکه ها به تدریج ورم کرده و سفید میشوند سرانجام پوست در محل لکه ها از بدن جدا میشود . این بیماری ماهی را کند و کسل میکند گاهی اوقات انگل روی آبشش رشد میکند که درآن صورت ماهی دچار کمبود اکسیزن میشود و به سطح آب میآید و شدیدا نفس میکشد . در روی پوست بیشتر قسمت پشت یعنی از پس سر تا باله پشتی مورد هجوم این انگل است روند پیشرفت بیماری در ماهیهای جوان و یا ضعیف سریع میباشد ولی در ماهیهاهی بالغ و قوی پیشرفت لکه ها به کندی صورت میگیرد .

درمان


توسط نمک طعام
کاربرد : در معالجه ابتلای خفیف به انگلها و شروع کدرگشتگی پوست و باله ها
شیوه درمان :
1 :حمام کوتاه مدت : 15 تا 20 گرم نمک طعام را در یک ایتر آب حل کرده و ماهی را برای 10 تا 45 دقیقه در آن حمام دهید .
2 :حمام دراز مدت : یک گرم نمک طعام را برای 12 لیتر آب آکواریوم ( اب سبک) و 3 گرم نمک طعام را برای 10 لیتر آب آکواریوم (آب سنگین) بکار برده و ماهیها را برای مدت 5 روز در آن حمام کنید .
برای درمان این بیماری در مراحل پیشرفته از داروهای آکروفلاوین . مالاشیت گرین . متیلن بلو.
استفاده میشود .

توجه : مالاشیت گرین به دلیل سموم بالا مبتدیان پیش نهاد نمیگردد .

معالجه توسط متیلن بلو
کاربرد : در معالجه قارچها و کدر گشتگی پوست و امراض خونی
طرز تهیه محلول مادر : یک گرم متیلن بول در یک لیتر آب حل شود .
شیوه درمان :
1 : یک میلی لیتر محلول مادر در یک لیتر آی آکواریوم ریخته و پس از مدت 5 روز باقی مانده و دارو را توسط صافی ذغالی از آب جدا کنید .
2 : سه میلی لیتر محلول مادر در یک لیتر آب ریخته و ماهیان مبتلا را به مدت 3 روز در ان قرار دهید
3 : حمام کوتاه مدت 200 میلی لیتر محلول مادر را در ظرفی جداگانه در 10 لیتر آب حل کرده و ماهی را برای 30 دقیقه در ان حمام کنید
4 : جهت جلوگیری از امراض احتمالی ناشی از محیط بیرون 50 میلی لیتر محلول مادر در 100 لیتر آب قرنطینه بریزید
5 : برای پیشگیری از امراض قارچی 30 میلی لیتر محلول مادر را به ازای 100 لیتر آب به مخزن
اضافه نمائید
 
 
بیماری زخم ( Ulcer Disease )پیشگفتارعامل بیماری هموفیلوس پیسیوم یک میکروب گرم منفی است . این بیماری کاملا شبیه فورونکلوز بوده و گاها توام دیده میشود .

تشخیص


این باکتری در سطح بدن ماهیهای حساس قرحه یا زخمهای باز ایجاد میکنند . ضایعات بصورت پرز کوچک ظاهر شده که متعاقبا نوک آن سائیده شده و بصورت زخمی نمایان میگردند.زخمهای باز شده در اطراف دارای پوست مایل به سفید و در مرکز تیره رنگ می باشند . در این بیماری فقط روی پوست دچار هیپرپلازی شده و زخمهای حاصل پوست را در بر نمیگیرد . بلکه بطور افقی گسترش یافته و قسمت وسیعی از بدن را فرامیگیرد و در نتیجه سپتی سمی با علائم خونریزی مشخص ایجاد میشود . در این بیماری ممکن است
باله های شنا در اثر زخمهای حاصل پوسیده و از بین بروند و یا زخمهایی اطراف دهان ایجاد شود . ولی معمولا قسمتهایی از پوست حجیم شده و به رنگ مایل به سفید و بطور نامنظم اسفنجی و چروک خورده به نظر میرسند . هنگامی که این قسمتها می افتند زخمهای ناجور و کم عمقی از زیر آنها نمایان میشود . که با یک سجاف (لبه) به رنگ مایل به سفید احاطه شده اند.

درمان


برای درمان کاربرد اکسی تتراسیکلین و یا کلرامفنیکل با نتایج خوبی همراه بوده است.
مصرف کلرامفنیکل :
به میزان 10 تا 50 قسمت در میلیون بصورت حمام طولانی مدت استفاده میشود .
مصرف اکسی تتراسیکلین :
10 تا 20 قسمت در میلیون بصورت حمام طولانی مدت.
توجه :10 قسمت در میلیون یعنی 1 گرم دارو(1000 میلیگرم) در 100 لیتر آب
نکته : این بیماری بر روی ماهیان گیاه خوار بیشتر دیده شده است .
 
 
بیرون زدگی چشم ( Pop-Eye )
تشخیص

بروز این بیماری به علت ترشح چرکی غدد چشمی است که هم در ماهیان آب شیرین دیده میشه و هم در میان ماهیان آب شور .
ممکن است یکی یا هر دو چشم ماهی دچار این بیماری شود به این صورت که گویی پشت چشم یک حباب هوا قرار گرفته که باعث می شود به حدقه چشم فشار وارد شود و چشم باد کرده و در انتها از کاسه در بیاید . مدت این بیماری ممکن است چندین هفته باشد .

این اتفاق در 2 صورت رخ میدهد :
1 : اتفاق فیزیکی ( بدون عفونت )
2 : بیماری انگلی
حال هر 2 حالت این بیماری رو مورد بررسی قرار میدیم :
حالت اول ( اتفاق فیزیکی)

احتمال
در زمانی احتمال اینکه ماهی شما به علت اتفاقات فیزیکی چشمش دچار آسیب شده باشد قوی میشود که تنها یک چشم ماهی دچار این آسیب شده باشد و اگر 2 چشم ماهی آسیب دیده باشد ، احتمال90% مشکل انگلی دارد .
در این حالت آسیب مانند یک خراش یا کبودی بر روی چشم است که علت آن :
نبرد با یک ماهی دیگه
خراشیدگی چشم با وسیله لوازم داخل آکواریوم
حالت ارثی
اورگانیسم در آکواریوم
که باعث می شود چشم ماهی خراش بر دارد یا حتی باد کند که ظاهر زشتی به ماهی میدهد ، ولی ماهی از لحاظ بدنی در سلامتی به سر میبرد .


درمان
در این حالت پیشنهاد میشود که ماهی آسیب دیده رو از آکواریم خارج نکنید ( به علت استرس ) مگه اینکه متوجه بشید ماهی آسیب دیده از جانب ماهیان دیگه مورد حمله قرار میگیرد .
اگه خراش جزی باشد ، خود به خود خوب میشود و تا بهبودی کامل نباید ماهی رو از قرنطینه به آکوریوم اصلی منتقل کنید . شما میتوانید از غذا های مقوی به همراه تترا ساکلین یا ChloramPhenicol برای ماهی بیمار استفاده کنید و به مرور زمان شاهد خوب شدن چشم ماهی باشید ( زمان خوب شدن چشم ماهی در ماهیان مختلف فرق میکند و یک مقدار طولانی است )

معمولاً در آسیب های جزیی چشم به ظاهر نرمال خود بر میگردد و ماهی کور نمیشود ولی اگر اوضاع بد باشد ، چشم بی رنگ و خاکستری میشود و در نتیجه ماهی کور میشود .
اگر به ماهی بیمار به خوبی رسیدگی نشود ممکن است چشم باد کرده و بترکد و به اصطلاح چشم ناپدید شود و ماهی شما به انتظار مرگ می رود .
توجه داشته باشید : زمانی که ماهی شما به علت درگیری چشمش آسیب میبیند ، با اینکه عامل انگلی نبوده ، ولی به علت ضعیف شدن ماهی و خراشیدگی چشم ، ماهی شما مستعد بیماری چشمی میشود .
توجه داشته باشید : که اگر دو چشم ماهی شما بر اثر جنگیدن با ماهی دیگه آسیب دیده باشد ، پس ماهی شما توانایی دید کمی دارد ( حتی ممکن است به علت آسیب دیدگی نتواند ببینید ) ، بنابراین در هنگام غذا دهی ، حتماً غذا دهی دستی انجام شود ( با دست به سمت دهن ماهی غذا را هدایت کنید ) .
اگر ماهی شما از هرگونه خوردن غذا سر باز زد ( به علت دید کم و استرس زیاد ) شما میتوانید از مولتی ویتامین های مایع استفاده کنید و همچنین دارو را ( در بالا اسم دارو گفته شد ) در آب حل کنید ، زیرا ویتامین و دارو از راه پوست هم جذب ماهی می شود .

حالت دوم بیماری انگلی ( عفونی )


اگر بیماری چشم ماهی شما علت انگلی داشته باشد ، 90% هر دو چشم ماهی دچار آسیب می شود که علت این آسیب باکتری یا قارچ یا انگل می باشد .
جالب است بدانید ممکن است کلیه ماهی منشا این بیماری باشد که در آن صورت هر دو بیماری بروز میکند ( بیماری چشم و متورم شدن شکم ماهی به علت جمع آوری مایعات در شکم ) که در این صورت شکم ماهی باد کرده و فلس ها حالت ایستاده به خود میگیرد .
بعضی اوقات منشا بیماری چشم یک بیماری قارچی می باشد که در این حالت تنها چشم ماهی باد میکند .

علت
کمبود غذا ، سم ها ، بالا آمدن ناگهانی درجه حرارت آب ، وجود مس ، نیترات یا آمونیاک زیاد در آب ، فشار .
هر کدام از موارد بالا باعث بروز این بیماری در ماهی می شود . همچنین کیفیت ضعیف آب یا شرایط زیست محیطی باعث بروز این بیماری و دیگر بیماری ها در ماهی می شود .درمان
اولین قدم : بعد از اینکه اطمینان حاصل کردید که ماهی شما به علت بیماری انگلی به این وضع در آمده ، سریع ماهی بیمار را به قرنطینه منتقل کنید چون این بیماری یک بیماری واگیردار است .
تنها راه درمان این است که شما بهترین رژیم غذایی را به ماهی بدهید ( کم ولی مقوی ) روزانه به میزان 5 تا 10% آب را سیفون کنید .
در پایان : خیلی ناراحت هستم از اینکه باید بگویم احتمال خوب شدن ماهی که این بیماری رو گرفته باشه ( در شرایط حاد ) کم است و رفته رفته ماهی 2 چشم خود را از دست میدهد و دیگر نمیتواند غذا را ببینید و از گرسنگی خواهد مرد ، لازم به توضیح است که : اکثر ماهیان به وسیله حس بویایی غذا را پیدا میکنند ولی ماهی که کور باشد آنقدر استرس دارد که نمیتواند محل دقیق غذا را پیدا کند .
این بیماری برای ماهی بسیار دردناک است و توصیه شده اگر این بیماری در مراحل حاد خود است ، ماهی را از درد نجات دهید !!!!
 
 
 
بیماری کیسه شنا ( Swim Bladder Disease )
پیشگفتار
در مورد سبب شناسی این بیماری عوامل مختلفی بیان می شد از جمله به خاطر عدم تعادل و ناهماهنگی در شنا و حرکت و ضایعات کیسه شنا عامل آن را تغذیه ای می دانستند بعد ها عامل باکتریایی را مسبب بیماری می پنداشتند و بالاخره در سال 1973 عامل عفونت ویروسی آن ثابت شد .
انتقال ویروس این بیماری از راه تخم و اسپرم ثابت نشده است ولی ماهیان بیمار همواره به عنوان ناقلین ویروس شناخته می شوند .
بسیاری تجویز آنتی بیوتیک را موثر دانسته است از جمله کلرامفنیکل چه از را تزریق صفاقی و یا خوراکی ( در سه روز متوالی ) .
در شوروی سابق تجویز متیلن آبی رایج بوده است .
علت ها

بیماری کیسه شنا اغلب به خاطر غذای زیاد و یا فقدان در رژیم غذایی بروز میکند .
این بیماری یک بیماری واگیردار نیست و لازم نیست ماهی بیمار را از بقیه ماهی ها جدا کنیم . افرادی معتقد هستند که یکی از عوامل بروز این بیماری . یبوست ماهی می باشد .
پیشگیری

پیشگیری از بروز این بیماری بسیار ساده است . رژیم درست غذایی ، دادن غذای مقوی در نوبت های زیاد ولی به مقدار کم و زیاد استفاده نکردن غذا های منجمد در رژیم غذایی .
شما میتوانید مقدار غذایی که میخواهید در یه روز به ماهی بدهید تا به چند نوبت جدا تقسیم کنید ، به این صورت که 3 بار غذا دادن در روز بهتر از یک بار غذا دادن در حجم بالا در یک روز است .
در یکی از سایت ها مثال جالبی زده : مقدار غذایی که در یک وعده به ماهی میدهید نباید بزرگ تر از چشم ماهی باشد !!
مورد دیگر که باعث پیشگیری بروز این بیماری می شود یک نواخت دادن غذا و تنوع در نوع غذا هست . اگر شما هفته ای 14 مرتبه به ماهی خود غذا میدهید ، باید این عدد ثابت باشد و به هفته ای 7 مرتبه یا 30 مرتبه تغییر نکند . شما نباید همیشه از یک غذای خاص برای ماهی استفاده کنید ، تنوع در رژیم غذایی باعث قوی شدن ماهی شده و ماهی شما به سختی بیمار می شود .
تشخیص
ماهی بیمار شما در روز ابتدای این بیماری به خوبی شنا میکند و هیچ مشکل ظاهری ندارد ، روز بعد ماهی شما در زمان شنا کردن به یک طرف خاصی در شنا گرایش پیدا میکند و کمی رنگ ماهی کدر میشود و یک مقدار بسیار کم زیر شکم ماهی باد میکند . توجه داشته باشید که کیسه شنا روی ستون فقرات ماهی ما بین دم و شکم واقع شده است . اگر این مثانه ( کیسه شنا ) ورم کند یا بزرگ شود و یا حتی سفت شود ، دیگر ماهی قادر به شنا کردن درست نمی باشد و همین امر باعث بد شنا کردن ماهی می شود .
ماهی بیمار متمایل به یک سمت شده ( عمودی ) و به کف آب میرود و شنا کردن و بالا آمدن به سطح آب برای ماهی سخت می شود .این مسئله ادامه دارد تا اینکه دیگر ماهی قادر به شنا کردن نمی باشد .
چه باید کرد

زمانی که ماهی شما دچار این بیماری شد ، اولین اقدامی که باید انجام دهید داشتن یه رژیم غذایی سرشار از مواد مقوی ولی با حجم کم برای ماهی بیمار است ، اگر شما بتوانید این رژیم را ادامه بدهید ، کیسه شنا به سرعت خودش را ترمیم میکند و ماهی شما به حالت اول بر میگردد و خوب می شود . زمانی که ماهی دچار این بیماری میشود به احتمال زیاد یبوست هم دارد به نظر این حقیر شما میتوانید ماهی را از آب گرفته به قسمت مقعد ماهی یک مقدار روغن کرچک بزنید و ماهی را در آب ول کنید ، من این کار را با ماهی مایکرو انجام دادم و نتیجه داد . اقدام بعدی شما استفاده از نخود پخته شده است . شما میتوانید یک عدد نخود را پخته و پوست آن را بگیرید ، یه تیکه کوچک از آن کنده و آن را له کنید و به ماهی بیمار خود بدهید ( زیاد روی در دادن نخود نکنید )

روش های اضافه

همیشه آب سالم داشته باشید و سیفون کردن را فراموش نکنید .
- : در دادن غذا نه خسیس بازی در بیارید و زیادی دست و دل بازی کنید .
- : بهترین دما برای ماهی 28 درجه سانتیگراد هست و ماهی در این دما احساس آرامش میکند و مکانیزم بدن ماهی منظم می باشد .
- : از نمک بدون ید غافل نشید .
 
 
کرمهای قلابدار ( پوست ، آبشش ، چشم )
پیشگفتار
دو نوع از این کرمهای کوچک بنامهای جِیروداکتِیلوس Gyrodactylus و داکتِیلوجِیروس Dactylogyrus معمولا انگل پوست و برانشی ماهیها می گردند . ماهی آلوده به این انگل دارای حرکات سریع و وحشیانه ای بوده و اکثرا به سرعت خود را به ِیک جهت پرت و سرِیعا توقف می نماِیند .
شکل ظاهرِی هر دو انگل تا حدودی مشابه هستند با این تفاوت که داکتِیلوجِیروس دارای 4 چشم بوده و انتهای آزاد بدن آن (سر) دارای 4 برآمدگی می باشد .

تشخیص

کرم های قلابدار بر روی پوست و آبشش های ماهی های آب های شیرین ودریا ها زندگی میکنند.قلابهای چنگ مانند آنها بر روی قسمت جلویی بدن قرار دارد و ازآن برای نگه داشتن پوست میزبان خود استفاده می کنند. یک مشخصه عمومی آنها تعدادو شکل این قلاب هاست و این مشخصه برای آکواریوم داران مهم است. چراکه کنترل گونههای مختلف کرم ها همیشه از طریق یک روش امکان پذیر نیست.ماهی ها اغلب زخم هایمعتدل و متوسط را تحمل می کنند. هر چند گاهی خود را به اشیاء درون آب می مالند وباله های خود را میلرزانند. در موارد زخم های شدید، کلاهک سر ماهی پهن و شکل نازکآبشش ها مانع تنفس ماهی میشود و موجب سرعت زیاد تنفس آن می گردد.ماهی درست درزیر سطح آب آویزان و به سمتی نفس می کشد. گاهی اوقات یک کلاهک باز و کلاهک دیگر بهعقب خم و دهان ماهی جمع می شود. در موارد شدید جذب اکسیژن چنان کاهش می یابد کهماهی میمیرد. کرم های قلابدار معمولا میزبان های ویژه ا ای را انتخاب می کنند،به طوری که تنها گونه های نزدیک به هم از ماهی های را مبتلا می کنند.در مخازنپر جمعیت مربوط به جفت گیری ماهی ها ، کرم آبشش به طور فزاینده ای تکثیر می شود ودر طی چند هفته موجب کشته شدن کل ماهی های جوان خواهد شد. در موارد مشکوک اگر تکهای از پوست و آبشش را فراهم کنید وجود کرم ها را به خوبی با بزرگ نمایی 50 تا 200xخوهید دید . ( منظور در زیر میکروسکوپ است )آنهابا استفاده از قلابهای خود محکم به بدن ماهی می چسبند و دم خود را تکان می دهند. قوس های آبششهای ماهی هایی که مرده اند را میتوان با بزرگنمایی50x آزمایش کرد کرم هایقلابدار به همراه ماهی های تازه به آکواریوم وارد میشوند و همچنین از طریق والدینبه نوزادان آنها منتقل میشوند .
درمان
دو روش برای مبارزه با این انگل وجود دارد :
1 ) برای از بین بردن این انگل می توان ماهی های آلوده را به مدت 20 ثانیه در محلول 1 در 500 اسید استیک متبلور ، دو روز پشت سر هم قرار داد
. روش دیگر قرار دادن ماهی به مدت 5 تا 10 دقیقه در محلول 5 قطره فرمالیندر یک لیتر آب می باشد . حمام پرمنگنات پتاسیم بمیزان 4میلیگرم در لیتر برای از بِین بردن این انگل ها مفید می باشد . در صورت آلودهشدن ماهی ها ، ضمن معالجه آنها باید آکواریوم نیز به بهترِین وجه ضد عفونی شود.
2 )شما باید ماهی بیمار را از آب خارج کنید و به وسیله یک پنس مقداری پنبه را آغشته به آب نمک غلیظ کنید و به محل اتصال انگل و ماهی بزنید ، سپس به آرامی با یک پنس انگل را ( کرم را ) از بدن ماهی بیرون بکشید و محل زخم را بوسیله بتادین شستشو دهید .

توجه : این بیماری در ماهیان گلدفیش شایع تر است .
 
 
 
بیماری های انگلی
Internal Parasites
علت ها

انگلهای داخلی کاملاً به صورت مخفیانه وارد بدن ماهی میشوند و نمیشه گفت که ماهی بیمار است ، زیرا این انگل ها به صورت خارج از آکواریوم وارد آب میشوند و میزبان خود را پیدا میکنند . بیشترین علت ( میشه گفت تنها علت ) ورود این انگل ها غذا هایی هستند که به صورت غذا زنده در اختیار ماهی قرار میگیرد ( ماهی های رودخانه ای که به صورت غذا زنده خریداری می شوند )
تشخیص

تنها راه تشخیص این بیماری توسط دیدن و نگاه کردن شما به ماهیهایتنان می باشد ، شما باید رفتار ها و نوع غذا هایی که به ماهی خود میدهید رایاداشت کرده و در صورت مشاهده هر گونه تغییری در رفتار و غذا خوردن ماهی ، کنجکاوباشید . اصولاً وجود انگل باعث وزن کم کردن و لاغر شدن ماهی بیمار می شود ، ماهیخوب غذا میخورد ولی از وزنش کم می شود . در اغلب موارد ، اگر دقت کنید خواهید دیدکه یک ماده رقیقی به ماهی بیمار متصل است و شاید به شکل یک نخ سفید نازک باشد .این انگل اکثراً در محل هایی مثل پوست و آبشش هامتصل می شود .
چه باید کرد

شما در ابتدا باید ماهی را به یک آکواریوم قرنطینه منتقل کنید ، آکواریوم اصلی خود را کاملاً خالی کرده و تمام وسایل درون آن را با آب گرم شسته و وسایل را 24 ساعت در نمک زیاد قرار دهید . شن ها را جوشانده و 24 ساعت در نمک زیاد قرار دهید . شیشه آکواریوم رو کاملاً شسته و شیشه رو پر از آب کرده و توی آب را مقدار بسیار زیاد نمک ریخته و اجازه دهید که آکواریوم با آب نمک زیاد 24 ساعت بماند .
اگر شما فاقد آکواریوم قرنطینه هستید ، باید 75% آب آکواریوم را سیفون کنید .
داروها

در سایت های خارجی دارو های زیادی برای مبارزه با این بیماری معرفی شده است که متأسفانه دسترسی به این دارو ها برای ایرانی ها دور از ذهن است ، پس شما میتونید از همین دارو های داخلی کشورمان که بیشتر به جوهر خودکار شبیه است استفاده کنید ، مقدار مصرف بر روی دارو نوشته شده .
در چند سایت خارجی دیدم که یک سری غذا های طبی برای مبارزه با این بیماری درست شده که به این صورت عمل میکند که :
این غذا یک Anti-Protozoa است و به این صورت عمل میکند که ، زمانی که ماهی این غذا را میخورد به خود ماهی صدمه ای وارد نمیشود ولی وقتی غذا در بدن ماهی توسط انگل خورده می شود ، باعث مردن انگل میشود و پس از مرگ ، انگل از بدن میزبان خارج می شود !!!
  نوشته شده در  ساعت   توسط یونس آقایی  |  آرشیو نظرات
بیماری ماهیان آکواریومی


  فاکتورهای موثر در بیماری :
 غالب باکتریهای عفونی درماهیان فرصت طلب بوده وبدین معناست که وجود عامل پاتوژن درمحیط برای ایجاد بیماری کافی نمی باشد ، فاکتورهای محیطی ویا ضعف سیستم ایمنی موجب افزایش حساسیت ماهی نسبت به عوامل پاتوژن میگردد و این پدیده اکثرا" توسط استرس تسریع می یابد. استرس نقش بسیار مهم در شیوع بیماریهای عفونی را درجمعیت های ماهی بعهده دارد وبعضی از عوامل ایجاد کننده استرس در شیوع استرپتوکوکوز عبارتند از درجه حرارت بالای آب ( مخصوصا" در فصل تابستان) تراکم بالای ماهیان ، جابجا کردن ماهیان ، کیفیت پائین آب شامل افزایش آمونیاک ویا نیتریت باکتریهای مولد بیماری اغلب براساس حدت و قدرت بیماریزای طبقه بندی میشوند . هرچند که این دسته بندی نادرست می باشد اما مشخص گردیده که باکتریهای اختصاصی دریک گونه هم از نظر حدت بیماریزائی با همدیگر متفاوت هستند . دراین گروهها باکتریها با طیف گسترده ای از حدت کنار هم قرار می گیرند بعنوان مثال بیشتر از همه آئروموناس هیدروفیلا درماهیان آب شیرین یافت میشود که در حقیقت یک باکتری فرصت طلب بوده ودر محیط پرورش ماهی به فراوانی یافت میشود و از این رو باکتری محیط پرورش نامیده میشود این باکتری در مواقع سلامت ماهی هیچگونه بیماریزائی نداشته وهمیشه در جمعیتهای ماهی وجود دارد از طرف دیگر باکتری استرپتوکوکوس نه تنها فرصت طلب نبوده ، بلکه دارای قدرت تهاجمی زیادی بوده ودریک مطالعه آزمایشگاهی ، ماهیان زینتی دانیوس مخطط را با غلظت زیادی از باکتری درآب وارد نمودند و باعث مرگ 100درصد ماهیان درعرض 2 تا 4 روز گردیدند.
علائم ظاهری بیماری درماهیان  قزل آلای پرورشی:
-تجمع گله های ماهی در محل ورودی ، خروجی و کنارهای استخر
- کاهش اشتها و میل ماهیان به غذا
- حرکات غیر طبیعی شنا به صورت چرخشی ، یکطرفه و غیره
- پوسیدگی باله های پشتی و دمی در بیش از 20 در صد گله ماهی
- تیره شدن باله های پشتی و دمی در 20 درصد گله ماهی
- وجود زخم های غیر عادی و قارچ زدگی در سطح بدن
- تیره یا بی رنگ شدن ماهیان
- ریزش پولک در بیش از 20 درصد گله ماهی
- خونریزی گسترده زیر پوستی در ناحیه شکم و پهلو
- بیرون زدگی و بروز حباب گازی در ناحیه چشم
 لذا ضروری است :
رفتار شناگری ماهیان را بصورت روزانه مورد توجه قرار دهید. در صورت بروز علایم فوق سریعا با کارشناسان شیلات تماس حاصل نمایید.
اجرای عملیات درمانی و شیمی درمانی در این استخرها باید تحت نظر کارشناسان شیلات انجام پذیرد.

نشانه های عمومی بیماریهای ماهیان آکواریومی عفونتهای باکتریایی :
کم تحرکی ، رنگ پریدگی ، تخریب باله ها،پف کردگی بدن ،تیرگی چشمها،گوشه گیری،ظهور رگه های قرمز در طول بدن،قرمزی یا التهاب پوست،باله ها یا اندامهای داخلی،اشکال در تنفس.

عفونتهای قارچی:
 غالبا به عنوان عامل ثانویه در بیماریهای دیگر بروز میکند
شنای نامنظم و سرگردان،حرکات تند،خاراندن بدن ،تظاهرات ریشدار پنبه مانند بر روی پوست یا چشم یا دهان.

بیماریهای انگلی:
غیر فعالی یا کاهش فعالیت،کاهش یا فقدان اشتها،افزایش موکوس یا غشاء روی بدن،نقاط یا کرمهای قابل مشاهده بر بدن،افزایش شدت تنفس،خاراندن بدن.

نحوه ی شناسایی ماهی بیمار:به طور کلی رفتار و وضع ظاهری ماهی بیمار از ماهی ها سلم متمایز است
بنابراین به آسانی می توان در یک آکواریوم بین تعدادی ماهی می توان ماهی بیمار را تشخیص داد.

عوامل ظاهری که در شناسائی ماهی بیمار موثر است عبارتند از:
1  بیحال شدن ماهی
2.   فرار نکردن در اثر تحریک یا ترساندن
3.   شنای غیر طبیعی
4.   جدا شدن از سایر ماهی ها و کناره گیری کردن از آنها
5.   ماندن در سطح آب
6   باز نگهداشتن دهان
7.   مالیدن بدن به دیواره ها و کف آکواریوم
8.   پریدن از آب
9   سریع شدن تنفس و افزایش تعداد آن در دقیقه
10   کمرنگ شدن سطح بدن
11.    خونریزی جلدی
12.   سخت شدن یا پاره شدن باله ها
13.   تا خوردن باله
14   ظاهر شدن لکه های سفید یا قرمز بر روی بدن
15.   پیدا شدن لکه های ابر مانند بر روی بدن
16.   غیر طبیعی بودن تغذیه

هر ماهی می تواند یک یا چند مورد از موارد بالا را بروز دهد و اگر برای شناسایی یا کنترل ماهی بیمار کاری انجام ندین  هم سایر ماهی ها بیمار میشوند هم اینکه بیماری قابل کنترل نخواهد بود. 

  تشخیص بیماری از علائم ظاهری ماهیان آکواریومی
عفونتهای باکتریایی :
کم تحرکی ، رنگ پریدگی ، تخریب باله ها،پف کردگی بدن ،تیرگی چشمها،گوشه گیری،ظهور رگه های قرمز در طول بدن،قرمزی یا التهاب پوست،باله ها یا اندامهای داخلی،اشکال در تنفس.

عفونتهای قارچی: (غالبا به عنوان عامل ثانویه در بیماریهای دیگر بروز میکند)
شنای نامنظم و سرگردان،حرکات تند،خاراندن بدن ،تظاهرات ریشدار پنبه مانند بر روی پوست یا چشم یا دهان.

بیماریهای انگلی:
غیر فعالی یا کاهش فعالیت،کاهش یا فقدان اشتها،افزایش موکوس یا غشاء روی بدن،نقاط یا کرمهای قابل مشاهده بر بدن،افزایش شدت تنفس،خاراندن بدن.

نشانه های های کلینیکی( قابل مشاهده) :
ماهیان بیمار ممکن است یک یا دو نشانی کلینیکی را نشان دهند واین علائم شامل شنای عمودی و مارپیچی به دورخود ، بیحسی ، سیاهی رنگ ، اگزوفتالمی یک یا دو طرفه ، POPEYE ( بیرون زدگی) یک یا هردو چشم ،کدورت قرینه ، هموراژی درداخل ویا اطراف کره چشم ، سرپوش آبششی ، قاعده باله ها منفذ مقعد ، قلب و یا جاهای دیگر بدن ، آسیت ( ادم و بادکردگی شکم) و زخم پوستی میباشد. درمواردی ماهیان بیمار تا زمان مرگ فاقد نشانی های آشکاری میباشند . همچنین با توجه به نشانه های فوق اغلب درماهیان بیمار علائم هموراژی ، POPEYE ، شنای عمودی ، افزایش سریع تلفات همواره دیده میشوند.

انواع بیماری های ماهی:بیماری نکروز عصبی(VNN )علائم کلینیکی و یافته های کالبد گشایی:
علائم اصلی بیماری با حالات متنوعی از اختلالات عصبی مشخص می گردد. مواردی همچون رفتارهای شنای نامتعارف (مارپیچی ، چرخشی یا خوابیده بر آب با شکمی متورم ) و بروز حالات و اکوئولاسیون (حفره حفره ) در بافت عصبی مرکزی از موارد شاخص این بیماری است . ( این حالت مشابه عارضه جنون گاوی یا بیماری معروف (Bovine Spongiform Encephalopathy)  یا BSE  در گاوان می باشد. با این تفاوت که وضعیت زئونوز بودن این بیماری مورد بحث و قابلیت انتقال ان به انسان هنوز به اثبات نرسیده و فعلا احتمال انتقال آن به انسان منتقی است.) در عارضه نکروز عصبی ویروسی در ماهیان معمولاً این حالات واکوئوله شدن در لایه های هسته دار بافت شبکیه چشم نیز به چشم می خورد و بطور معمول در ماهیان جوان ضایعات با شدت بیشتری مشاهده می شود. در ماهیان مسن تر ضایعات  گسترده بوده و در این سنین ضایعات نسبت به شبکیه  ‌تمایل بیشتری دارند. حضور گنجیدگی های داخل سیتوپلاسمی از سلولهای بافت مغز در برخی گونه ها ،  گزارش شده است ولی در اغلب گونه ها نکروز بافت عصبی عارضه ای معمول بوده و به کرات مشاهده شده است .

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می شود اتساع کیسه شنا و یرخونی بافت مفز از طریق یوست و غصروف شفاف بچه ماهیان قابل رویت است

درروند معمول بیماری ، با شروع اولین علائم بالینی ، مرگ و میر قابل توجهی در ماهیان رخ می دهد . با وجود آنکه بیماری در ماهیان جوان  در برخی گونه ها بندرت اتفاق می افتد ولی مرگ و میر در سایر گونه ها اغلب در سنین پایین و ماهیان جوان رخ می دهد که معمولاً به حد 100 %  نمی رسد . این موضوع بیانگر وابسته به سن بودن و حساسیت ماهیان جوان به بیماری است . مرگ و میر قابل توجهی از ماهیان گونه    Sea bass اروپایی و هامور ( grouper ) در سنین بازاری  گزارش شده است ولی در این گونه ها نیز مرگ و میر بیشتر در ماهیان جوان مشاهده شده است . انتقال عمودی عامل مسببه بیماری در گونه P.dentex به اثبات رسیده است و این حقیقت با رخداد زودرس چهره بالینی بیماری در ماهیان جوان مشخص شده است .این نتایج  منجر به کنترل بیماری در بچه ماهیان جنس Striped Jack  به نحو موفقیت آمیزی شده است که این عمل به کمک آزمون تشخیصی RT – PCR و به منظور تشخیص مولدین حامل ویروس ونیز    ضد عفونی تخمهای بارور به وسیله گاز ازن صورت گرفته است .
همچنین بر خلاف انتظار ، آلودگی مایعات تخمدانی نیز در گونه D. Labrax  مشاهده است ، این در حالی است که بطور معمول بیماری دراین گونه معمولاً سی روز پس از بارور نمودن تخمها مشاهده می شود .
 درخصوص راه انتقال و معرفی ویروس به محیط به غیر از انتقال از طریق سلول های جنسی و همزیستی ماهیان با هم تاکنون راه دیگری به اثبات نرسیده است ولی احتمالاتی همچون آبهای جاری ، ماهیان جوانی که در یک مکان نگهداری می شوند ، ظروف حمل ماهیان و کشتی ها نیزدر انتقال بیماری مطرح می باشند . این موضوع به اثبات رسیده است  که اینگونه ویروس های کوچک نسبت به شرایط محیطی کاملاً مقاوم بوده  لذا می توانند به سهولت توسط فعالیت های تجاری در جهان منتشر گردند.

ماهی گونه Umbrina cirrosa در تصاویر بالا که به عارضه نکروز عصبی ویروسی  VNN   مبتلا شده است. اندامهای داخلی طبیعی بوده ولی لوله گوارش خالی به نظر میرسد. کیسه شنا متورم و اتساع یافته مشاهده می شود.عارضه و جراحت خارجی خاصی وجود نداشته و بیحالی و عدم تعادل در هنگام شنا ( شنای نا متعارف) از علائم دیگر این بیماری است.

نکرو پسی ( یافته های کالبد گشائی)دربررسی های کالبد گشائی ممکن است مایعات خون آلود در محوطه شکمی مشاهده شود . طحال بزرگ وقرمز رنگ ، کبد رنگ پریده ، تورم وآماس دراطراف قلب وکلیه نیز جلب توجه می نماید . بسیاری از استرپتوکوکها مغز وسیستم اعصاب ماهیان را آلوده نموده وموجب شنای عمودی میگردند.

تشخیص ودرماناکثر باکتریهای فرصت طلب ماهیان بعد از رنگ آمیزی گرم ، در زیر میکروسکوپ برنگ صورتی ظاهر شده و بیشتر آنها میله ای شکل بوده وگرم منفی نامیده میشوند . درصورتیکه استرپتوکوکوسها بعد از رنگ آمیزی برنگ ارغوانی درآمده و بیشتر کروی ویا بیضی شکل هستند وگرم مثبت خوانده میشوند . تشخیص اولیه با توجه به تاریخچه وعلائم کلینیکی ، یافته های کالبد گشائی میسر است . اسلاید های اخذ شده از بافتهای تازه مغز ، طحال ، کلیه وکبد باکتریهای گرم مثبت را نشان میدهند.اگر درکارگاهی با ماهیان بیمار دارای علائم بیماری (شنای عمودی وغیر عادی ، POPEYE ، خونریزی ، مرگ و میرسریع و شدید ، کوکسی های گرم مثبت در مغز وکلیه) مواجه شویم ، مشکوک به استرپتوکوکوز
گردیده و تأئید تشخیص نیازمند کشت باکتریائی از ارگانهای داخلی بویژه کلیه و مغز می باشد . محیط کشت انتخابی بلاد آگار بوده وبهتر است بعد از جداسازی باکتری نسبت به آنتی بیوگرام اقدام گردد . باکتریهای گرم مثبت و مشخصا" استرپ درمقابل اریترومایسین حساس بوده ویک دوره دز درمانی به میزان 5/1 گرم اریترومایسین دریک پوند غذا بمدت 10تا 14 روز موثر می باشد . هرچند آنتی بیوگرام قدرت تاثیر آنتی بیوتیکها را مشخص میکند اما کمک گرفتن از متخصصین بهداشت ماهی و تشخیص آزمایشگاهی بسیار زیاد توصیه میشود . زیرا اگر میزان غذا ویا دفعات غذا دهی را زیاد کنیم ، ندانسته از عمل آنتی بیوتیکها جلوگیری می کنیم .گاهی پرورش دهندگان مبادرت به درمان با داروهای قوی وغیر قانونی می کنند که موجب رسوب دارو در بافتهای ماهی میشود و امنیت غذائی و بهداشتی جامعه را به خطر می اندازد لذا توصیه میشود که پس از مشورت با متخصصین دامپزشکی در رشته بیماریهای آبزیان از آنتی بیوتیک موثر و به طریقه صحیح استفاده و مدت زمان مصرف رعایت گردد.

پیشگیری :پیشگیری از بیماری همیشه ارجح تر از درمان بوده وبرنامه پیشگیری براساس کاهش استرسها ، بهبود کیفیت آب ، به حداقل رساندن عوامل عفونی توسط ضد عفونی کننده ها ، رعایت اصول بهداشتی وبهسازی محیط استوار است . ضمنا" بنظر میرسد در هرموقع از سال بیماری استریتوکوکوز میتواند دردرجه حرارتهای بالا بطور مداوم بروز نماید.مطالعه سیستم های پرورش دریائی در ژاپن تشان از حضور استرپتوکوکها در آبهای شور ولجن آلود دارد و با میزان زیادی درآبها بالاخص درطول ماههای تابستان دیده شده است.این موضوع دربعضی ازسیستم های پرورش ماهی که تعدادی از استرپها میتوانند بطور طبیعی حضور داشته باشند مشکل ساز می باشد. زیرا باکتری در محیط اندمیک شده ودرمزرعه ضمن تثبیت گاهی موجب بروزبیماری میگردد در نتیجه،
عفونت های استرپتوکوکی ممکن است به شکل دوره ای با عود نمودن بیماری مخصوصا" در مواقع افزایش استرس زیاد دیده شوند.در صورت مشکوک بودن به گروهی از ماهیان از نظرآلودگی به استرپتوکوک ، جمعیت آلوده را باید سریعا" از سایرین ایزوله کردو تا آنجا که امکان دارد ازوسائل اختصاصی مانند تورسالیک و... استفاده شود و بعد از کاربرد وسائل باید جهت اطمینان کامل این لوازم را در مواد ضدعفونی کننده مانند کلرید بنزالکونیوم فرو بریم ضمنا مواد ضد عفونی کننده باید طبق دستور کارخانه سازنده مصرف شود. عفونت های استرپتوکوکی میتواند بسرعت در گروهی از ماهیان که درمعرض آب آلوده با باکتریها قرار دارد گسترش یابد . همچنین گسترش بیماری در یک گروه از ماهیان بروش خوراکی ، کانی بالیسم درماهیان بیمار، تغذیه از غذای ماهیان آلوده دیده شده است . ازبین بردن ماهیان مرده هر چه سریعتر جهت کاهش آلودگی توصیه میگردد. غذای زنده ویا عمل آوری نشده ( تازه یا منجمد ) ممکن است منبع عفونت باشند و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه میکروبیولوژی جهت کشت باکتریائی قبل از مصرف الزامی می باشد. 

انواع استرپتوکوکوس های بیماریزادر ماهیان :بسیاری از انواع استرپتوکوکوس ها میتوانند سبب بیماری درماهیان گردند وبیشتر آنها هنوز شناسائی ومشخص نشده است . تعیین وشناسائی همگی آنها که باعث بیماری در پستانداران وماهیان میگردند نیز غالبا" قابل اجرا نمی باشد.بعضی از انواع استرپها که برای ماهیان پاتوژن هستند درمحیط نیز یافت شده ومیتواند علت اندمیک شدن بیماری درمزرعه گردد. اطلاعات جامع وکامل برای تعیین گونه هائی که برای ماهی بیماریزا هستند ، در دسترس نمی باشد.بعنوان مثال انواعی که درماهیان ایجاد بیماری میکنند شامل استرپتوکوکوس دیفیسیلیس S.difficilis که درماهیان اسرائیل و استرپتوکوکوس پارابریس از ماهیان توربوت درشمال اسپانیا واسترپتوکوکوس میلری S.milleri از کلیه ماهیان Koi که دارای زخمهای سطحی بودند جدا شده است.استرپتوکوکوس اینیای S. iniaeیکی دیگر از گونه هائی است که از ماهیان وپستانداران جداشده وبحث ‌آ‌ن در مبحث بعدی خواهد شد. سایر باکتریهای گرم مثبت که دارای ارتباط با استرپتوکوکوس بوده وبیماریهای مشابه ایجاد می نمایند شامل لاکتوکوکوس گارویه که از مار ماهی مهاجر وگیش دم زرد درژاپن ، لاکتوکوکوس پیسیوم و واگوکوکوس سالمونیناروم از ماهیان قزل آ‌لای رنگین کمان جداشده است.
بیماری درانسان :بیماریزائی استرپتوکوکوس اینیای S.iniae درماهی وپستانداران وانسان مشخص شده است . اولین بار این باکتری در سال 1970 در رودخانه آمازون از دلفین جدا گردیده ودر سال 1994 بعنوان عامل بیماری در هیبرید تیلاپیا بوده ، هرچند که بعدا" مشخص گردید که با S.shiloi که بار اول در سال 1984 از تیلاپیا ودر اسرائیل ایزوله شده ، یکی بوده است . اولین گزارش بیماریزای این باکتری در انسان در سال 1991 و در تگزاس بوده ودر سال 1994 دومین مورد بیماری در اتاوای کانادا اتفاق افتاد و ضمنا" منشاٌ عفونت برای هیچکدام مشخص نگردید.در سال 1995 گروهی از پزشکان کانادائی ، بیماری را در 4 نفر از پرورش دهندگان مسن پیگیری نموده و این اشخاص دارای بیماریهای مزمن شامل دیابت و رمانیسم قلبی بودند. آنها می دانستند که اگردستانشان زخم باشد بعد ازصید و فرآوری بویژه تیلاپیا قطعا" بیمار میشوند . در تعداد 8 نفر از 11 نفر بیمار عارضه سلولیت ( عفونت دربافت های همبند) در دست و تب مشاهده شد . یکی از بیماران که دارای بیماری قلبی کلیوی ، دیابت و آرتریت بود ، عفونت شدید در بدنش گسترده شد . کلیه بیماران با آنتی بیوتیک درمان گردیده و بهبودی کامل حاصل نمودند.جالب توجه است که بدانیم افراد مسن با میانگین سن 69 سال در حین دستکاری با تیلاپیا مبتلا به بیماری میگردند. همچنین اشخاص ضعیف و یا افراد با سیستم ایمنی تضعیف شده نیز به بیماری حساس میباشند اغلب انسانهای بیمار شده داری زخم در دست ها ویا بریدگی بوده اند. کارشناسان بهداشت ماهی که درچندین ایالت کار می کردند ، مشکلا ت منتج به بیماری در کارگرانی که با تیلاپیا کار میکردند مشاهده وگزارش ننموده اند. اشخاصی که دارای سیستم ایمنی ضعیف شده هستند اختصاصا" اگراز بریدگی ویا زخم دردستها رنج می برند نسبت به بیماری بسیار حساسند و می باید احتیاطات وپژه ای را درحین کار با ماهیان بکار ببرند مانند پوشیدن دستکش و استفاده از صابونهای آنتی باکتریا ل همچنین برای کارگرانی که سیستم ایمنی بدنشان تضعیف شده بسیار مهم است که اطلاعات بهداشتی کافی کسب نمایند چرا که استرپتوکوکوس برایشان بیماریزا است وبطور طبیعی اشخاص سالم احتمال بسیار کمی دارد که بیماری را از ماهیان آلوده کسب نمایند. عفونت استرپتوکوکی چیست؟

هفت سال قبل درست زمانی که وینستن و همکارانش در خانه مشغول بررسی عامل انتقال باکتری استرپتوکوک آبزیان به تعدادی از کارگران مزارع پرورش ماهی بودند،‌غیاثی،کارشناس موسسه تحقیقات شیلات ایران این باکتری را برای نخستین بار از قزل‌آلای رنگین‌کمان در مازندران جدا کرد.
به گزارش دفتر بهداشت و بیماری‌های آبزیان در موسسه تحقیقات شیلات ایران جنس استرپتوکوکوس از جمله باکتری‌های کوکسی گرم مثبت است که در تعدادی از موجودات قادر است بیماری‌های جدی ایجاد کند.
بیماری استرپتوکوکوزیس در ماهیان به عنوان یک بیماری رایج مطرح نیست اگر چه در موارد ابتلا می‌‌تواند تلفات قابل‌ملاحظه‌ای را به همراه داشته باشد. برخی از استرپتوکوک‌های دریایی در شرایط خاص می‌‌توانند در انسان بیماری‌زا باشند. البته این‌گونه‌ها معمولا قادر به ایجاد بیماری‌ در افراد سالم نیستند.
علاوه بر جنس استرپتوکوک،‌گروه‌های دیگری از باکتری‌های مرتبط با این دسته وجود دارد که می‌‌توانند عوارض و بیماری‌های مشابهی را ایجاد کنند از جمله:‌ لاکتوکوکوس‌ها (Lactococcus)، ‌انتروکوکوس‌ها (Entrococcus) و واگوکوکوس‌ها (Vagococcus).
معمولا تمامی بیماری‌های ایجاد شده توسط باکتری‌های مذکور به عنوان بیماری استرپتوکوکوزیس تلقی می‌‌شوند. بیماری استرپتوکوکوزیس نخستین بار در سال 1957 از قزل‌آلاهای پرورشی در ژاپن گزارش شد (Hoshina et al1958) به دنبال آن گونه‌های دیگری از ماهیان از جمله آزاد ماهیان،‌کفال،‌تیلاپیا،‌٠?زل‌آلای دریایی، ماهیان خاویاری،‌باس مخطط،‌مارماهی و تعدادی از ماهیان زینتی نسبت به بیماری حساس تشخیص داده شدند.

بیماری در بیش از 24 گونه از ماهیان آب‌ شیرین و دریایی و همچنین ماهیان پرورشی و وحشی گزارش شده است. مطالعات اخیر نشان می‌‌دهد که اغلب گونه‌های استرپتوکوک که می‌‌توانند ماهی را آلوده کنند قابل سرایت به انسان هم هستند، ولی گونه غالب بیماری‌زای مشترک بین انسان و آبزیان،‌گونه اینایی (S.iniae) است.
عفونت‌های استرپتوکوکی در ماهی‌ها اغلب با تعدادی از انواع استرس‌های زیست‌محیطی همراه است. این بیماری در صورت مناسب نبودن شرایط محیطی در سیستم‌های مداربسته هم امکان وقوع خواهد داشت.
قیاسی و همکاران در سال 1379 طی گشت‌های تحقیقاتی در استان مازندران این باکتری را از تعدادی از ماهیان مولد جداسازی و گزارش کردند.

پس از آن اخلاقی وهمکاران در سال 1380 روی وقوع استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورشی ماهیان قزل‌آلا در استان فارس تحقیق کردند و حساسیت گونه‌های جدا شده نسبت به آنتی‌بیوتیک آنتروفلاکاسین در مقایسه با گونه‌های اینیایی و لاکتوکوکوس را مورد مطالعه قرار دارند.
این گروه در سال 1996 روی ایمن‌سازی ماهی ضد استرپتوکوکوزیس مطالعاتی را انجام داده است. در سال 2005 نیز سلطانی و همکاران روی مشخصات بیوفیزیکی و بیماریزایی عامل بیماری استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل‌آلا شروع به مطالعه کردند.
عفونت‌های استرپتوکوکوسی می‌‌تواند منجر به تلفات بالایی (کمتر از 50 درصد) طی مدت سه تا هفت روز شود. معمولا در بسیاری از موارد مزمن شیوع بیماری در طبیعت،‌تلفات طی چندهفته اتفاق افتاده و شامل تعداد تلفات کمی از ماهیان، طی یک روز می‌‌شود.
براساس گزارش‌های ارائه شده حرکات شنای غیرعادی در ماهیان مبتلا به چشم می‌‌خورد بنابراین در مواردی که شرایط محیطی فراهم باشد با مشاهده حرکات نامتعادل شنا می‌‌توان به استرپتوکوکوزیس مشکوک بود.
البته این علائم در تمامی ماهیان مبتلا دیده نمی‌شود. از این رو توجه به نکات ذیل به عنوان کلید اقدامات پیشگیری از وقوع بیماری حائزاهمیت است.

الف) حفظ کیفیت مناسب آب کارگاه
ب) استفاده از موادغذایی سالم و کنترل شده
ج) پاکیزه نگهداشتن محیط و رعایت بهداشت کارگاه و پرسنل
د) در قرنطینه نگه‌داشتن ماهیان جدیدالورود به کارگاه
ه) شناسایی گونه‌های حساس، اقدام سریع به شناسایی و تشخیص و درمان در صورت بروز بیماری

عوامل تاثیرگذار در بروز بیماری
اغلب عوامل بیماری‌های عفونی در ماهیان را میکروارگانیسم‌های فرصت‌طلب تشکیل می‌‌دهند. این بدان معنی است که حضور عوامل پاتوژن در محیط‌زیست ماهی جهت وقوع بیماری کفایت نمی‌کند.
لذا عوامل دیگری بایستی وجود داشته باشد که زمینه بیماری‌زایی عامل پاتوژن و غلبه آن بر سیستم ایمنی ماهی را فراهم سازد. به طور کلی این عوامل مستعدکننده را تحت عنوان «استرس» می‌‌شناسیم. تعدادی از عوامل استرس‌زا که در وقوع بیماری استرپتوکوکوزیس موثر هستند، عبارتند از:‌
الف) بالا رفتن درجه حرارت آب (به خصوص در فصل تابستان)
ب) بالا بودن تراکم ماهیان پرورشی
ج) دستکاری و برداشت محصول از استخر
د) پایین بودن کیفیت آب (بالا بودن آمونیاک یا نیتریت و...)
ه) رویش شدید گیاهی در منابع تامین آب


باکتری‌های مختلف از نظر حدت بیماری‌زایی در گروه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌‌شوند. در این دسته‌بندی باکتری‌های فرصت‌طلب واقعی دارای کمترین و باکتری‌هایی که به عنوان پاتوژن اولیه شناخته شده‌اند دارای بیشترین قدرت بیماری‌زایی هستند.
با توجه به دسته‌بندی فوق به نظر نمی‌رسد که باکتری استرپتوکوکوس یک پاتوژن فرصت‌طلب واقعی باشد و در پاره‌ای از موارد مشاهده شده که می‌تو‌اند به عنوان یک باکتری مهاجم عمل کند.

طی یک مطالعه (Ferguson et al.1994) تعدادی از ماهیان Minnow,Zebra با غلظت بالایی از باکتری مواجه داده شدند. در این مطالعه تلفاتی حدود صددرصد طی دو تا چهار روز در ماهیان تحت آزمایش مشاهده شد.

لذا توجه به تشخیص سریع بیماری و مدیریت آن در جهت جلوگیری از بروز خسارات حائزاهمیت است. متاسفانه عدم توجه به انتخاب محل مناسب در گذشته زمینه بروز چنین مواردی را فراهم ساخته است. بالا بودن درجه حرارت آب خود زمینه بروز استرس دائمی و شیوع بیماری‌هایی از قبیل استرپتوکوکوزیس است.
در خصوص رویش‌های گیاهی هم به همین صورت. با توجه به اینکه این عوامل بستر مناسب برای کلونیزاسیون و تکثیر باکتری هستند نقش مهمی در حفظ عامل بیماری‌زا داشته و مداخلات پیشگیرانه‌ای از قبیل واکسیناسیون را نیز با توجه به استمرار حضور عامل در محیط تضعیف می‌‌کند.
رواج نادرست تهیه غذاهای ساختگی در مزارع نیز از عوامل تاثیرگذار در بروز این بیماری است به طوری که استفاده از شگ ماهیان جنوب یا سایر عناصر غذایی که می‌‌توانند دارای بار آلودگی مختلفی باشند در شیوع و گسترش بیماری می‌‌تواند موثر باشند.

به این علائم توجه کنید!

شنای نامنظم،‌از دست دادن تعادل،‌بی‌حالی ، تیرگی پوست،‌ اگزوفتالمی یک طرفه یا دو طرفه،‌کدورت قرینه، خونریزی در اطراف یا داخل چشم،‌صفحات آبششی، پایه باله‌ها، ناحیه شکمی و اطراف مقعد،‌آسیت، بروز زخم‌های پوستی از جمله علائم بیماری‌ در ماهیان مبتلاست.
البته در برخی از موارد ابتلا این امکان وجود دارد که ماهی‌ها تا زمان مرگ هیچ‌گونه علائم کلینیکی نشان ندهند. از میان علائم فوق‌الذکر،‌خونریزی،‌ بیرون زدن چشم‌ها، شنای نامنظم و مرگ‌ومیر سریع از علائم شاخص بیماری محسوب می‌‌شود.مشکلات متداول در آکواریوم های خانگی:
 

1-آب کدر (کثیف)
آسانترین روش برای حل این مشکل، نصب فیلتر برقی و استفاده از آن است. نصب این فیلتر بسیار آسان است و آکواریوم رابه طور خودکار تمیز می کند با این وجود باید فیلتر را هر چندوقت یک بار تمیز کنید. ابر فیلتر باید 3 الی 4 هفته یکبار تمیز شود. جهت از بین بردن رنگ و بو و ناخالصی آب می توانید از ذغال کربن فعال شده استفاده نمایید.
یکی از راههای مناسب، تعویض قسمتی از آب یا سیفون می باشد.

 • ابتدا سر شلنگ سیفون را در آکواریوم قرار می دهیم.
 • به آرامی سر لوله شلنگ را می مکیم وآب و لجنی را که وارد آن شده، داخل یک سطل تخلیه می کنیم. اگر سیفون، پمپ داشته باشد می توانیم آن را فعال کنیم.
 • سر شلنگ سیفون را می توان با دست در فاصله 2 سانتی متری از روی شن های آکواریم قرار داد، تا آنها نیز تمیز شوند. اگر خرده شن در سیفون گیر کند باید آن را از آکواریوم بیرون بیاوریم و شن را خارج کنیم.
 • آب را تا اندازه 5 سانت از سطح آب تخلیه کنید و مجددا آب تمیز وارد آکواریم نمایید.

همچنین می توان از فیلتر به عنوان یک منبع اکسیژن، جهت ایجاد جریان در آب استفاده کرد زیرا فشار وارد شده به آب درون فیلتر باعث ایجاد جریان مناسب آب درآکواریوم می شود و به تمیزی آب نیز کمک می کند.

2- رشد جلبک
روش های آسانی برای جلوگیری از رشد جلبک ها وجوددارد:
- ماهی های جلبک خوار، نظیر کت فیش ها، یا لجن خوارها(Plecostomus) برای آکواریوم خود خریداری کنید. این ماهی ها ظاهر زیبایی ندارند، ولی درکاهش رشد جلبک نقش بسزایی ایفا می کنند و آکواریوم راتمیز نگه می دارند. درمواردی که آکواریوم خود را ، نزدیک نور آفتاب قرار می دهید، رشد جلبک ها زیاد می شود اما با وجود ماهی های لجن خوار در آکواریوم، مشکلی برای آکواریومتان پیش نخواهد آمد ولی در غیر این صورت، خودتان باید هر چند وقت یک بار،آکواریوم راتمیز کنید.
همچنین توصیه می شود آکواریومتان را در مکان آفتاب گیر قرار دهید تا  به ماهیان، کمی آفتاب برسد. اگرچه هنگامی که آکواریوم در معرض نور خورشید قرار گیرد جلبکها رشد می کنند ولی اگر ماهی لجن خوار (Plecostomus) داشته باشید آکواریومتان را تمیز نگه می دارند چون مقدار غذای مورد نیازشان را آنجا می یابند اما اگر ماهی لجن خوار نداشته باشید خودتان مجبورید هر چند وقت یکبار آکواریومتان را تمیز کنید . برای پاک کردن جلبک ها از شیشه آکواریوم، به یک کاردک مخصوص، نیاز دارید که در فروشگاه های لوازم آکواریوم به راحتی یافت می شود. انواع مختلف کاردک در بازار موجوداست. برای مثال، کاردک آهنربایی باعث می شود که دست شما خیس نشود. اسفنجهای پاک کننده (به جای کاردک) نیز موجودند که جهت استفاده از آنها باید دست را داخل آکواریوم ببرید. هم چنین می توانید از داروهای ضد جلبک جهت از بین بردن جلبک ها نیز استفاده کنید.

3- کدری آب
عوامل متعددی باعث کدر شدن آب می شوند:
یکی از عوامل، تغذیه بیش از حد ماهی ها است. باید به ماهی ها فقط روزی 3 الی 4 بار غذا دهید و در هر نوبت، میزان غذا باید به اندازه ای باشد که در طی 3 الی 5 دقیقه، همه آن خورده شود. در غیر این صورت، باقی مانده غذا  به سرعت در کف آکواریوم جمع می شود و منجر به آلوده شدن آب آکواریومتان می  گردد.
 

بوی بد آکواریوم
بوی بد در آکواریوم، یا به دلیل گاز آمونیاک است و یا به خاطر مدفوع ماهی ها(زیرا محل زندگی و مدفوع ماهی ها یکجا می باشد). برای جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع، از فیلتر برقی استفاده گردد. ذغال کربن فعال شده بوی بد را جذب می کند و در نتیجه آکواریوم دیگر بوی بد نخواهد داشت.
با انجام توصیه های ذکرشده در بالا، درتمیز نگه داشتن آکواریومتان و سالم نگه داشتن ماهی ها، موفق خواهید بود.
 

نکات مهم 

 • برای تمیز کردن آکواریوم نبایداز صابون یا هر مواد شوینده دیگری استفاده کنید، زیرا اثرات این موادحتی پس از شستن آنها با آب گرم باقی خواهد ماند.
 • برای تمیز کردن آکواریوم از محلول آب گرم و نمک استفاده کنید، پس از شستشوی آکواریوم مطمئن شوید که نمک اضافی روی شیشه آن باقی نمانده باشد.
 • هر ماه حدود 20% از آب را تعویض کنید.

محمد.....

فضا (Space)

مقدمهتصویر

واژه‌ای است که در زمینه‌های متعدد و رشته‌های گوناگون از قبیل فلسفه ، جامعه‌شناسی ، معماری و شهرسازی بطور وسیع استفاده می‌شود. لیکن تکثّر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت یکسان از این مفهوم در تمام زمینه‌های فوق نیست، بلکه تعریف فضا از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است.

مطالعات نشان می‌دهد با وجود درک مشترکی که به نظر می‌رسد از این واژه وجود دارد، تقریباً توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نمی‌خورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتاً بالایی برخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که دربرگیرنده تمامی جنبه‌های این مفهوم باشد. فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می‌کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده‌ است و ... .
فضا ماهیتی جیوه مانند دارد که چون نهری سیال ، تسخیر و تعریف آن را مشکل می‌نماید. اگر قفس آن به اندازه کافی محکم نباشد، به راحتی به بیرون رسوخ می‎کند و ناپدید می‌شود. فضا می‌تواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود (برای مثال در دشتهای وسیع ، فضا کاملاً بدون بعد به نظر می‌رسد) و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود مفهومی خاص بخشد.

با اینکه تعریف دقیق و مشخص فضا دشوار و حتی ناممکن است، ولی فضا قابل اندازه‌گیری است. مثلاً می‌گوییم هنوز فضای کافی موجود است یا این فضا پر است. نزدیکترین تعریف این است که فضا را خلأی در نظر بگیریم که می‌تواند شیء را در خود جای دهد و یا از چیزی آکنده شود. نکته دیگری که در مورد تعریف فضا باید خاطر نشان کرد، این است که همواره بر اساس یک نسبت که چیزی از پیش تعیین شده و ثابت نیست، ارتباطی میان ناظر و فضا وجود دارد. بطوری‌ که موقعیت مکانی شخص ، فضا را تعریف می‌کند و فضا بنا به نقطه دید وی به صورتهای مختلف قابل ادراک می‌باشد.

سیر تحول تاریخی مفهوم فضا

فضا مفهومی است که از دیرباز توسط بسیاری از اندیشمندان مورد توجه قرار گرفته و در دوره‌های مختلف تاریخی بر اساس رویکردهای اجتماعی و فرهنگی رایج ، به شیوه‎های گوناگون تعریف شده است. مصریها و هندیها با اینکه نظرات متفاوتی در مورد فضا داشتند، اما در این اعتقاد اشتراک داشتند که هیچ مرز مشخصی بین فضای درونی تصور (واقعیت ذهنی) با فضای برونی (واقعیت عینی) وجود ندارد. در واقع فضای درونی و ذهنی رویاها ، اساطیر و افسانه‌ها با دنیای واقعی روزمره ترکیب شده بود.

آنچه بیش از هر چیز در فضای اساطیری توجه را به خود معطوف می‌کند، جنبه ساختی و نظام یافته فضاست، ولی این فضای نظام یافته مربوط به نوعی صورت اساطیری است که برخاسته از تخیل آفریننده‌ می‌باشد. در زبان یونانیان باستان ، واژه‌ای برای فضا وجود نداشت. آنها بجای فضا از لفظ مابین استفاده می‌کردند. فیلسوفان یونان فضا را شیء بازتاب می‌خواندند.

 • افلاطون مسئله را بیشتر از دیدگاه تیمائوس (Timaeus) بررسی کرد و از هندسه به عنوان علم الفضاء برداشت نمود، ولی آن را به ارسطو واگذاشت تا تئوری فضا (توپوز) را کامل کند.

 • از نظر ارسطو فضا مجموعه‌ای از مکانهاست. او فضا را به عنوان ظرف تمام اشیاء توصیف می‌نماید. ارسطو فضا را با ظرف قیاس می‌کند و آن را جایی خالی می‌داند که بایستی پیرامون آن بسته باشد تا بتواند وجود داشته باشد و در نتیجه برای آن نهایتی وجود دارد. در حقیقت برای ارسطو فضا محتوای یک ظرف بود.

 • لوکریتوس (Lucretius) نیز با اتکاء به نظریات ارسطو ، از فضا با عنوان خلاء یاد نمود. او می‌گوید: همه کائنات بر دو چیز مبتنی است: اجرام و خلاء، که این اجرام در خلاء مکانی مخصوص به خود را دارا بوده و در آن در حرکت‌اند. در یونان و بطور کلی در عهد باستان دو نوع تعریف برای فضا مبتنی بر دو گرایش فکری قابل بررسی است:

تعریف افلاطونی که فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می‌بیند که هرچه بوجود آید، داخل این فضا جای دارد. تعریف ارسطویی که فضا را به عنوان Topos یا مکان بیان می‌کند و آن را جزئی از فضای کلی‌تر می‌داند که محدوده آن با محدوده حجمی که آن را در خود جای داده است، تطابق دارد. تعریف افلاطون موفقیت بیشتری از تعریف ارسطو در طول تاریخ پیدا کرد و در دوره رنسانس با تعاریف نیوتن تکمیل شد و به مفهوم فضای سه‌بعدی و مطلق و متشکل از زمان و کالبدهایی که آن را پر می‌کنند، درآمد.

 • جیوردانو برونو (Giordano Bruno): در قرن شانزدهم با استناد به نظریه کپرنیک ، نظریه‌هایی در مقابل نظریه ارسطو عنوان کرد. به عقیده او فضا از طریق آنچه در آن قرار دارد (جداره‌ها) ، درک می‎شود و به فضای پیرامون یا فضای مابین تبدیل می‌گردد. فضا مجموعه‌ای است از روابط میان اشیاء و آنگونه که ارسطو بیان داشته است، حتماً نمی‎بایست که از همه                                                                                  سمت محصور و همواره نهایتی داشته باشد.

  در اواخر قرون وسطی و رنسانس ، مجدداً مفهوم فضا بر اساس اصول اقلیدسی شکل گرفت. در عالم هنر ، جیوتو نقش مهمی را در تحول مفهوم فضا ایفا کرد، بطوری‌که او با کاربرد پرسپکتیو بر مبنای فضای اقلیدسی ، شیوه جدیدی برای
 • سازمان‎ دهی و ارائه فضا ایجاد کرد. 

دوره رنسانس

با ظهور دوره رنسانس ، فضای سه ‌بعدی به عنوان تابعی از پرسپکتیو خطی معرفی گردید که باعث تقویت برخی از مفاهیم فضایی قرون وسطی و حذف برخی دیگر شد. پیروزی این شکل جدید از بیان فضا باعث توجه به وجود اختلاف بین جهان بصری و میدان بصری و بدین ترتیب تمایز بین آنچه بشر از وجود آن آگاه است و آنچه می‌بیند، شد.

در قرون هفدهم و هجدهم ، تجربه‌گرایی باروک و رنسانس ، مفهوم پویاتری از فضا را بوجود آورد که بسیار پیچیده‌تر و سازماندهی آن مشکلتر بود. بعد از رنسانس به تدریج مفاهیم متافیزیکی فضا از مفاهیم مکانی و فیزیکی آن جدا و بیشتر به جنبه‌های متافیزیکی آن توجه شد، ولی برعکس در زمینه‌های علمی ، مفهوم مکانی فضا پر رنگتر گشت.

نظریه دکارت

دکارت از تأثیرگذارترین اندیشمندان قرن هفدهم ، در حدفاصل بین دوران شکوفایی کلیسا از یک ‌سو و اعتلای فلسفه اروپا از سویی دیگر ، می‌باشد. در نظریات او بر خصوصیت متافیزیکی فضا تأکید شده‌است، ولی در عین حال او با تأکید بر فیزیک و مکانیک ، اصل سیستم مختصات راست ‌گوشه (دکارتی) را برای قابل شناسایی کردن فاصله‌ها بکار برد که نمودی از فرضیه مهم اقلیدس درباره فضا بود. در روش دکارتی همه سطوح از ارزش یکسانی برخوردارند و اشکال به عنوان قسمتهایی از فضای نامتناهی مطرح می‌شوند. تا پیش از دکارت ، فضا تنها اهمیت و بعد کیفی داشت و مکان اجسام به کمک اعداد بیان نمی‌شد. نقش عمده او دادن بعد کمی به فضا و مکان بود

نظریات لایب‌نیتز و نیوتن

لایب‌نیتز از طرفداران نظریه فضای نسبی بود و اعتقاد داشت، فضا صرفاً نوعی سیستم است که از روابط میان چیزهای بدون حجم و ذهنی تشکیل می‌شود. او فضا را به عنوان نظام اشیای همزیست یا نظام وجود برای تمام اشیایی که همزمان‌ هستند، می‌دید. بر خلاف لایب‎نیتز ، نیوتن به فضایی متشکل از نقاط و زمانی متشکل از لحظات باور داشت که وجود این فضا و زمان مستقل از اجسام و حوادثی بود که در آنها قرار می‌گرفتند.

در اصل ، او قائل به مطلق بودن فضا و زمان (نظریه فضای مطلق) بود. به عقیده نیوتن فضا و زمان اشیایی واقعی و ظرفهایی به گسترش نامتناهی هستند. درون آنها کل توالی رویدادهای طبیعی در جهان ، جایگاهی تعریف شده می‌یابند. بدین ترتیب حرکت یا سکون اشیاء در واقع به وقوع می‌پیوندد و به رابطه آنها با تغییرات دیگر اجسام مربوط نمی‌شود.

نظریه کانت

1800 سال بعد از ارسطو ، کانت فضا را به عنوان جنبه‌ای از درک انسانی و متمایز و مستقل از ماده ، مورد توجه قرار داد. او جنبه‌های مطلق فضا و زمان در نظریه نیوتن را از مرحله دنیای خارجی تا ذهن انسان گسترش داد و نظریات فلسفی خود را بر اساس آنها پایه‌گذاری کرد. به عقیده کانت ، فضا و زمان مسائل مفهومی و شهودی هستند که دقیقاً در ذهن انسان و در ساختار فکری او جای دارند و از ارگانهای ادراک محسوب می‌شوند و نمی‌توانند قائم به ذات باشند.

فضا مفهومی تجربی و حاصل تجارب بدست آمده در دنیای بیرونی نیست. می‌توانیم صرفاً فضا را از دیدگاه انسان تعریف کنیم. فرای وضعیت ذهنی ما ، باز نمودهای فضا به هر شکلی که باشد، معنایی ندارد، چون که نه نشانگر هیچ یک از ویژگیها و مقادیر فضاست و نه نشانی از آنها در رابطه‌شان با یکدیگر. بدین ترتیب و با این دیدگاه آن چه ما اشیای خارجی می‌نامیم، هیچ چیز دیگری جز نمودهای صرف احساسهای ما نیستند که شکلشان فضاست.

دیدگاه هگل

هگل به حقیقت فضا و زمان معتقد نبود. در نظر او زمان صرفاً توهمی است که ناشی از عدم توانایی ما در دیدن کل است. در فلسفه برگسون نیز فضا به عنوان مشخصه ماده از قطع جریانی برمی‌خیزد که حقیقت است. برعکس زمان خصوصیت اساسی زندگی یا ذهن است. به عقیده او زمان ، زمان ریاضی نیست، بلکه تجمع همگن لحظات است و زمان ریاضی در واقع شکلی از فضاست.


img/daneshnameh_up/5/5e/origins.jpg
فضا در فیزیک

تعریف فضا در فیزیک مورد اختلاف است. عقاید متنوعی که برای تعریف فضا استفاده شده‌اند شامل موارد ذیل می‌باشند:

 • ساختاری که با یک مجموعه از "ارتباطات فاصله‌ای" بین اشیاء تعریف شده است.

 • یک مانیفولد که بوسیله یک سیستم مختصات (جایی که یک شیئ می‌تواند قرار گیرد( تعریف شده باشد.
 • یک نهاد که تمام اشیاء موجود در جهان را از تماس با یکدیگر باز می‌دارد.

در فیزیک کلاسیک ، فضا یک فضای اقلیدسی سه بعدی است، جایی که هر موقعیتی با استفاده از سه مختصات توصیف می‌شود. فیزیک نسبیت از فضا-زمان بجای فضا استفاده می‌نماید، فضا-زمان به صورت یک مانیفولد چهار بعدی مدل شده است. سوالات فلسفی درباره فضا شامل:

آیا فضا مطلق یا بصورت خالص نسبیتی است؟ آیا فضا یک هندسه صحیح دارد یا اینکه هندسه فضایی فقط یک قرار داد است؟ شخصیتهای برجسته تاریخی مثل آیزاک نیوتن (Isaac Newton) (فضا مطلق است) ، لایب نیتز Gottfried Leibniz (فضا نسبیتی است) و هنری پوآنکاره (Henri Poincare) (هندسه فاصله‌ای یک قرار داد است)، از سردمداران این منازعه می‌باشند. فضا بخشهای نسبتا خالی کیهان است، بیرون از اتمسفر سیارات. گاهی به نام "فضای خارجی" نامیده می‌شود تا از فضای هوایی مکانهای خاکی تمیز داده شود.

از آنجائی که اتمسفر زمین هیچ سراشیبی یا بریدگی ناگهانی ندارد، بلکه بصورت تدریجی با افزایش ارتفاع رقیق می‌شود، هیچ مرز مشخصی بین فضا و اتمسفر وجود ندارد. در زمین ، به افرادی که بالاتر از ارتفاع 80 کیلومتری (50 مایل) سفر می‌کنند، فضانورد می‌گویند. ارتفاع 120 کیلومتری (400،000 فوت یا 75 مایل) مرزی را تعیین می‌کند که اثرات اتمسفر در هنگام بازگشت قابل توجه می‌شوند. همچنین غالبا ارتفاع 100 کیلومتری (یا 62 مایلی) برای مرز بین اتمسفر و فضا استفاده می‌شود.
                                                    

طرز کار موتور موشکهای فضایی

مقدمه

یکی از عجیبترین کشفیات انسان دسترسی به فضا است که پیچیدگی و مشکلات خاص خود را دارد. راه یابی به فضا پیچیده است، چرا که باید با بسیاری از مشکلات روبرو شد. مثلا: وجود خلا در فضا ، مشکلات گرما و حرارت ، مشکل ورود مجدد به زمین ، مکانیک مدارها ، ذرات و باقی مانده‌های فضا ، تابشهای کیهانی و خورشیدی و طراحی امکانات برای ثابت نگه داشتن اشیاء در بی وزنی.


img/daneshnameh_up/e/e2/Shatel.jpg
ولی بزرگترین مشکل ایجاد انرژی لازم برای بالا بردن فضاپیما از زمین است که برای درک این موضوع باید به بررسی طرز کار موتورهای موشک پرداخت. در یک دیدگاه ساده ، می‌توان موتورهای موشک را به آسانی و با هزینه‌ای نسبتا کم طراحی کرد و حتی آن را به پرواز در آورد، اما اگر بخواهیم مسئله را در سطح کلان بررسی کنیم با مشکلات و پیچیدگیهای بسیاری مواجه هستیم و این موتورهای موشک (و به خصوص سیستم سوخت آنها) آنقدر پیچیده است که تا به حال تنها سه کشور توانسته‌اند با استفاده از این فناوری انسان را در مدار زمین قرار دهند.

نکات پایه‌ای

عموما وقتی کسی درباره موتورها فکر می‌کند، خود به خود مطالبی درباره چرخش برایش تداعی می‌شود. برای مثال حرکت متناوب پیستون در موتور بنزینی که انرژی چرخشی برای به حرکت در آوردن چرخها را تولید می‌کند و یا موتور الکتریکی که با تولید میدان الکتریکی که با تولید میدان مغناطیسی نیروی چرخشی برای پنکه یا سی دی رام تولید می‌کنند. موتور بخار هم بطور مشابه کار می‌کنند. ولی موتور موشک از لحاظ ساختار متفاوت است. موتور موشکها موتورهای واکنشی هستند. اساس کار موتور موشک بر پایه قانون معروف نیوتون است که می‌گوید: "برای هر کنش واکنشی وجود دارد به مقدار مساوی ولی درجهت مخالف آن". موتور موشک نیز جرم را در یک جهت پرتاب می‌کند و از واکنش آن در جهت مخالف سود می‌برد. البته تصور این اصل (پرتاب جرم و سود بردن از واکنش) ممکن است در ابتدا کمی عجیب به نظر بیاید، چرا که در عمل بسیار متفاوت می‌نمایاند. انفجار ، صدا و فشار چیزهایی است که در ظاهر باعث حرکت موشک می‌شود و نه "پرتاب جرم".

چند مثال

 • اگر تا به حال با اسلحه (به خصوص سایز بزرگ آن) shotgun شلیک کرده باشید، متوجه می‌شوید که ضربه بسیار قوی ، با نیروی بسیار زیاد به شانه شما وارد می‌کند. یک اسلحه مقدار 1 انس فلز را به یک جهت و با سرعت 700 مایل در ساعت شلیک می‌کند و در واکنش شما را به عقب حرکت می‌دهد.

 • اگر تا به حال شیر آتش نشانی را دیده باشید، متوجه می‌شوید که برای نگه داشتن آن باید نیروی بسیار زیادی را صرف کنید (اگر دقت کرده باشید گاهی 2 یا 3 آتش نشان یک شیر را نگه می‌دارند) که در اینجا شیر آتش نشانی مثل موتور موشک عمل می‌کند. شیر آتش نشانی ، آب را در یک جهت پرتاب می‌کند و آتش نشانها از نیرو و وزن خود استفاده می‌کنند تا در برابر واکنش آن مقاومت کنند. اگر آنها اجازه بدهند تا شیر رها شود، شیر به این طرف و آن طرف پرتاب می‌شود. حال اگر آتش نشانها روی یک اسکیت برد ایستاده باشند شیر آتش نشانی آنها را با سرعت زیادی به عقب می‌راند.

 • اگر یک بادکنک را باد کنید و آن را رها کنید، بادکنک به پرواز در می‌آید، تا وقتی که هوای داخل آن بطور کامل خالی شود. پس می‌توان گفت که شما یک موتور موشک ساخته‌اید. در اینجا چیزی که به بیرون پرتاب می‌شود مولکولهای هوای درون بادکنک هستند. بسیاری از مردم فکر می‌کنند که مولکولهای هوا اهمیتی ندارند، در حالی که اینطور نیست. هنگامی که شما به آنها اجازه می‌دهید تا از دریچه بادکنک به بیرون پرتاب شوند، بر اثر واکنش بوجود آمده بادکنک به جهت مخالف پرتاب می‌شود.

سناریوی توپ بیسبال در فضا

شرایط فوق را تصور کنید، مثلا شما لباس فضانوردان را پوشیده‌اید و در فضا در کنار فضاپیما معلق مانده‌اید و چندین توپ بیسبال در دست دارید. حال اگر شما توپ بیسبال را پرتاب کنید، واکنش آن بدن شما را به جهت مخالف توپ حرکت می‌دهد. سرعت شما پس از پرتاب توپ به وزن توپ و شتاب وارده بستگی دارد. همانطور که می دانیم حاصلضرب جرم در شتاب برابر نیرو است، یعنی: F = m.a

همچنین هر نیرویی که شما به توپ وارد کنید، توپ نیز نیرویی مساوی ولی در جهت مخالف به بدن شما وارد می‌کند که همان واکنش است. پس می‌توان گفت: m.a = m.a. حال فرض می‌کنیم که توپ بیسبال 1 کیلو گرم وزن داشته باشد و وزن شما و لباس فضایی هم 100 کیلوگرم باشد. پس با این حساب اگر شما توپ بیسبال را با سرعت 21 متر در ساعت پرتاب کنید.

یعنی شما با دست خود به یک توپ بیسبال 1 کیلو گرمی ، شتابی وارد کرده‌اید که سرعت 21 متر در ساعت گرفته است. واکنش آن روی بدن شما تأثیر می‌گذارد، ولی وزن بدن شما 100 برابر توپ بیسبال است. پس بدن شما با 100/1 سرعت توپ بیسبال (یا 0.21 متر بر ساعت) به عقب حرکت می‌کند. حال اگر شما می خواهید از توپ بیسبال خود قدرت بیشتری بگیرید، شما دو انتخاب دارید: افزایش جرم یا افزایش شتاب وارده. شما می‌توانید یا یک توپ سنگین‌تر پرتاب کنید و یا اینکه شما می‌توانید توپ بیسبال را سریعتر پرتاب کنید (شتاب آن را افزایش دهید)، و این دو تنها کارهایی است که می‌توانید انجام دهید.

یک موتور موشک نیز بطور کلی جرم را در قالب گازهای پر فشار پرتاب می‌کند؛ موتور گاز را در یک جهت به بیرون پرتاب می کند تا از واکنش آن در جهت مخالف سود ببرد. این جرم از مقدار سوختی که در موتور موشک می سوزد بدست می‌آید. عملیات سوختن به سوخت شتاب می دهد تا از دهانه خروجی موشک با سرعت زیاد بیرون بیاید. وقتی سوخت جامد یا مایع می‌سوزد و به گاز تبدیل می‌شود، جرم آن تغییر نمی‌کند بلکه تغییر در حجم آن است. یعنی اگر شما مقدار یک کیلو سوخت مایع موشک را بسوزانید مقدار یک کیلو جرم با حجمی بیشتر ، از دهانه خروجی موشک با دمای بالا و سرعت زیاد خارج می‌شود. عملیات سوختن ، جرم را شتاب می‌دهد.

نیروی پرتاب

قدرت موتور یک موشک را نیروی پرتاب آن می‌گویند. نیروی پرتاب در آمریکا به صورت (پوند) ponds of thrust و در سیستم متریک با واحد نیوتون شناخته شده است (هر 4.45 نیوتون نیروی پرتاب برابر است با 1 پوند نیروی پرتاب). هر یک پوند نیروی پرتاب (4.45 نیوتون) مقدار نیروی است که می‌تواند یک شی 1 پوندی (453.59 گرم) را در حالت ساکن مخالف نیروی جاذبه زمین نگه دارد. بنابراین در روی زمین شتاب جاذبه 21 متر در ثانیه در ثانیه (32 فوت در ثانیه در ثانیه) است.

فضانوردان
img/daneshnameh_up/4/4d/fazaii0.jpg
لایکا ، اولین سگ فضا نورد
اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال
1957 م. سگی به نام لایکا را به فضا
فرستاد. لایکا در فضا جان باخت، زیرا هیچ راهی
برای بازگشت سفینه به زمین وجود نداشت.

فضانوردان کسانی هستند که برای کار کردن در فضا آموزش می‌بینند. آنان گاهی هفته‌ها و ماهها در ایستگاههای فضایی یا سفینه‌های فضایی به پژوهشهایی ویژه می‌پردازند.

دیدکلی

آزمایشهایی که فضانوردان انجام می‌دهند به کشف آنچه در فضا وجود دارد یا تأثیر شرایط فضا بر زمین کمک می‌کند. از سال 1961 میلادی ، که نخستین سفر فضایی انسان انجام شد، فضانوردان توانسته‌اند روی ماه راه بروند و در مدار زندگی کنند.img/daneshnameh_up/b/bc/thomas.jpg
توماس

کار در فضا

کار در سفینه فضایی شامل نگهداری و تعمیر ابزارها ، آزمایشهای علمی و پرتاب و تعمیر ماهواره‌ها است. برای آنکه فضانوردی بتوانند با سفینه فضایی پرواز کند، باید دوره‌ی اموزش خلبانهای ارتش را بگذراند. متخصصان سفینه‌های فضایی مهندسان یا دانشمندانی تراز اول هستند.

نیروهای شدید

فضانوردان باید برای شرایط غیر عادی فضا آماده شوند. ابتدا باید آموزش ببینند که چگونه در برابر نیروی گرانش (نیروی شدیدی که هنگام برخاستن سفینه باعث می‌شود انسان وزن خود را شش برابر وزن معمول احساس کند)، مقاومت کنند. برای عادت کردن به کمبود گرانش در فضا ، فضانوردان در محفظه‌های بسیار بزرگ آب و هواپیماهای بلند پرواز که احساس بی وزنی را به وجود می‌آورند، تمرین می‌کنند.img/daneshnameh_up/a/a0/C3-21-B070.JPG

بیماری فضا

بیش از چهل درصد فضانوردان چند روز اول دچار بیماری فضازدگی می‌شوند؛ زیرا بی وزنی روی حس تعادل آنها اثر می‌گذارد. همچنین کمبود گرانش به تدریج گلبولهای قرمز خون فضانوردان را که حامل اکسیژن هستند کاهش می‌دهد و باعث خستگی می‌شود.

ورزشگاه فضایی

ممکن است به سبب کمبود گرانش در فضا ، قد فضانوردان تا پنج سانتیمتر بلندتر و قلب ، ماهیچه‌ها و استخوانهای آنها ضعیف شود. این تغییرها را می‌توان با برنامه غذایی خاص و انجام دادن تمرینهای ورزشی روزانه و منظم در ورزشگاهی درون سفینه مهار کرد.img/daneshnameh_up/b/bb/C3-21-A141.JPG

لباس فضایی و توپ نجات

لباس فضایی ای. ا. یو. فضانورد را هنگامی که خارج از سفینه کار می‌کند، از تابشها حفظ می‌کند. توپ نجات مخصوصی را برای جابجایی فضانوردان به سفینه‌ای دیگر ، در مواقع اضطراری طراحی کرده‌اند.

حد مجاز پرتوگیری

سفینه‌های فضایی پیوسته در معرض بیماران ذره‌های پرتوزایی هستند که بطور معمول جو زمین جلوی آنها را می‌گیرد. هر فضانوردی با خود ابزاری دارد که مقدار پرتویی را که در معرض آن است، اندازه می‌گیرد. حد مجاز پرتوگیری در طول عمر انسان صد راد (واحد تابش) است. این حد مدت زمانی را که یک فضانورد می‌تواند در فضا به سر برد محدود می‌کند و مأموریتهای فضایی به مریخ یا سیاره‌های دور دیگر را که بیش از دو سال به طول می‌انجامد، به خطر می‌اندازد. وقتی سفینه در معرض تابش مستقیم خورشید باشد، دما در فضا بین 200- درجه تا بیش از 100 درجه سانتیگراد در نوسان است محفظ دمای پایدار در سفینه فضایی بسیار مهم است و این کار به همان روش دستگاههای تهویه‌ی هوا در ساختمانهای روی کره‌ی زمین ، انجام می‌شود. در فضا شب و روز وجود ندارد؛ ولی فضانوردان برای آنکه بدانند چه وقت کار و چه وقت استراحت کنند برنامه روزانه خود را در دوره‌ای زمانی که به اندازه شبانه روز زمین است، تنظیم می‌کنند.


منظومه شمسی

«آیا آفرینش شما مشکل تر است یا منظومه شمسی؟ جوانب آن را بهم آورده غلظت آنرا بالا برد  و آنرا ساخت ـــ و شب و روز را برای آن درست کرد»!  « زمین و سیارات را نوآوری نمود».

(واژه «سَـمْـک» به معنی: غـلظت و تراکم و کـلـفــتیِ بهـم برآمده است. یعنی جمع و جور و کلفـت و متراکم شده. و واژه «رَفع» در آیه نیز به معنی: "بالا بردن و افزایش دادن" است که از معانی آن است).

 

نکات آیات: 1ــ بالا بردن غلظت منظومه شمسی و درست کردن آن.2ــ مرده بودن و دوباره پا گرفتن منظومه شمسی. 3ـــ درست کردن شب و روز برای منظومه شمسی.

1ــ بالا بردن غلظت منظومه شمسی و درست کردن آن:

مـنـظـومـه شمسی ما که حدوداً 5 میلیارد سال عمر دارد در ابـتدا ابر بوده که شامل دود و گاز و خاکستر و غبار و برخی عناصر بوده، و در فضای منظومه شمسی پراکنده بوده است. بعد بادی که ظاهراً مـوج ناشی از انـفـجار سـتـاره ای بـوده ابعاد و جوانب آن را بهم آورده  و مـنـظـومـه شـمـسی بصورت یک دیسک در آمده بوده که بدور خود می چرخیده است. بعد در قـسـمـت مرکزی آن ابر که کلفـت تر بوده، نـیروی جاذبه مـواد بیشتری را جـذب نـمـوده و در آن ناحیه متراکم گرمای لازم برای ایجاد واکنشهای هسته ای فراهم گشته و خـورشـیـد شکـل گرفـتـه است. و در اطراف آن حـلـقـه هـای دیگری از گاز و غـیره به چرخش در آمده که رفـته رفـته به کره های بزرگتری تبدیل شده اند که همان سیارات فعلی منظومه شمسی باشند.  (در رابطه با پیدایش منظومه شمسی چندین نظریه وجود دارد و ما طبعاً آنکه با آیات قرآن می خواند را می گیریم).

در سوره انبیاء آیه 56 می خوانیم: «رَبُّـکُـمْ رَبُّ السَّـمـواتِ وَ الْاَرْضِ الـَّـذی فـَطـَرهُـنَّ = آفریدگار شـما آفریدگار سیارات و زمین است که آنها را از درون (از مرکز) درست کرد»! « فـطـر» از جمله به معنی: "از درون و مرکزیت خود برآمدن، شکل گرفـتن، و درست شدن" است. هر کره ای نیز وقتی می خواهد درست بشود، در ابتدا در مرکز آن نیروی جاذبه آغاز به جذب مواد بدور خود می کند و رفته رفته بزرگ و بزرگ تر مـی شود و به این شکـل کره شکل می گیرد.

2ــ مرده بودن و پا گرفتن منظومه شمسی:

کسانی که به خدا معتقد نبوده و نیستند از جمله می گفـته اند و می گویند که: وقـتی مـا می میرویم دیگر زنده نمی شویم. خدا زنده نمودن موارد گوناگونی را در قرآن برای آنها مـثال زده است. در ایـنجا زنده نـمـودن مـنظـومه شمسی را مثال زده و گـفـته: آیا آفـرینش شما مشکـل تر است یا منظومه شمسی؟ این به این معنی است که مـنـظـومـه شمسی مرده بوده و دوباره به حیات و زندگی برگردانده شده است.

و در آیه 101 سوره انعام نیز گفته که خدا بدیع زمین و سیارات است. بدیع بمعنی: نوساز، نوآور، نوین پرداز و مواردی از این قبیل است (هم خانواده واژه «ابداع» است). و این موضوع از جنبه ضمنی و تلویحی به این معنی است که زمین و سیارات پیش از این چیزِ دیگری بوده اند و وضعیت فعلی آنها، شکل نوآوری شده آنست.

مـنـظـومـه شمسی در واقـع در اصـل جـرم و انرژی مربوط به لاشه یک ستاره بسیار بزرگ غول آسائی بوده که مرده و لاشه آن بصورت ابر در فضای مـنظومه شمسی پراکنده شده بوده است. و منظومه شمسی فعلی نوآوری آن است.

3ـــ درست کردن شب و روز برای منظومه شمسی:

منظور از شب و روز درست کردن برای منظومه شمسی شب و روز  درست کردن برای سیارات آنست. و شب و روز در سیارات ناشی از گردش آنها بدور خود و وضعیت محور آن نسبت به خورشید است. وقتی محور سیاره به موازات خورشید قرار  می گیرد با چرخش سیاره بدور خود باعث ایجاد شب و روز می شود. ولی در صورتی که محور زمین یا هر سیاره دیگری عمود بر خورشید قرار می گرفت شب و روز ایجاد نمی شد هر چند سیاره بدور خود نیز می چـرخید. مثلاً اگر قطب شمال زمین رو به خورشید می بود قطب شمال همیشه روز می بود و قطب جنوب همیشه شب، هر چند زمـیـن بدور خود نیز می چرخید.

مطرح کردنِ "درسـت کـردن" شب و روز برای منظومه شمسی برای استدلال به حساب و کتاب داشتن و برنامه ریزی شده بودنِ ایجاد "شب و روز" در آنست. و این چیزی است که با عـلـم نجوم عـصر محمد کـه در آن زمین مرکز عالم بود و خورشید بـدور آن می چرخید نمی خواند. چون در صورت گردش خورشید بدور زمین ایجاد شب و روز امری طبیعی می نمود، ولی در صورت گردش زمین بدور خود و بدور خورشید است که در صورت قرار نگرفـتن درست محور زمین و سیارات نسبت به خورشید شب و روز در آنها ایجاد نخواهد شد.

 

فـاصـلـه گـرفـتـن سـیـارات و زمـیـن از هـمـدیـگـر

«آیا کسانیکه بخدا ایمان ندارند نمی توانند ببینند کـه زمین و سیارات منظومه شمسی در آغاز "بهم چسبیده" بـودند بعد آنها را با نیرو از هم باز کردیم»؟

«خدا آنست که سیارات منظومه شمسی را با ستونهائی که آنها را نمی بینید بلند کرد».

 «و سیارات منظومه شمسی را بلند کرد و در آن ( در منظومه شمسی) تعادل ایجاد نمود».

نکات آیات: 1ـــ زمین و سیارات در ابتدا به هم متصل بوده اند، بعد از هم باز کرده شده و بلند کرده شده اند. 2ـــ میان سیارات ستونهای نامرئی وجود دارد. 3ـــ میان سیارات تعادل وجود داد.

1ـــ زمین و سیارات در ابتدا به هم متصل بوده اند و بعد از هم باز کرده شده و بلند کرده شده اند:

چنانکه پیش از این آمد خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی در ابتدا در کـنـار هـم شکـل گرفته بوده اند  و بعدها از هم فاصله گرفته اند. علت اینکه قرآن دور شدن آنها را "بلند کردنِ" آنها توصیف نموده  این است که بالای ما قـرار دارنـد و دور شـدن آنها نسبت به ما حالتِ "بلند شدن و بالا رفـتنِ آنها"  دارد.

2ـــ میان سیارات ستونهای نامرئی وجود دارد:

سیارات منظومه شمسی با نیروی جاذبه که انسان آنرا بصورت ستونهای از موج تصور می کند و به شکـل سـتـون آنـرا رسم می کند با هم نگـهـداشته شده اند.

 

 3ـــ میان سیارات تعادل وجود دارد:

عـلـتِ کشیده نشدن سیارات بطرف همدیگر و یا هل ندادن همدیگر وجود نیروی جذب و دفع متعادل میان آنها است. مثلاً خورشید زمین را بـطرف خود می کشد و زمین در حرکت خود دور خورشید که رو به دور شدن از از خورشـیـد است خود را از خورشید دفع می کند (که به آن نیروی گریز از مرکز گفته می شود). نیروی کشش خورشید و دفع زمین به یک اندازه است، به این خاطر نه خورشید می تواند زمین را بطرف خود بکشد و نه زمین از مدار خود دور خورشید خارج شده و به بیرون از منظومه شمسی برود. از آنجا که زمین در مداری شبه بیضی دور خورشید می گردد هنگامی که به خورشید نزدیک می شود سرعت آن بیشتر می شود، در نتیجه نیروی دفع (نیروی گریز از مرکز) آن نیز بیشتر می شود که برابر می شود با نیروی جاذبه بیشتر شده خورشید، و هنگامیکه از خورشید دور می شود و نیروی جاذبه خورشید کمتر می شود سرعت حرکت آن نیز کمتر می شود، و به این شکل همیشه نیروی جذب و دفع (نیروی گریز از مرکز) برابر است. این وضع در رابطه با همه اجرامی که در مرکز هستند و اجرامی که در مداری دور آنها می گردند صادق است، مانند زمین و ماه.

وجـود 11 سـیـاره

 

« یوسف به پدر خود گفت: پدرم! من یازده سیاره دیدم و خورشید و مـاه را دیدم که برای من سجده می کرده اند».

نکـتـه آیـه: یوسف 11 سیاره دیده است:

"خورشید" و "ماه" که یوسف در خواب دیده پدر و مادر وی (کـه مادر وی در واقع خالـه وی بوده) می باشد. و 11 سیاره 11 برادر وی می باشد، ولی دیدن 11 سیاره الـزاماً به این معنی است کـه یازده سیاره برای دیده شدن می بایست وجود داشـته باشد.

در زمانی که یوسف این خواب را دیـده (یعـنی 2000 سال پیش از میلاد مسیح)،  تا زمان محمد و همینطور تا پیش از اختراع تلسکوپ، انسان فـقـط سیاراتی را که بچشم می دید می شناخت. یعنی عـطارد، زهره، مریخ و مشتری.

هـفتمین سیاره (اورانوس) در سال 1781 کشف شد ــــ نپتون (هشتمین سیاره) در سال 1846 ـــ و پلوتون (نهمین سیاره) در  سال 1930. مجموع سیارات منظومه شمسی که فعلاً انسان آنها را می شناسد 9 تا است.

در سال 1992 انـسـان یـک سـیاره یخی کوچکی را در خارج از حومه پلوتون کشف کرد. و از آن پس 15 سیاره کوچک دیگر را در همان نواحی پیدا کرده، ولی فعلاً مشغـول بررسی آنهاست که آیا سیاره هستند یا سیارک و یا چیز دیگری.

در سال 2003 سیاره دیگری کشف شد که بعدها بعنوان دهمین سیاره شناخته شد. جرم آن حداقل به اندازه پلوتون است و فاصله آن از خورشید بیش از دو برابر فاصله پلوتون از خورشید است.

 

« خدا سیارات و زمین را نگه می دارد که فرونپاشند، اگر فروبپاشند کس دیگری غیر خدا نیست که بخواهد آنها را بگیرد. خدا خیلی بردبار است و مسائل را برای تعیین تکلیف شدن به آینده موکول می کند».

هـمانطور که آیـه مطرح کـرده زمـیـن و سیارات در واقع در مدار خود نگه داشـته شده اند که فـرو نمی پاشند. چیزیکه آنها را نگه داشته نیروی جاذبه و دافعه (گریز از مرکز) میان آنها و خورشید است. و اینکه آیه می گوید خدا آنها را نگه داشته جنبه مجازی دارد. به این معنی که قانون جاذبه و دافعه (گریز از مرکز) از طرف خدا وضع شده است.

(هیچیک از علومی که ما در این کتاب از آن صحبت می کنیم در زمان محمد وجود نداشته است. و منظور از موکول نمودن مسائل به آینده برای تعیین تکلیف شدن" اینست که خدا به هر کسی و هر مردمی فرصت یک زندگی می دهد، و مجموع اعمال آنها را در نهایت حسابرسی می کند، و به خاطر ستمگری کسی یا کسانی یا حاکمیتی نظام هستی را به هم نمی ریزد و همه چیز را نابود کند).

محمد.....

ایران

آبشار کبودوال واقع در ۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر علی‌آباد کتول از توابع استان گلستان  Kaboodval Waterfall
دیدنیهای ایران


هرسه عکس فوق مربوط به آبشار زیبا و دیدنی کبود وال است که منابع اولیه آنها نیز روی آنها مهر شده است. آبشار شیرآباد از دیگر دیدنیهای بی نظیر ایران است آبشار شیرآباد در شهرستان خان به بین و در ۶ کیلومتری جنوب این شهر و در میان جنگلی بسیار زیبا واقع شده‌است  Shir Abad Waterfall
  

  عکسهای دیدنی آبشار شور آباد
منبع: سایت بانکی


 لرستان - آبشار شوی- آبشار شِوی یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین آبشارهای ایران در رشته‌کوه‌های زاگرس و در آبشار شوی یا تله زنگ در سردشت از توابع دزفول واقع در بین دو استان خوزستان و لرستان است. این آبشار آنقدر زیبا و دیدنی است که گاهی نیز از آن به عناوین بهشت پنهان ایران یا نیاگارای ایران یاد می شود.

  Lorestan - Shooy Waterfallآبشار شوی

آبشار شوی

تصاویر دیدنی آبشارشوی

منبع دو عکس اخیر: سایت بیتوته                  


    لرستان - آبشار بیشه. آبشار بیشه نیز یکی از آبشارهای استان لرستان است. این آبشار زیبا که یکی از دیدنی ترین دیدنیهای ایران است در دل کوههای زاگرس در شهرستان خرم آباد قرار گرفته‌است و فاصله آن تا شهر خرم‌آباد ۶۵ کیلومتر است.   Lorestan - Bisheh Waterfall


زیباترین جاذبه های گردشگری ایران

ایران


عکسهای دیدنی از آّبشار بیشه دیدنی ترین دیدنیهای ایران زمین


آبشارهای باستانی شوشتر: سازه‌های آبی شوشتر در دوران ساسانیان، جهت بهره‌گیری از نیروی آب به‌عنوان محرک آسیاب‌های صنعتی ساخته شده است. در این مجموعه بزرگ و دیدنی، ساختمان آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب و سیکا که محلی جهت استراحت و تفریح است قابل توجه و خیلی دیدنی و جالب هستند. آبشارهای شوشتر Shooshtar Waterfalls  
مقالات فارسی

عکس آبشار دیدنی شوشتر برگرفته از پایگاه میراث فرهنگی سازه های آبی تاریخی شوشتر


آبشارهای دیدنی شوشتر

دیدنیهای ایران

نمای دیدنی از آبشارهای شوشتر برگرفته از پرشین استار

 

رودخانه سیروان - کردستان: سیروان مهم‌ترین و معروفترین رودخانه ناحیه هورامان و یکی از دیدنیهای دیدنی ایران واقع در کردستان است و مسیر نسبتاً طولانی و پرپیچ‌وخمی دارد. این رودخانه در بخش غربی و شمال غربی اورامان قراردارد.  Kordestan - Sirvan River

 

دیدنیهای ایران


عکس دیدنیهای ایران

 نمای زیبای رودخانه دیدنی سیروان 

منبع: سه نسل


جزیره هنگام ستاره دیگر در آسمان دیدنیهای ایران


در جنوبی ترین نقطه ایران پهناور، جزیره ای کوچک و دیدنی با نهایت زیبایی خودنمایی می کند که هنگام نام دارد. جزیره مرجانی هنگام در جنوب جزیره قشم واقع شده است  آب های نیلگون خلیج فارس و انواع گونه های جانوران دریایی که با کمی دقت می توان به وفور آن ها را در جزیره پیدا کرد. معروف ترین آن ها دلفین ها هستند که از جاذبه های گردشگری این جزیره به حساب می آیند. و اگر روزی به این جزیره دیدنی رفتید لذت آب تنی در آب های نیلگون خلیج فارس که در این قسمت به دلیل مرجانی بودن سواحل بسیار شفاف می باشد، را از دست ندهید.

جزیره هنگام   Hengam Island نقاط دیدنی ایران


مکانهای دیدنی ایران

 


چشمه‌های باداب سورت از دیدنیهای جذاب شمالی ایران

خبرگزاری مهر: چشمه‌های باداب سورت واقع در استان مازندران، شهرستان ساری، بخش چهاردانگه، دهستان پشتکوه، روستای قلعه سر، قرار دارد.چشمه‌های باداب سورت در سال ۱۳۸۷ به عنوان دوّمین اثر طبیعی ملی ایران و بعد از چشمه پامو کاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آب شور جهان ثبت جهانی شده است.عکس / امین رحمانی


                           چشمه‌های باداب سورتBadab Sort Springsعکس ایرانی

عکس دیدنیهای ایران

 

------------------

قلعه رودخان از دیدنی ترین آثار تاریخی ایران


دژ قلعه رودخان یا قلعه حسامی نام قلعه‌ای تاریخی در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در استان گیلان است. برخی از کارشناسان، ساخت قلعه را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله عرب‌ها به ایران دانسته‌اند

 قلعه رودخانRoodkhan Castle

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8711/rodkhan-1030-mm4.jpg

عکسهای دیدنی قلعه رودخان


منبع: روزنامه همشهری


 دیدنی ترین مکان جنوب شرقی ایران چشمه های گل افشان چابهار


چشمه‌های گل افشان چابهار جاذبه‌ای شگرف، نادر و منحصر به فرد طبیعی زمین‌شناسی است که با دارا بودن پتانسیل‌ها و امتیازات مخصوص خود٬ می‌تواند به عنوان دومین ژئوپارک خاورمیانه٬ به یک اثر جهانی تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان وبلوچستان در شمال جاده کهیر- تنگ ( جنوب جاده کهیر- زرآباد) کوه گل فشان مخروطی شکلی وجود دارد که بزرگ‌ترین و مشهورترین کوه گل افشان فعال ایران بوده و ارتفاع آن از سطح زمین حدود 30 متر است. کوه گل افشان در قله٬ مخروطی شکل است که در داخل دهانه‌ی اصلی٬ دارای دهانه‌هایی به قطر چند سانتی‌متر می‌باشد و به طور متناوب٬ گل خاکستری یا سبز رنگی از آن‌ها خارج می‌شود و به طرف دامنه سرازیر می‌گردد. دوره‌ی متناوب این عمل 10 تا 15 دقیقه بوده که با لرزش همراه است.
گل خارج شده از دهانه‌ی کوه٬ در هر بار سه تا پنج لیتر است و دهانه‌ها در قله یا دامنه‌ی مخروط٬ غالبا تغییر مکان می‌دهند.
گل خارج شده سرد است و بخار آب به همراه ندارد و گاهی در هنگام خروج صدایی شنیده می شود.
در فاصله‌ی 10 کیلومتری ساحل دریا و در حدود 14 کیلومتری شمال شرقی بندر تنگ، سه گل فشان به فاصله‌ی چند کیلومتری در وسط جلگه‌ی بزرگ کهیر- تنگ وجود دارد که دو واحد آن دارای تپه‌ی مخروطی شکل و سومی دریاچه‌های پر از آب و گل به قطر سه تا چهار متر در دامنه‌ی خود تشکیل داده و در حال حاضر هر سه فعال هستند. دیدن این نقطه دیدنی را به همه ایران دوستان و ایران گردان عزیز توصیه می کنیم.


چابهار گل افشان - کهیر  Chabahar Golafshan - Kahir 

مکانهای دیدنی ایران
مکانهای دیدنی ایران

امید وارم از دیدن دنیهای زیبای ایران عزیز لذت کامل برده باشید


منبع دو عکس اخبر: فردا نیوز


بزرگترین سدهای جهان

همیشه شنیدن اسامی بزرگترین، برترین و سایر موارد مشابه برای ما جذاب است. اما وقتی بحث بر سر چیزهایی است که به دست انسان ساخته شده است کنجکاوی ما بیشتر بر انگیخته می‌شود. سدها که با هدف‌های مختلفی ساخته می‌شوند گاه به نماد قدرت یک کشور تبدیل می‌شوند. امروز با استفاده از منابع و اطلاعات ثبت شده در پایگاه‌های برجسته دنیا لیستی از بزرگترین سدهای جهان را به شما معرفی خواهیم کرد.

۸- Yacyretá-Apipe: این سد بر روی رودی در بین دو کشور آرژانتین و پاراگوئه و در بالای آبشاری که نام سد از آن گرفته شده است در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است. عرض این سد عظیم ۸۰۸ متر است و ۸۱ میلیون متر مکعب گنجایش دارد. همچنین ظرفیت نیروگاه این سد در حالت ماکزیمم ۴۰۵۰ مگاوات در ساعت است. هم اکنون به دلیل اینکه میزان ذخیره آب این سد ۷ متر کمتر از آن چیزی است که پیش‌بینی شده بود، نیروگاه سد با توان ۶۰ درصد ظرفیت خود به کار ادامه می‌دهد.

dam8

۷- سد آتاترک: سد آتاترک که در سال ۱۹۹۰ بر روی رود فرات در استان آدیامان ترکیه ساخته شده است بزرگترین سد ترکیه و اروپا است و در بین بزرگترین سدهای دنیا رتبه هفتم را دارد. این سد دارای ظرفیت مخزن ۸۴ میلیون متر مکعب آب است. ساخت این سد از ۱۹۸۳ شروع شد و در ۱۹۹۰ تکمیل شد. این سد ۱۶۹ متر ارتفاع و ۸۲۰ متر عرض دارد. توان نیروگاه تولید برق این سد ۲۴۰۰ مگاوات در ساعت است.

سد آتاترک

 

۶- Tucurui: این سد در برزیل واقع است و در سال ۱۹۸۴ افتتاح شده است. هدف اصلی از ساخت این سد تولید برق بوده است. به همین دلیل اگرچه حجم مخزن آن ۴۳ میلیون متر مکعب است اما توان تولید ۸۳۷۰ مگاوات برق در ساعت را دارد.

بزرگترین سدهای جهان

 

۵- Lower Usuma: این سد که رده پنجم را در بین بزرگترین سدهای دنیا در اختیار دارد در سال ۱۹۹۰ در نیجریه به بهره برداری رسید. حجم مخزن این سد ۹۳ میلیون متر مکعب است.

بزرگترین سدهای جهان

 

۴- Fort Peck: این سد در ایالت مونتانا در آمریکا واقع است و در سال ۱۹۴۰ ساخته شده است. ضرفیت مخزن این سد ۹۶ میلیون متر مکعب است ودارای دریاچه‌ای به طول ۲۱۶ کیلومتر است. توان تولید برق نیروگاه این سد ۸۰ هزارکیلو وات است.

بزرگترین سدهای جهان

 

۳- Tarbela: سد تاربلا سومین سد بزرگ در میان بزرگترین سدهای جهان است که در سال ۱۹۷۶ در پاکستان به بهره برداری رسید و در ۵۰ کیلومتری شمال غرب اسلام آباد قرار دارد. این سد دارای ۱۴۸ متر ارتفاع است و ظرفیت مخزن آن ۱۲۱ میلیون متر مکعب است. همچنین توان تولید برق نیروگاه آن ۳۴۷۸ مگاوات در ساعت است.

بزرگترین سدهای جهان

 

۲- Zhiguli: این سد که عملیات ساخت آن از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۷ طول کشید در کشور روسیه و بر روی رود ولگا قرار دارد. ارتفاع این سد ۵۲ متر است و توان تولید برق نیروگاه آن ۲۳۵۷ مگاوات در ساعت است.

بزرگترین سدهای جهان

سد سه دره: بزرگترین سد جهان

سد سه دره (Three Gorges) را می‌توان یکی از عجیب‌ترین و باشکوه‌ترین بناهایی دانست که انسان در طول حیات خود بر روی این کره خاکی ساخته است. این سد بر روی رود یانگ تسه در چین ساخته شده است. این رود ۶۳۰۰ کیلومتر طول دارد و میزان آب آن حدود ۷ برابر تمام رودهای ایران است. همچنین از نظر تعداد و میزان سیل‌های مخرب رتبه اول را در دنیا دارد. با توجه به ویژگی‌های این رودخانه ساخت سدی عظیم بر روی آن در دستور کار دولت چین قرار گرفت.

سد سه دره

عملیات ساخت سد سه دره در سال ۱۹۹۴ شروع شد و در سال ۲۰۰۸ به بهره برداری رسید هرچند برخی از کارهای پایانی آن تا سال ۲۰۱۲ به طول انجامید. هزینه ساخت این سد ۲۶ میلیارد دلار بود که حدوداً معادل یک سال فروش نفت ایران است. ارتفاع این سد ۱۸۱ متر، و طول تاج آن ۲۳۳۵ متر است.

حجم مخزن این سد ۳۹ میلیارد متر مکعب است! در حالی که سد بزرگ کانادا که در حال ساخت است و پس از تکمیل دومین سد بزرگ دنیا خواهد بود تنها ۵۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد. همچنین طول دریاچه این سد در حدود ۶۰۰ کیلومتر است و در رونق تجارت و کشتیرانی چین بسیار موثر است. همچنین نیروگاه این سد توان تولید ۲۲۴۰۰ مگاوات برق در ساعت را دارد و از ۳۲ توربین یا ظرفیت تولید ۷۰۰ مگاوات برق در ساعت برخوردار است.

سد سه دره


در این نوشتار قصد داریم ده جای بسیار زیبا و دیدنی در مناطق مختلف جهان را به شما معرفی کنیم؛ ده جایی که شاید بتوان آنها را زیباترین مکان های دنیا نامید.

1. آبشار ویکتوریا

آبشار ویکتوریا در زیمباوه، بر روی خط مرزی این کشور با زامبیا قرار دارد. اگر چه این آبشار شگفت انگیز نه عریض ترین و نه بلندترین آبشار جهان است ولی ارتفاع آن به 108 متر و عرض دو سوی آن نیز به 1700 متر می رسد. سقوط آب از این ارتفاع بلند، مه غلیظی ایجاد می کند که از فاصله 20 کیلومتری قابل مشاهده است.

شاید به همین دلیل است که بومیان منطقه این آبشار را «مه خروشان» نام نهاده اند. دیوید لیوینگستن (David Livingstone) کاشف اسکاتلندی در سال 1855 این آبشار را پیدا کرد و آن را به افتخار ملکه ویکتوریا، آبشار ویکتوریا نامید. اعتقاد بر این است که وی اولین فرد اروپایی است که از آبشار ویکتوریا دیدن کرده است. اکنون این آبشار توفنده به یکی از جاذبه های گردشگری منطقه تبدیل شده و همه ساله هزاران گردشگر و دوستدار طبیعت را به سوی خود فرا می خواند.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا

2. ونیز

ونیز (Venice) شهر سادگی، شهر زیبایی، شهر آب ها، شهر جزیره ها و شهر جشنواره ها است. ونیز توانسته با همت مردم و مسئولان ایتالیایی، زیبایی شصد ساله اش را همچنان حفظ کند. این شهر در واقع شامل جزیره هایی کوچک است که به وسیله کانال از هم جدا شده اند، لذا تردد در آن به وسیله قایق صورت می گیرد. برخی از این جزایر به وسیله پل به هم متصل هستند و برخی دیگر کاملاً جزیره اند و جدا از دیگران.

تعداد گردشگرانی که در این شهر در رفت و آمد هستند بیش از ساکنان محلی ونیز است. در واقع ونیز یکی از شهرهای گردش‌پذیر جهان است و همه ساله میلیون ها توریست به دیدن این شهر رفته و در کانال های زیبایش به گشت و گذار می پردازند. از جمله جاذبه های گردشگری ونیز می توان به گراند کانال (Grand Canal) راهرو آبی اصلی حمل و نقل در ونیز و ساحل یازده کیلومتری Lido di Venezia اشاره کرد. برج کلیسای سنت مارک با ارتفاع 99 متر، که یکی از قابل تشخیص ترین ساختمان های ونیز به شمار می رود، نیز از دیگر مکان های دیدنی این شهر است.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا

3. استخر پری در اسکاتلند

استخر پری (Fairy Pools) در اسکاتلند، در حدود 3 کیلومتری ساحل Glen Brittle قرار گرفته است. در این منطقه حمل و نقل عمومی وجود ندارد و شما می توانید با پای پیاده به محل عزیمت کنید و از تماشای این استخرهای زیبا لذت ببرید. آب اینجا همیشه سرد است، حتی در تابستان. به یاد داشته باشید که به هنگام بازدید از این استخر نباید هیچ آسیبی به منطقه وارد آورید. هر چند برخی گردشگرانی که به اسکاتلند سفر می کنند، نسبت به دیدن «استخر پری» تمایلی نشان نمی دهند ولی این نقطه مکانی ایده آل برای علاقمندان به کوهنوردی، دوچرخه سواری کوهستانی، دوستداران حیات وحش و کلاً کسانی است که در شهرهای شلوغ و پرهیاهو زندگی می کنند. در اینجا می توان از حیوانات و گیاهان بسیار نادر سراغ گرفت. با توجه به شرایط محیط، به نظر می رسد بازدید از «استخر پری» در روزهای آفتابی بهتر و دلچسب تر از روزهای بارانی است.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا

4. چاله آبی بلیز

چاله آبی بلیز (Great Blue Hole) یکی از هیجان انگیزترین مکان های جهان برای شیرجه زدن و غواصی است که در کشور بلیز (Belize) واقع در آمریکای مرکزی قرار گرفته است. این چاله زیبا و مسحور کننده، 400 متر طول و 145 متر عمق دارد. غوطه خوردن در این آب های شفاف و دیدن انواع آبزی های متنوع لذت زایدالوصفی دارد. ضمناً وجود انواع ماهی های عجیب و کمیاب، لاک پشت های غول پیکر و مرجان های تماشایی، بر جذابیت این چاله فیروزه ای افزوده است. در سال 2012 شبکه تلویزیونی دیسکاوری - که ویژه پخش برنامه های مستند است - چاله آبی بلیز را در صدر لیست ده مکان شگفت انگیز کره زمین قرار داد.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا

5. ساحل سرخ در چین

هر چند وقتگذرانی، گرفتن حمام آفتاب و یا آب تنی در ساحل های نقاط مختلف جهان لذتبخش است ولی اگر بتوانید این کارها را در ساحلی استثنایی و با ویژگی های خاص و به یادماندنی انجام دهید، از لذتی دو چندان بهره مند خواهید شد. ساحل سرخ در منطقه دوا (Dowa) در سی کیلومتری جنوب غرب شهر پانجین (Panjin) در شمال شرق چین قرار دارد. رنگ قرمز این منطقه به دلیل نوعی جلبک دریایی است. بیش از 399 گونه حیوانی و 260 نوع پرنده در این منطقه یافت می شود. ساحل سرخ اکنون به یکی از جاذبه های گردشگری چین تبدیل شده است.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا

6. ماچو پیچو

ماچو پیچو (Machu Picchu) یک شهر باستانی در ارتفاعات امپراطوری اینکاها است که در 70 کیلومتری شمال غربی کوزکو (Cusco) در بالاترین نقطه کوه ماچو پیچو واقع شده است. «ماچو پیچو» بهشت علاقمندان به تاریخ و یکی از پربیننده ترین و معروف ترین جاذبه های گردشگری کشور پرو به شمار می رود. از آنجا که اینکاها هیچ زبان نوشتاری نداشتند لذا نمی توان دلیل ساخت این سایت و نحوه استفاده از آن را به راحتی درک نمود. ضمناً «ماچو پیچو» در مکان صعب العبوری قرار گرفته و رفتن به آنجا کار آسانی نیست. برخی توریست ها ترجیح می دهند از طریق کوهنوردی به این سایت برسند؛ که البته این کار سه الی چهار روز طول می کشد. برخی باستان شناسان از این که ممکن است تعداد زیاد بازدیدکنندگان، به بناهای باستانی این سایت آسیب بزند ابراز نگرانی کرده اند.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا

7. ابوالهول

مجسمه غول پیکر ابوالهول با بیش از 20 متر ارتفاع، بزرگترین مجسمه سنگی ساخته شده توسط انسان است. هر چند احتمال می رود این مجسمه بیش از 4500 سال پیش توسط پادشاه خفرع ساخته شده باشد، ولی تاریخ دقیق ساخت و نیز سازنده آن همچنان در پرده ابهام است. این مکان به حدی سحرانگیز است که شما را می تواند ساعت ها به خود مشغول سازد، بدون این که متوجه گذر زمان شوید. در این منطقه از مصر چندین هرم باستانی وجود دارد که هرم خوفو - تنها بازمانده عجایب هفتگانه جهان - بزرگترین آنها به شمار می آید. شترسواری، یکی از کارهای لذتبخشی است که گردشگران به هنگام بازدید از اهرام مصر می توانند به آن بپردازند.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا

8. دیوار بزرگ مرجانی

دیواره بزرگ مرجانی (Great Barrier Reef) بزرگترین صخره مرجانی در دنیا است که در شرق استرالیا قرار دارد. این مجموعه عظیم بیش از 2600 کیلومتر درازا دارد و می توان آن را از فضا هم مشاهده کرد. دیواره بزرگ مرجانی یکی از جاذبه های گردشگری استرالیا و یکی از نمادهای کوئیزلند به شمار می رود. در اینجا علاوه بر شنا و طبیعت گردی، امکان پرداختن به فعالیت های لذتبخشی همچون غواصی، ماهی گیری و قایق سواری نیز فراهم است. هر ساله حدود 2 میلیون گردشگر از این منطقه بازدید می کنند.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا

9. دیوار چین

دیوار بزرگ چین با درازای 7000 متری خود، از شرق تا غرب چین را در نوردیده و از بیابان ها، مراتع و کوهستان های زیادی عبور می کند. این دیوار بیش از 200 سال پیش برای محافظت از چین در برابر حملات مغول ها ساخته شده و اکنون یکی از برترین جاذبه های گردشگری جهان به شمار می رود. حتی امروزه نیز تصور ساخت دیواری چنین دیوار عظیمی دشوار است.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا

10. آبشارهای نیاگارا

آبشارهای نیاگارا ترکیبی از دو آبشار بسیار بزرگ و یک آبشار کوچکتر است که بر رودخانه نیاگارا در مرز آمریکا و کانادا واقع شده است. آبشار نعل اسب (Horseshoe Falls) و آبشار آمریکایی (American Falls) دو آبشار بزرگ اند و آبشار نقاب عروس (Bridal Veil Falls) آبشار کوچک است. برخی گردشگران ترجیح می دهند از بالای برج 236 متری اسکایلان (Skylon Tower) که بر فراز این آبشارها ساخته شده، منظره پیش پای خود را تماشا کنند.

 معرفی ده مکان بسیار دیدنی دنیا


ترسناک ترین و عجیب ترین جاذبه های گردشگری جهان

نوشته شده در تاریخ 1393/06/29 در دسته بندی دیدنی های جهان از هر پنج قاره

مکانهایی عجیب و ترسناک برای گردشگری
در همه جای دنیا مکان های عجیبی وجود دارند که بسیار ترسناک هستند و قلب انسان از دیدن آنها به تپش می افتد. این مکان ها، طبیعی یا دست‌ساز بشر هستند. به هر حال توفیری چندانی هم ندارد، مهم این است که جزو ترسناک ترین جاذبه های دنیا هستند.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی, دیدنی, جاذبه های گردشگری جهان, جاذبه های گردشگری دنیا, گردشگران, ترسناک ترین جاذبه های دنیا, ویکتوریا, آبشار ویکتوریا, وحشتناک ترین جاذبه های گردشگری جهان, مکانهایی عجیب گردشگری, مسیر پیاده روی برج CN, معبد بودایی Kyaikhtiyo, مشهورترین معابد بودایی, جاده Yungas در بولیوی, پل Trift در سوئیس, سکوی تایرول دراتریش, معبد Xuankong در چین, عجایب گردشگری

 مکان های دیدتی دنیا وجاذبه های گردشگری ترسناک

ترسناک ترین و عجیب ترین جاذبه های گردشگری جهان


مسیر پیاده روی برج CN – تورنتو، کانادا
آیا تا به حال در پیاده‌رو زمین خورده اید؟ روی زمین زمین خوردن خیلی ترس ندارد. اما امان از روزی که بخواهید در پیاده رویی که در طبقه 116 برج CN کانادا قرار دارد، زمین بخورید. آن وقت است که خیلی شیک به پایین پرت می شوید. البته این قدرها هم ناامن نیست. مثلا، این شش قرمز پوشی که در عکس می بینید، لباس مخصوص پرش پوشیده اند تا به پایین بپرند.

 

آنها کمربند ایمنی و طناب های نگهدارنده پوشیده و همه جوره آماده پرش هستند. خیلی دل می خواهد از این ارتفاع رعب‌آور خودتان با پای خودتان پایین بپرید و همه امیدتان هم فقط یک طناب باشد! کسانی که جراتش را دارند، می توانند در این پیاده روی هوایی قدم بزنند و از آن بالا همه تورنتو را زیر پای خود ببینند. 

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

مسیر پیاده روی برج CN یکی ازجاذبه های گردشگری کانادا


حاضر شدن و پوشیدن انواع وسایل ایمنی برای حضور در این مکان دیدنی دنیا یک ساعت زمان می برد و پس از آن هم می توانید حدود 20 تا 30 دقیقه در این پیاده رو در ارتفاع 360 متری بایستید. هزینه بازدید از مسیر پیاده روی برج CN حدود 175 دلار آمریکا است.


معبد بودایی Kyaikhtiyo – صخره طلایی، میانمار
یکی از مشهورترین جاذبه های گردشگری جهان معابد و بتکده های مشهور بودایی است که در بالای کوه Kyaikhtiyo، روی صخره طلایی در ایالت یانگون در میانمار قرار دارد. حفظ تعادل این معبد واقعا جای تعجب دارد و شاید بتوان آن را نوعی معجزه فرض کرد. افسانه های بودایی می گویند این صخره در کف دریا بوده است و بودا با قدرت ماورا طبیعه آن را بلند کرده و در جای کنونی گذاشته است.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

معبدبودا kyaikhtiyo  یکی مکان های دیدنی دنیا برای گردشگری

و از همه جالب تر، اعتقاد دارند که بودا با تاری از موی مقدس خود این صخره را اینگونه محکم در جای خود نگه داشته است.افراد بسیار مذهبی و فداییان بودا اعتقاد دارند افرادی که برای زیارت به این معبد می آیند شفا و سلامتی کامل پیدا می کنند و همه گناهانشان بخشیده می شود.

برای رسیدن به این مکان گردشگری باید یک مسیر پرپیچ و خم را با کامیون یا وانت از میان روستای کینپان بالا بروید و پس از طی 11 کیلومتر از میان جنگل تاریک به این مکان برسید. البته برای رسیدن به قله باید زحمت کوهنوردی را به پاهای خود ببخشید. جای شکر دارد که آن بالا رستوران، مهمان خانه و کافه وجود دارد تا رفع خستگی کنید.


جاده Yungas – بولیوی
در بالای کوه یک جاده باریک و بسیار خطرناک وجود دارد که جنگل آمازون را به لاپاز بولیوی وصل می کندکه یکی از مکان های دیدنی دنیا به شمار می آید. این جاده به نام «جاده مرگ» شهرت دارد. یکی از خطرناک ترین و کشنده ترین جاده های دنیا که حدود 61 کیلومتر طول دارد. حرکت در این جاده حدود 4572 متر از زمین فاصله دارد.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

جادهYunas بولیوی یکی ازمکان های دیدنی دنیا برای گردشگران

تصور چنین جاده ای هم ترسناک است چه برسد به عبور از میان آن! راننده های ماشین سنگین که در این جاده با عرض 3 متر عبور می کنند واقعا بسیار پرجرات و دیوانه هستند. هیچ نوع گاردریل محافظی در حاشیه جاده وجود ندارد. جالب این جاست که اتوبوس و تریلرهای بسیاری به طور دوطرفه از جاده مرگ عبور می کنند. سالانه 200 تا 300 نفر در این مسیر کشته می شوند و انواع صلیب و یادبود در طول جاده وجود دارد اما همچنان مسیر اصلی است و خیلی راننده ها از آن عبور می کنند. 


پل Trift – سوئیس
پل بسیار باریک که سه لایه چوب و کابل فلزی دارد، برای گردشگرانی است که می خواهند از یخچال طبیعی در تریفت در ارتفاع 100.5 متری دیدن کنند، تنها مسیر عبور است. این پل با طول 171 متری، بلندترین و بالاترین پل کوه آلپ است. برای رسیدن به این پل باید با تله‌کابین به آنجا بروید. تله‌کابین ها ظرفیت 8 نفر را دارند.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

پل trif یکی ازجاذبه های گردشگری جهان درکشور سوئیس


 این پل یکی از مکان های دیدنی ،ترسناک و بسیار هیجان انگیز در سال 2004 میلادی ساخته شد. اما در سال 2009 میلادی مورد بازسازی قرار گرفت که نوسان و ترس کمتری دارد اما همچنان موجب وحشت کوهنوردها است. در کلبه ای در آن سمت نیز انواع غذاهای محلی سرو می شود.


آب‌گذر Pontcysyllte و کانال Llangollen – ویلز
چندین کیلومتر به سمت شرق لیانگولن در ویلز، بلندترین و طولانی ترین آب‌گذر دنیا وجود دارد که مانند اسباب بازی های شهربازی است. این آب‌گذر جزو میراث جهانی یونسکو است و در سال 1805 میلادی ساخته شده است که یکی از مکان های دیدنی  دنیا بشمار میرود.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

آبگزرو کانال ولیزجاذبه ای خارق العاده برای گردشگران

با این همه قدمت همچنان نیز مسیری برای جابه جایی مسافران است.  از این مسیر سالانه بیش از یکهزار قایق رودخانه و یکهزار قایق پدالی در ارتفاع 30 متری از بالای رودخانه Dee عبور می کنند. چشم انداز این کانال بسیار زیبا است و ترس آن ارزش امتحان را دارد.


استخر شیطان در آبشار ویکتوریا – زامبیا
استخر شیطان که در واقع یک استخر طبیعی در بالای صخره است، حدود 68.5 متر از زمین فاصله و در نزدیکی آبشار ویکتوریا، در زامبیا در قاره آفریقا است. این چاله مرگ که یکی از مکان های دیدنی دنیااست سالانه افراد بسیاری را از سراسر دنیا به سمت خود می کشاند.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

 استخر شیطان یکی ازجذاب ترین جاذبه های جهان بشمار میرود

گردشگران از همه جای دنیا در فصل خشک و زمانی که رودخانه طغیان نمی کند و آرام است برای لذت از آب تنی در تابستان به این استخر می آیند. برای شنا در این استخر باید بدانید دقیقا کجا بروید تا از هفتمین عجایب طبیعی دنیا به پایین پرت نشوید. فرورفتگی صخره در این منطقه به «صندلی شیطان» شهرت دارد و استخری ایجاد کرده که گردشگران در آن شنا می کنند.


سکوی تایرول – اتریش
این سکو که در عکس مشاهده می کنید در واقع عرشه یخچال طبیعی است و در تایرول در کشور اتریش است و یکی از مکان های دیدنی دنیا است و بیشتر به سکوی مرگ شباهت دارد. این سکو در ارتفاع 3200 متری از زمین واقع شده است.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

 جاذبه های گردشگری بدون سکوی تایرول هیچ هیجانی برای گردشگران ندارد

 

برای رسیدن به این سکو باید حدود یک ساعت به سمت بیرون شهر و بالای کوه حرکت کنید. بیشترین وحشت ایستادن در بالای سکو زمانی است که برف زیادی باریده و باد می آید. در روزهای صاف و آفتابی می توانید مناظر زیبایی را از دور مشاهده کنید و حتی شهر زیبای ونیز ایتالیا نیز قابل مشاهده است.


معبد Xuankong – چین
در باریکه ای در بالای کوه هنگشان در کشور چین، معبد معلق که یکی از جازبه های گردشگری دنیا محسوب میشود واقع شده است. خیلی جالب است که این معبد در مکانی بسیار غیر استوار و خطرناک ساخته شده است و انسان انتظار دارد هر لحظه به پایین فرو بریزد اما برای گردشگران بسیار شگفت آور است که 1500 سال است این معبد در این جا است و تکان هم نخورده است.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

 معبد Xuankong یگی ازعجیب ترین وترسناک ترین مکان های گردشگری چین

 

این ساختمان حدود 70 متر از بستر رودخانه و 402 کیلومتر از شهر بیجینگ فاصله دارد. ستون های نگهدارنده این معبد چوب های باریکی هستند که در دل صخره محکم شده اند. 


Atlanterhavsveien – نروژ
جاده 8 کیلومتری در بالای اقیانوس آرام در میان نروژ غربی و مولده، یکی از ترسناک ترین جاده های دنیا است که پیچ و خم هم دارد. این جاده در سال 1989 میلادی گشایش یافت و کارگران هنگام ساخت آن با 12 طوفان مواجه شدند.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

 جاده ای بر روی اقیانوس آرام فوق العاده ترین جاذبه گردشگری دنیا

هنگام رانندگی در این جاده تصور می کنید سوار ترن هوایی هستید. در روزهای زمستان که هوا نامناسب است میزان ترس هنگام عبور از این جاده بیشتر می شود. شاید اگر هوا صاف باشد بتوانید نهنگ هایی که در اقیانوس زیر جاده زندگی  می کنند را از نزدیک تماشا کنید.


صومعه Meteora – یونان
همچون مناظر فیلم و کارتون های تخیلی، صومعه اورتودوکس شرقی در کوهستان پیندوس یونان به طرز عجیبی در بالای یک برج سنگی ساخته شده است یکی ازعجیب ترین مکان های گردشگری. Meteora به معنای «معلق در هوا» است و واقعا هم این دیر در ارتفاع 402 متری از زمین قرار دارد.

 

,گردشگری, جاذبه های گردشگری, مکان های دیدنی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

 صومعه Meteora عجیب  ترین  جاذبه های گردشگری جهان

راهبه های معتکف در قرن 14 میلادی برای فرار از مهاجمان ترک 24 صومعه در بالای این صخره ساخته و به آن پناه آورده بودند. در طول این یکصد سال، تنها راه دسترسی به این معبد طناب و پله های ریسمانی بوده است. البته امروزه گردشگران  می توانند با تله کابین به آنجا برسند و فقط 6 معبد در آنجا باقی مانده است که به جاذبه های گردشگری جهان تبدیل شده اند.
محمد.....

حسین بن علی بن ابی طالب (ع) (۴-۶۱ق)، مشهور به اباعبدالله و سیدالشهداء، امام سوم شیعیان، فرزند دوم امام علی (ع) و نوه پیامبر(ص)، که در واقعه عاشورا به شهادت رسید.

حسین بن علی در دوره کودکی از محبت و علاقه فراوان پیامبر برخوردار بود. در دوره خلافت امام علی در کنار ایشان بود و در جنگ‌های آن دوره شرکت داشت. در زمان امامت امام حسن (ع) پیرو او بود و پس از شهادت وی نیز، تا زمانی که معاویه در قید حیات بود، به پیمان ایشان با معاویه وفادار ماند؛ اما پس از مرگ معاویه بیعت با یزید را مشروع ندانست.

فشار یزید بر حاکم مدینه که یا از حسین بیعت بگیرد یا او را به قتل برساند، باعث شد حسین (ع) در ۲۷ رجب سال ۶۰ق رهسپار مکه شود. با توجه به دعوت کوفیان برای پذیرش زمامداری، او از مکه به سوی کوفه رهسپار شد. ورود عبیدالله بن زیاد از طرف یزید به کوفه باعث شد امام نتواند به کوفه وارد شود. امام حسین در کربلا با سپاهیان عبیدالله بن زیاد مواجه شد و در جنگی که در دهم محرم سال ۶۱ ق میان دو لشکر درگرفت، به همراه یاران اندکش (حدود ۷۲ نفر) به شهادت رسید. پس از جنگ، یاران باقی‌مانده و اهل بیت وی به اسارت درآمدند و به کوفه و شام فرستاده شدند.

شهادت امام حسین(ع) آثار قابل‌توجهی بر رفتار مسلمانان و شیعیان در طول تاریخ داشته و الهام‌بخش مبارزات، انقلاب‌ها و قیام‌های متعددی بوده است. شیعیان بر سوگواری بر شهادت امام حسین(ع)، به ویژه در ماه محرم، تأکید دارند.          

  اهداف و انگیزه امام حسین از قیام عاشورا

 

قیام حسین مظهر نبرد حق بر علیه باطل بود. قیام الهی بود که هر چه زمان می­گذرد، تبلوری بیشتری پیدا کرده و آموزهای آن روشن تر می­شود. در این نوشتار اهداف و پیام های تربیتی این قیام به اختصار بیان می­شود.

امام حسین یکی از اهداف قیام خود را اقامه و حفظ ارزشهای راستین دین اسلام بیان می­کند. زیرا بعد از پیامبر و دوران رهبری ایشان بر جامعه اسلامی، به علت مسائل و مشکلات پیش رو بدعتهای جدیدی در دین و سنت پیامبر اکرم به وجود آمده بود. بدعتهای جدید خود موجب انحراف در جامعه اسلامی شده بود. از این رو جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود دچار انحراف شده و نیاز به اصلاحات اساسی داشت. از این رو امام حسین(ع) از خلفای زمان بیعت نکرده تا این انحراف را آشکار سازند. بنابراین یکی دیگر از اهداف امام حسین، انگیزه اجتماعی و اصلاح فرهنگی اوضاع و شرایط حال جامعه بود. تا بدین طریق به جهل زدایی عامه مردم بپردازند و ایشان را با انحرافهای آشکار در جامعه آشنا سازند.

در این راستا امام حسین(ع) با قیام خود پیام هایی به انسانها در اعصار مختلف ارائه می­کنند.

·  پیام آزادگی: آزادگی به معنی رهایی از قید و بند اخلاق نیست. آزادی به معنی زیر بار ظلم نرفتن است. از این رو و با توجه به این اصل انسان آزاده با توجه به اصول و باورهای خود زندگی کرده و زمانی که اصول، باورها، حقوق فردی و اجتماعی خود و افراد در ارتباط با وی مورد تعرض قرار بگیرد آرام ننشسته و در برابر ظلم ایشان اعتراض می­کند. از این رو امام حسین(ع) مرگ با عزت را بهتر از حیات ذلیلانه می­داند.

·  عزّت نفس: یکی از اهداف مهم تربیت این است که انسان به گونه­ای تربیت شود که اعتلای روحی بیابد و خود را از پستی و فرومایگی رها سازد. حرمت، شرافت برای خود قایل شود و بزرگواری خود را در همه حال حفظ نماید. سختی و راحتی و شکست و پیروزی او را به سستی و تباهی نخواهد کشاند و هرگز تن به خواری و زبونی ندهد. سیره امام حسین (ع) در جریان واقعه عاشورا نمود بارز عزّت محوری است. ایشان پیش از حرکت به سوی کربلا در جواب برادرشان محمد حنفیه که از او می خواست برای حفظ جانش با یزید بیعت کند فرمود که هرگز تن به پستى نداده­ام. زیرا مکتب حسین (ع) بر پایه عزّت و کرامت انسانی استوار گشته است.

·  ایثار و از خودگذشتگی: ایثار و از خود گذشتگی دلالت بر این موضوع دارد که افراد در عین نیاز به آنچه در دست دارند، دیگران را بر خود مقدم می­شمارند و یا اینکه اهداف جمعی را بر اهداف فردی و شخصی خود مقدم می­دانند.. از این رو امام حسین برای احیای اصول راستین دین، جان خود و صحابه خود را در طبق اخلاص قرار داد، تا انحرافها آشکار شود.

·  وفا و پای بندی به پیمان: وفا و پایبندی به پیمان در یاران امام حسین خود را به خوبی نشان می دهد. که در این راستا امام حسین یاران خود را بهترین اصحاب بر می شماردند. ایشان در بدترین شرایط بر سر پیمان با امام باقی و او را مورد حمایت قرار دادند.

 

منبع

-  سبحانی، سعید(1390) آموزه­ های قیام عاشورا، مکتب اسلام، 47(11).

-  بدیعیان، راضیه(1388)تربیت دینی در سیره امام حسین(ع) در واقعه عاشورا، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی، 21(3)امام حسین


ضریح امام حسین5.jpg
نقش امام سوم شیعیان
نام امام حسین
کنیه اباعبدالله
زادروز سوم شعبان، سال ۴ق.
زادگاه مدینه
مدت امامت ۱۰ سال (۵۰ تا ۶۰ق)
شهادت ۱۰ محرم (عاشورا)، سال ۶۱ق.
مدفن کربلا، عراق
محل زندگی مدینه، کوفه
لقب(ها) زکی، سید الشهدا
پدر امام علی
مادر حضرت فاطمه
همسر(ان) رباب، لیلا، ام اسحاق، شهربانو(اختلافی)
فرزند(ان) امام سجاد، علی اکبر ، جعفر، علی اصغر، سکینه، فاطمه
طول عمر ۵۷ سال

محمد.....